Lista zajęć Sebastian Stafecki Zajęcia teatralne Zabawa w teatr

Zajęcia teatralne Zabawa w teatr

Kategoria

sztuka / teatr

Opis

<p>Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 6-10 lat.</p>
<p>Dzięki uczestnictwu w zajęciach teatralnych dzieci mają możliwość kontaktu z różnorodnymi formami sztuki. Teatr stanowi bowiem syntezę wszelkich środków artystycznego wyrazu, łączy w sobie plastykę, muzykę, słowo i ruch. Zabawa w teatr umożliwia dzieciom spełnić ich naturalne potrzeby i skłonności – poznawanie i naśladowanie świata, zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi na temat otaczającej je rzeczywistości oraz nieskrępowanego wyrażania emocji.<br /><br />Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawę, przynosi im wiele korzyści. Rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija umiejętności ruchowe oraz zwiększa poczucie własnej wartości. <br /><br />Poprzez uczestnictwo w zabawach teatralnych dzieci nieśmiałe, pochłonięte zabawą zapominają o nieśmiałości, zyskują odwagę i pewność siebie. Dzieci bardziej ekspresyjne, mające problem ze skupieniem się na jednej konkretnej rzeczy uczą się koncentracji i skupienia, bowiem bardzo ważnym aspektem zajęć teatralnych jest nauka oraz ćwiczenie tych właśnie umiejętności, niezbędnych nie tylko podczas pracy nad etiudą czy przedstawieniem, ale również w szkole podczas nauki.<br /><br />Teatr uczy szacunku do pracy drugiego człowieka, uczy współdziałania w grupie oraz ćwiczy cierpliwość poprzez oczekiwanie na „swoją kolej”. Duże korzyści dzieci wynoszą z zabaw teatralnych, w których nie posługują się gotowym tekstem lecz mówią własnymi słowami, improwizują. Dzięki temu rozwijają kompetencje językowe, uczą się poprawnego i jasnego wyrażania myśli, zwiększają zasób słownictwa, próbując dobierać słowa najbardziej odpowiednie w danej sytuacji, scenie. Równie wartościowa jest zabawa w inscenizację utworów literackich, opowiadań, wierszy, legend, baśni czy też scen z filmów dla dzieci.<br /><br />Zabawy teatralne wywierają duży wpływ na kształtowanie charakteru i osobowości dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, uczą wyrażania i kontrolowania emocji oraz pewności siebie. Dają także możliwość wspólnego działania i wspólnej radości z osiągniętego celu. Są jednym z efektywnych środków wychowania wszechstronnego.<br /><br />Cele zajęć:<br /><br />•    rozbudzanie wyobraźni,<br />•    kształtowanie pewność siebie,<br />•    nabycie i ćwiczenie umiejętności koncentracji,<br />•    nauczenie współdziałania w grupie,<br />•    pobudzenie twórczego myślenia,<br />•    zwalczanie wstydu przed publicznymi wystąpieniami,<br />•    rozwijanie pozytywnych cech charakteru, takich jak tolerancja, życzliwość, otwartość, szczerość,<br />•    rozwijanie wrażliwości emocjonalnej,<br />•    wdrażanie do samodzielności,<br />•    ćwiczenie pamięci,<br />•    poznanie podstawowych zagadnień związanych z teatrem,<br />•    doskonalenie mimiki, ekspresji i plastyki ciała,<br />•    pobudzanie do twórczej aktywności,<br />•    wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,<br />•    ćwiczenie narządów mowy.<br />•    nauka cierpliwości<br /><br />Metody pracy: <br /><br />•    zabawy integracyjne,<br />•    pedagogika zabawy,<br />•    ćwiczenia koncentracji,<br />•    zabawy teatralne, <br />•    ćwiczenia dramowe,<br />•    ćwiczenia narządów mowy - ćwiczenia dykcyjne i techniki oddechowe,<br />•    improwizacje aktorskie.<br /><strong><br />grupa I      poniedziałki  godz. 16.45-17.45<br />grupa II     piątki  godz. 16.00-17.00  </strong></p>
<p><strong><br />Instruktorzy: </strong>Izabela Stafecka (aktorka, pedagog teatralny, studentka psychologii), Sebastian Stafecki (aktor, pedagog teatralny, reżyser)<strong><br /></strong></p>
<p><strong>Opłata:</strong><br />75 zł/m-c  (1xtyg. 60 min.)</p>
<p><em>1. Każda osoba zapisująca się na zajęcia trafia na listę rezerwową.</em><br /><em>2. O ostatecznym przyjęciu decyduje instruktor.</em><br /><em>3. Informacje na temat opłat pojawia się dopiero po zatwierdzeniu zapisu. Będzie to równoznaczne z przyjęciem na zajęcia.</em></p>

