Lista zajęć English Drama Course, poniedziałek/monday, 17.15 i 18:05/ 5.15 and 6.06 p.m (2 grupy/2 group)

English Drama Course, poniedziałek/monday, 17.15 i 18:05/ 5.15 and 6.06 p.m (2 grupy/2 group)

Dane podstawowe

Data rozpoczęcia
09.09.2019
Data zakończenia
31.07.2020
Organizator
Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Typ
kursy
Kategoria
sztuka ⟩ teatr
Liczba uczestników
8
Wolnych miejsc
16
Wiek od
2 lat
Wiek do
7 lat

Opis

poniedziałek
godz. 17.15-18.00 (2-3 lata + opiekun)
godz. 18.05-18.50 (4-7 lat)
instruktorka: Ewa Michałowicz
opłata: 130 zł/ mies., zajęcia próbne: 30 zł
sala: Tupot małych stóp, 305, III piętro

 

Monday
5.15–6.00 p. m.  (2-3 years old + parent)
6.05–6.50 p. m.  (4-7 years old)
instructor: Ewa Michałowicz
fee: PLN 130 /month, trial classes: PLN 30
room: Happy feet, 305, 3rd floor

 

Dzieci 2- 3 lat (+ opiekun)
Centrum edukacyjne TEATRZAKI zaprasza na warsztaty językowe English Drama Course dla dzieci najmłodszych. Poprzez wykorzystanie dramy, a także różnych gier i zabaw, dzieci rozwijają kreatywność, ćwiczą motorykę, budują pewność siebie i poznają sposoby na wyrażanie swoich emocji. Zajęcia prowadzone dwujęzycznie sprawiają, że dzieci „przy okazji” nabywają podstawowe kompetencje językowe i pozytywnie kojarzą język obcy ze świetną zabawą.
Celem warsztatów jest poznawanie języka angielskiego przez dziecko, przy jednoczesnym rozwoju wyobraźni malucha, poznawaniu i komunikowaniu emocji, pobudzeniu aparatu artykulacyjnego, budowaniu relacji dziecko – grupa – opiekun, nauce rozumienia i wykonywania poleceń, przygotowaniu dziecka do późniejszej edukacji i budowaniu wartościowych relacji w grupie rówieśniczej.
Poprzez proste zadania aktorskie, gry i zabawy ruchowe, muzykę oraz pracę z przedmiotami dziecko uczy się radzić z lękiem przed występowaniem na forum, buduje poczucie pewności siebie, rozwija wyobraźnię i fantazję. Warsztaty zawierają elementy dynamiczne i bardziej statyczne, tak by dzieci mogły ćwiczyć koncentrację.
Efektem zajęć są poszerzone kompetencje komunikacyjne w języku angielskim oraz wiara w siebie dziecka.
Całość zajęć jest prowadzona dwujęzycznie ( j. angielski łączony z językiem polskim). Zajęcia prowadzą, wspólnie z instruktorką, nasze autorskie muppety TEATRZAKI TREMOPOŻERACZE.

Dzieci 4 -7 lat
Centrum edukacyjne TEATRZAKI zaprasza na warsztaty językowe English Drama Course dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Poprzez wykorzystanie dramy, a także różnych gier i zabaw, dzieci rozwijają kreatywność, ćwiczą motorykę, budują pewność siebie i poznają sposoby na wyrażanie swoich emocji. Zajęcia prowadzone dwujęzycznie sprawiają, że dzieci „przy okazji” nabywają podstawowe kompetencje językowe i pozytywnie kojarzą język obcy ze świetną zabawą.
Celem warsztatów jest poznawanie języka angielskiego przez dziecko, przy jednoczesnym rozwoju wyobraźni malucha, poznawaniu i komunikowaniu emocji, pobudzeniu aparatu artykulacyjnego, budowaniu relacji dziecko – grupa, nauce rozumienia i wykonywania poleceń, przygotowaniu dziecka do późniejszej edukacji i budowaniu wartościowych relacji w grupie rówieśniczej.
Poprzez proste zadania aktorskie, gry i zabawy ruchowe, muzykę oraz pracę z przedmiotami dziecko uczy się radzić z lękiem przed występowaniem na forum, buduje poczucie pewności siebie, rozwija wyobraźnię i fantazję. Warsztaty zawierają elementy dynamiczne i bardziej statyczne, tak by dzieci mogły ćwiczyć koncentrację.
Efektem zajęć są poszerzone kompetencje komunikacyjne w języku angielskim oraz wiara w siebie dziecka.
Całość zajęć jest prowadzona dwujęzycznie ( język angielski łączony z językiem polskim). Zajęcia prowadzą, wspólnie z instruktorką, nasze autorskie muppety TEATRZAKI TREMOPOŻERACZE.

Children aged 2-3 (+ carer)
JITTERS-EATERS educational centre invites our youngest to theatre workshops in English. Through drama and various games and activities children develop creativity, improve motor skills, build self-confidence and discover ways of expressing emotions. The course is led in both English and Polish, which helps, by the way, acquire basic linguistic skills and positively associate a foreign language with a great fun.
The aim of the course is to learn a foreign language, along with a simultaneous development of imagination, recognition and expression of emotions, stimulation of the vocal apparatus, building a children-group-carer relationship, learning the understanding and performance of instructions, preparation of the child for a further education and building valuable relationships within the peer group.
Through simple acting tasks, physical and movement games, music, and work with objects, the child learns how to deal with fear of public performances, builds self-confidence, develops imagination and phantasy. The workshop includes both dynamic and more static elements that allow the children to practice concentration.
As a results of the course, the children will improve their communicative competencies in English as well as self-confidence.
The entire class is conducted bilingually (English and Polish). Together with the instructor, the classes are conducted by our original muppets – THEATRE JITTERS-EATERS.

