Lista zajęć Grupa Teatralna 25.Godziny

Grupa Teatralna 25.Godziny

Kategoria

sztuka / teatr

Opis

<p>Scena to Twój żywioł? Myślisz czasem o karierze aktorskiej? Zapraszamy na zajęcia  teatralne dla młodzieży. Celem działań zespołu jest pozyskanie elementarnych umiejętności teatralnych, doskonalenie warsztatu aktorskiego: praca nad dykcją, emisją głosu, świadomością ciała, interpretacji tekstu. Profil programowy grupy jest syntezą różnego rodzaju form wyrazu, prowadzącą w założeniu do swoistego dialogu z widzem na różnych płaszczyznach komunikacji teatralnej.</p>

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Lekcje

Brak ustawionych lekcji

Recenzje

brak recenzji