Lista zajęć Natalia Kiser English Drama Course, poniedziałek/monday, 17.15 i 18:05/ 5.15 and 6.06 p.m (2 grupy/2 group)

English Drama Course, poniedziałek/monday, 17.15 i 18:05/ 5.15 and 6.06 p.m (2 grupy/2 group)

Kategoria

sztuka / teatr

Opis

<p><strong>poniedziałek</strong><br /><strong>godz. 17.15-18.00 (2-3 lata + opiekun)</strong><br /><strong>godz. 18.05-18.50 (4-7 lat)</strong><br /><strong>instruktorka: Ewa Michałowicz</strong><br /><strong>opłata: 130 zł/ mies., zajęcia próbne: 30 zł</strong><br /><strong>sala: Tupot małych stóp, 305, III piętro</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Monday</strong><br /><strong> 5.15–6.00 p. m.  (2-3 years old + parent)</strong><br /><strong> 6.05–6.50 p. m.  (4-7 years old)</strong><br /><strong> instructor: Ewa Michałowicz</strong><br /><strong> fee: PLN 130 /month, trial classes: PLN 30</strong><br /><strong> room: Happy feet, 305, 3rd floor</strong></p>
<p> </p>
<p><strong>Dzieci 2- 3 lat (+ opiekun)</strong><br />Centrum edukacyjne TEATRZAKI zaprasza na warsztaty językowe English Drama Course dla dzieci najmłodszych. Poprzez wykorzystanie dramy, a także różnych gier i zabaw, dzieci rozwijają kreatywność, ćwiczą motorykę, budują pewność siebie i poznają sposoby na wyrażanie swoich emocji. Zajęcia prowadzone dwujęzycznie sprawiają, że dzieci „przy okazji” nabywają podstawowe kompetencje językowe i pozytywnie kojarzą język obcy ze świetną zabawą.<br />Celem warsztatów jest poznawanie języka angielskiego przez dziecko, przy jednoczesnym rozwoju wyobraźni malucha, poznawaniu i komunikowaniu emocji, pobudzeniu aparatu artykulacyjnego, budowaniu relacji dziecko – grupa – opiekun, nauce rozumienia i wykonywania poleceń, przygotowaniu dziecka do późniejszej edukacji i budowaniu wartościowych relacji w grupie rówieśniczej. <br />Poprzez proste zadania aktorskie, gry i zabawy ruchowe, muzykę oraz pracę z przedmiotami dziecko uczy się radzić z lękiem przed występowaniem na forum, buduje poczucie pewności siebie, rozwija wyobraźnię i fantazję. Warsztaty zawierają elementy dynamiczne i bardziej statyczne, tak by dzieci mogły ćwiczyć koncentrację. <br />Efektem zajęć są poszerzone kompetencje komunikacyjne w języku angielskim oraz wiara w siebie dziecka. <br />Całość zajęć jest prowadzona dwujęzycznie ( j. angielski łączony z językiem polskim). Zajęcia prowadzą, wspólnie z instruktorką, nasze autorskie muppety TEATRZAKI TREMOPOŻERACZE.</p>
<p><strong>Dzieci 4 -7 lat</strong><br />Centrum edukacyjne TEATRZAKI zaprasza na warsztaty językowe English Drama Course dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Poprzez wykorzystanie dramy, a także różnych gier i zabaw, dzieci rozwijają kreatywność, ćwiczą motorykę, budują pewność siebie i poznają sposoby na wyrażanie swoich emocji. Zajęcia prowadzone dwujęzycznie sprawiają, że dzieci „przy okazji” nabywają podstawowe kompetencje językowe i pozytywnie kojarzą język obcy ze świetną zabawą.<br />Celem warsztatów jest poznawanie języka angielskiego przez dziecko, przy jednoczesnym rozwoju wyobraźni malucha, poznawaniu i komunikowaniu emocji, pobudzeniu aparatu artykulacyjnego, budowaniu relacji dziecko – grupa, nauce rozumienia i wykonywania poleceń, przygotowaniu dziecka do późniejszej edukacji i budowaniu wartościowych relacji w grupie rówieśniczej. <br />Poprzez proste zadania aktorskie, gry i zabawy ruchowe, muzykę oraz pracę z przedmiotami dziecko uczy się radzić z lękiem przed występowaniem na forum, buduje poczucie pewności siebie, rozwija wyobraźnię i fantazję. Warsztaty zawierają elementy dynamiczne i bardziej statyczne, tak by dzieci mogły ćwiczyć koncentrację. <br />Efektem zajęć są poszerzone kompetencje komunikacyjne w języku angielskim oraz wiara w siebie dziecka. <br />Całość zajęć jest prowadzona dwujęzycznie ( język angielski łączony z językiem polskim). Zajęcia prowadzą, wspólnie z instruktorką, nasze autorskie muppety TEATRZAKI TREMOPOŻERACZE.</p>