Children aged 4-7
JITTERS-EATERS educational centre invites children aged 4-7 to the theatre workshops English Drama Course. Through drama and various games and activities children develop creativity, improve motor skills, build self-confidence and discover ways of expressing emotions. The course is led in both English and Polish, which helps, by the way, acquire basic linguistic skills and positively associate a foreign language with a great fun.
The aim of the course is to learn a foreign language, along with a simultaneous development of imagination, recognition and expression of emotions, stimulation of the vocal apparatus, building a children-group relationship, learning the understanding and performance of instructions, preparation of the child for a further education and building valuable relationships within the peer group.
Through simple acting tasks, physical and movement games, music, and work with objects, the child learns how to deal with fear of public performances, builds self-confidence, develops imagination and phantasy. The workshop includes both dynamic and more static elements that allow the children to practice concentration.
As a results of the course, the children will improve their communicative competencies in English as well as self-confidence.
The entire class is conducted bilingually (English and Polish). Together with the instructor, the classes are conducted by our original muppets – THEATRE JITTERS-EATERS.

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent)
18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.)


# Data Dzień Godzina Czas trwania Temat Grupa Sala Miasto Obecność
1 09.09.2019 poniedziałek 17:15 00:45 Hello, how are you? - Poznajemy się 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
2 09.09.2019 poniedziałek 18:05 00:45 Hello, how are you? - Poznajemy się 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
3 16.09.2019 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
4 16.09.2019 poniedziałek 18:05 00:45 Colors - gry i zabawy z wykorzystaniem kolorów. 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
5 23.09.2019 poniedziałek 17:15 00:45 Colourful life - gry i zabawy z wykorzystaniem kolorów. 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
6 23.09.2019 poniedziałek 18:05 00:45 Colourful life - gry i zabawy z wykorzystaniem kolorów. 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
7 30.09.2019 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
8 30.09.2019 poniedziałek 18:05 00:45 Colors and objects. 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
9 07.10.2019 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
10 07.10.2019 poniedziałek 18:05 00:45 Pirates life 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
11 14.10.2019 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
12 14.10.2019 poniedziałek 18:05 00:45 The Pirates 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
13 21.10.2019 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
14 21.10.2019 poniedziałek 18:05 00:45 Pirate's life for me! - Finding treasure 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
15 28.10.2019 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
16 28.10.2019 poniedziałek 18:05 00:45 Animals in the Jungle 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
17 04.11.2019 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
18 04.11.2019 poniedziałek 18:05 00:45 Hungry sharks - gry i zabawy drużynowe 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
19 18.11.2019 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
20 18.11.2019 poniedziałek 18:05 00:45 Memory - gry i zabawy ćwiczące pamięć. 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
21 25.11.2019 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
22 25.11.2019 poniedziałek 18:05 00:45 Flying to the Minions Land 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
23 02.12.2019 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
24 02.12.2019 poniedziałek 18:05 00:45 Finding a treasure 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
25 09.12.2019 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
26 09.12.2019 poniedziałek 18:05 00:45 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
27 16.12.2019 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
28 16.12.2019 poniedziałek 18:05 00:45 Christmas time 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
29 13.01.2020 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
30 13.01.2020 poniedziałek 18:05 00:45 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
31 20.01.2020 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
32 20.01.2020 poniedziałek 18:05 00:45 Fun with clothes 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
33 27.01.2020 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
34 27.01.2020 poniedziałek 18:05 00:45 Memory 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
35 03.02.2020 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
36 03.02.2020 poniedziałek 18:05 00:45 Furntures 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
37 24.02.2020 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
38 24.02.2020 poniedziałek 18:05 00:45 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
39 02.03.2020 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
40 02.03.2020 poniedziałek 18:05 00:45 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
41 09.03.2020 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
42 09.03.2020 poniedziałek 18:05 00:45 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
43 16.03.2020 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
44 16.03.2020 poniedziałek 18:05 00:45 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
45 23.03.2020 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
46 23.03.2020 poniedziałek 18:05 00:45 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
47 30.03.2020 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
48 30.03.2020 poniedziałek 18:05 00:45 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
49 06.04.2020 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
50 06.04.2020 poniedziałek 18:05 00:45 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
51 20.04.2020 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
52 20.04.2020 poniedziałek 18:05 00:45 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
53 27.04.2020 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
54 27.04.2020 poniedziałek 18:05 00:45 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
55 04.05.2020 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
56 04.05.2020 poniedziałek 18:05 00:45 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
57 11.05.2020 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
58 11.05.2020 poniedziałek 18:05 00:45 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
59 18.05.2020 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
60 18.05.2020 poniedziałek 18:05 00:45 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
61 25.05.2020 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
62 25.05.2020 poniedziałek 18:05 00:45 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
63 01.06.2020 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
64 01.06.2020 poniedziałek 18:05 00:45 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
65 08.06.2020 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
66 08.06.2020 poniedziałek 18:05 00:45 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
67 15.06.2020 poniedziałek 17:15 00:45 17.15/5.15p.m. (2-3 lat + opiekun/ 2-3 y.o.+ parent) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa
68 15.06.2020 poniedziałek 18:05 00:45 18.05/6.05p.m. (4-7 lat/ 4-7 y.o.) Sala Tupot małych stóp 305, piętro III DK Kadr Warszawa