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
grupa I - poniedziałki
grupa II - piątki


# Data Czas trwania Temat Grupa Miejsce
1 pn, 16:45
09.09.2019
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
2 pt, 16:00
13.09.2019
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
3 pn, 16:45
16.09.2019
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
4 pt, 16:00
20.09.2019
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
5 pn, 16:45
23.09.2019
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
6 pt, 16:00
27.09.2019
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
7 pn, 16:45
30.09.2019
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
8 pt, 16:00
04.10.2019
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
9 pn, 16:45
07.10.2019
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
10 pt, 16:00
11.10.2019
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
11 pn, 16:45
14.10.2019
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
12 pt, 16:00
18.10.2019
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
13 pn, 16:45
21.10.2019
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
14 pt, 16:00
25.10.2019
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
15 pn, 16:45
28.10.2019
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
16 pn, 16:45
04.11.2019
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
17 pt, 16:00
08.11.2019
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
18 pt, 16:00
15.11.2019
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
19 pn, 16:45
18.11.2019
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
20 pt, 16:00
22.11.2019
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
21 pn, 16:45
25.11.2019
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
22 pt, 16:00
29.11.2019
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
23 pn, 16:45
02.12.2019
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
24 pt, 16:00
06.12.2019
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
25 pn, 16:45
09.12.2019
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
26 pt, 16:00
13.12.2019
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
27 pn, 16:45
16.12.2019
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
28 pt, 16:00
20.12.2019
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
29 pt, 16:00
03.01.2020
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
30 pt, 16:00
10.01.2020
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
31 pn, 16:45
13.01.2020
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
32 pt, 16:00
17.01.2020
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
33 pn, 16:45
20.01.2020
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
34 pt, 16:00
24.01.2020
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
35 pn, 16:45
27.01.2020
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
36 pt, 16:00
31.01.2020
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
37 pn, 16:45
03.02.2020
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
38 pt, 16:00
07.02.2020
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
39 pn, 16:45
10.02.2020
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
40 pt, 16:00
14.02.2020
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
41 pn, 16:45
17.02.2020
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
42 pt, 16:00
21.02.2020
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
43 pn, 16:45
24.02.2020
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
44 pt, 16:00
28.02.2020
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
45 pn, 16:45
02.03.2020
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
46 pt, 16:00
06.03.2020
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
47 pn, 16:45
09.03.2020
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
48 pt, 16:00
13.03.2020
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
49 pn, 16:45
16.03.2020
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
50 pt, 16:00
20.03.2020
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
51 pn, 16:45
23.03.2020
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
52 pt, 16:00
27.03.2020
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
53 pn, 16:45
30.03.2020
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
54 pt, 16:00
03.04.2020
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
55 pn, 16:45
06.04.2020
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
56 pt, 16:00
10.04.2020
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
57 pt, 16:00
17.04.2020
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
58 pn, 16:45
20.04.2020
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
59 pt, 16:00
24.04.2020
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
60 pn, 16:45
27.04.2020
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
61 pn, 16:45
04.05.2020
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
62 pt, 16:00
08.05.2020
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
63 pn, 16:45
11.05.2020
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
64 pt, 16:00
15.05.2020
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
65 pn, 16:45
18.05.2020
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
66 pt, 16:00
22.05.2020
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
67 pn, 16:45
25.05.2020
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
68 pt, 16:00
29.05.2020
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
69 pn, 16:45
01.06.2020
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
70 pt, 16:00
05.06.2020
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
71 pn, 16:45
08.06.2020
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
72 pt, 16:00
12.06.2020
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
73 pn, 16:45
15.06.2020
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
74 pt, 16:00
19.06.2020
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
75 pn, 16:45
22.06.2020
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
76 pt, 16:00
26.06.2020
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
77 pn, 16:45
29.06.2020
1 godz. grupa I - poniedziałki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
78 pt, 16:00
03.07.2020
1 godz. grupa II - piątki Warszawa,
Dom Kultury Włochy
rozwiń

Recenzje

Natalia P.
03.06.2020 17:15

Inni klienci oglądali również