<p><strong>Children aged 2-3 (+ carer)</strong><br /> JITTERS-EATERS educational centre invites our youngest to theatre workshops in English. Through drama and various games and activities children develop creativity, improve motor skills, build self-confidence and discover ways of expressing emotions. The course is led in both English and Polish, which helps, by the way, acquire basic linguistic skills and positively associate a foreign language with a great fun.<br /> The aim of the course is to learn a foreign language, along with a simultaneous development of imagination, recognition and expression of emotions, stimulation of the vocal apparatus, building a children-group-carer relationship, learning the understanding and performance of instructions, preparation of the child for a further education and building valuable relationships within the peer group.<br /> Through simple acting tasks, physical and movement games, music, and work with objects, the child learns how to deal with fear of public performances, builds self-confidence, develops imagination and phantasy. The workshop includes both dynamic and more static elements that allow the children to practice concentration.<br /> As a results of the course, the children will improve their communicative competencies in English as well as self-confidence.<br /> The entire class is conducted bilingually (English and Polish). Together with the instructor, the classes are conducted by our original muppets – THEATRE JITTERS-EATERS.</p>
<p><strong>Children aged 4-7</strong><br /> JITTERS-EATERS educational centre invites children aged 4-7 to the theatre workshops English Drama Course. Through drama and various games and activities children develop creativity, improve motor skills, build self-confidence and discover ways of expressing emotions. The course is led in both English and Polish, which helps, by the way, acquire basic linguistic skills and positively associate a foreign language with a great fun.<br /> The aim of the course is to learn a foreign language, along with a simultaneous development of imagination, recognition and expression of emotions, stimulation of the vocal apparatus, building a children-group relationship, learning the understanding and performance of instructions, preparation of the child for a further education and building valuable relationships within the peer group.<br /> Through simple acting tasks, physical and movement games, music, and work with objects, the child learns how to deal with fear of public performances, builds self-confidence, develops imagination and phantasy. The workshop includes both dynamic and more static elements that allow the children to practice concentration.<br /> As a results of the course, the children will improve their communicative competencies in English as well as self-confidence.<br /> The entire class is conducted bilingually (English and Polish). Together with the instructor, the classes are conducted by our original muppets – THEATRE JITTERS-EATERS.</p>

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent)
18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.)


# Data Czas trwania Temat Grupa Miejsce
1 pn, 17:15
09.09.2019
45 min. Hello, how are you? - Poznajemy się 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
2 pn, 18:05
09.09.2019
45 min. Hello, how are you? - Poznajemy się 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
3 pn, 17:15
16.09.2019
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
4 pn, 18:05
16.09.2019
45 min. Colors - gry i zabawy z wykorzystaniem kolorów. 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
5 pn, 17:15
23.09.2019
45 min. Colourful life - gry i zabawy z wykorzystaniem kolorów. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
6 pn, 18:05
23.09.2019
45 min. Colourful life - gry i zabawy z wykorzystaniem kolorów. 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
7 pn, 17:15
30.09.2019
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
8 pn, 18:05
30.09.2019
45 min. Colors and objects. 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
9 pn, 17:15
07.10.2019
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
10 pn, 18:05
07.10.2019
45 min. Pirates life 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
11 pn, 17:15
14.10.2019
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
12 pn, 18:05
14.10.2019
45 min. The Pirates 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
13 pn, 17:15
21.10.2019
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
14 pn, 18:05
21.10.2019
45 min. Pirate's life for me! - Finding treasure 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
15 pn, 17:15
28.10.2019
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
16 pn, 18:05
28.10.2019
45 min. Animals in the Jungle 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
17 pn, 17:15
04.11.2019
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
18 pn, 18:05
04.11.2019
45 min. Hungry sharks - gry i zabawy drużynowe 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
19 pn, 17:15
18.11.2019
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
20 pn, 18:05
18.11.2019
45 min. Memory - gry i zabawy ćwiczące pamięć. 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
21 pn, 17:15
25.11.2019
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
22 pn, 18:05
25.11.2019
45 min. Flying to the Minions Land 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
23 pn, 17:15
02.12.2019
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
24 pn, 18:05
02.12.2019
45 min. Finding a treasure 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
25 pn, 17:15
09.12.2019
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
26 pn, 18:05
09.12.2019
45 min. 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
27 pn, 17:15
16.12.2019
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
28 pn, 18:05
16.12.2019
45 min. Christmas time 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
29 pn, 17:15
13.01.2020
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
30 pn, 18:05
13.01.2020
45 min. 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
31 pn, 17:15
20.01.2020
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
32 pn, 18:05
20.01.2020
45 min. Fun with clothes 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
33 pn, 17:15
27.01.2020
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
34 pn, 18:05
27.01.2020
45 min. Memory 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
35 pn, 17:15
03.02.2020
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
36 pn, 18:05
03.02.2020
45 min. Furnitures 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
37 pn, 17:15
24.02.2020
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
38 pn, 18:05
24.02.2020
45 min. Funny games 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
39 pn, 17:15
02.03.2020
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
40 pn, 18:05
02.03.2020
45 min. Play with us - gry i zabawy dramowe 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
41 pn, 17:15
09.03.2020
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
42 pn, 18:05
09.03.2020
45 min. My room 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
43 pn, 17:15
16.03.2020
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
44 pn, 18:05
16.03.2020
45 min. 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
45 pn, 17:15
23.03.2020
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
46 pn, 18:05
23.03.2020
45 min. 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
47 pn, 17:15
30.03.2020
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
48 pn, 18:05
30.03.2020
45 min. 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
49 pn, 17:15
06.04.2020
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
50 pn, 18:05
06.04.2020
45 min. 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
51 pn, 17:15
20.04.2020
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
52 pn, 18:05
20.04.2020
45 min. My pets 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
53 pn, 17:15
27.04.2020
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
54 pn, 18:05
27.04.2020
45 min. Sunny weather 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
55 pn, 17:15
04.05.2020
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
56 pn, 18:05
04.05.2020
45 min. Sunny weather cd. 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
57 pn, 17:15
11.05.2020
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
58 pn, 18:05
11.05.2020
45 min. Magic fish 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
59 pn, 17:15
18.05.2020
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
60 pn, 18:05
18.05.2020
45 min. My room 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
61 pn, 17:15
25.05.2020
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
62 pn, 18:05
25.05.2020
45 min. Mother's Day 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
63 pn, 17:15
01.06.2020
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
64 pn, 18:05
01.06.2020
45 min. Children's Day 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
65 pn, 17:15
08.06.2020
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
66 pn, 18:05
08.06.2020
45 min. Sweets 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
67 pn, 17:15
15.06.2020
45 min. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
68 pn, 18:05
15.06.2020
45 min. Emotions 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Warszawa,
Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr
rozwiń

Recenzje

super prowadzący!
Mila M.
06.07.2020 22:11
Wiktoria S.
04.05.2020 18:18

Inni klienci oglądali również