Lista zajęć Hubert Gadomski Warsztaty z tworzenia grafiki i animacji komputerowej 3D

Warsztaty z tworzenia grafiki i animacji komputerowej 3D

Kategoria

edukacja / programowanie

Opis

<p>Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy niezbędnej do nabycia umiejętności korzystania z programu Blender.<br /><br />Warsztaty skierowane są w do dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat.<br /><br />Osoby te są początkującymi użytkownikami aplikacji graficznych, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze światem grafiki 3D.<br /><br />W czasie trwania warsztatów uczestnicy wykonywać będą własne projekty w oparciu o wiedzę nabytą na warsztatach.<br /><br />Program zajęć obejmuje w głównej mierze ćwiczenia praktyczne przy wykorzystaniu programu, jak również poznawanie podstaw teorii grafiki 3D, co umożliwi również wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z innymi programami.<br /><br />Moduł obejmuje: poznanie interfejsu programu, podstawowe bryły 3D w przestrzeni, modelowanie prostych modeli i uszczegóławianie ich, modyfikatory obiektów, oświetlenie, materiały obiektów i charakterystyka i właściwości, rodzaje map powierzchni, rozkładanie siatek UV, ruch obiektów i kamery, podstawowe efekty specjalne, metody animacji, rendering, postprodukcja w programie Gimp.<br /><br />W trakcie warsztatów zapoznajemy się także z programem Gimp, uczymy się wykonywać proste operacje na warstwach, kopiowanie i wycinanie obiektów, mieszanie warstw, prosta obróbka zdjęć na potrzeby wykorzystania ich w programie Blender, usuwanie obiektów ze zdjęć i korekta barwna.<br /><br />Warsztaty pomagają postawić pierwsze kroki w środowisku graficznym Blendera, a w szczególności pozwalają na nabycie umiejętności:<br />•    modelowanie 3D (tworzenie obiektów z brył podstawowych, modyfikowanie brył przy użyciu różnych technik)<br />•    teksturowanie modeli (rozkładanie siatek UV modeli, malowanie tekstur w programie Gimp i malowanie 3D w programie Blender, różne rodzaje map ),<br />•    modelowanie high poly i low poly na potrzeby gier komputerowych,<br />•    renderowanie,<br />•    postprodukcja w programie Gimp,<br />•    podstawy tworzenia animacji 3D,<br />•    3D sculpting w programie Blender, uszczegóławianie powierzchni, rzeźba 3D.<br /><br />     Formuła warsztatów:<br />•    zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 12 osobowych<br />•    każdy uczestnik warsztatów ma do dyspozycji laptop, umożliwiający realizację zadań.<br />•    wszystkie komputery korzystają z dedykowanej sieci wi fi na potrzeby warsztatów.<br /><strong>    <br /></strong><strong><br />środy   godz. 18.45-20.45  <br /></strong><br /><br />Instruktor: Hubert Gadomski</p>
<p><strong>Opłata:</strong><br />150 zł/m-c - 1x tyg. 120 min.</p>
<p><strong>Miejsce:</strong></p>
<p>DOM KULTURY "WŁOCHY"<br /> ul. Bolesława Chrobrego 27<br /> 02-479 Warszawa<br /> tel.: 22 863 73 23</p>
<p><em>1. Każda osoba zapisująca się na zajęcia trafia na listę rezerwową.</em><br /><em>2. O ostatecznym przyjęciu decyduje instruktor.</em><br /><em>3. Informacje na temat opłat pojawia się dopiero po zatwierdzeniu zapisu. Będzie to równoznaczne z przyjęciem na zajęcia.</em></p>

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
grupa kontynuująca
grupa początkująca


# Data Czas trwania Temat Grupa Miejsce
1 śr, 18:45
11.09.2019
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
2 pn, 18:00
16.09.2019
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
3 śr, 18:45
18.09.2019
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
4 pn, 18:00
23.09.2019
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
5 śr, 18:45
25.09.2019
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
6 pn, 18:00
30.09.2019
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
7 śr, 18:45
02.10.2019
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
8 pn, 18:00
07.10.2019
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
9 śr, 18:45
09.10.2019
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
10 pn, 18:00
14.10.2019
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
11 śr, 18:45
16.10.2019
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
12 pn, 18:00
21.10.2019
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
13 śr, 18:45
23.10.2019
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
14 pn, 18:00
28.10.2019
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
15 śr, 18:45
30.10.2019
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
16 pn, 18:00
04.11.2019
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
17 śr, 18:45
06.11.2019
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
18 śr, 18:45
13.11.2019
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
19 pn, 18:00
18.11.2019
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
20 śr, 18:45
20.11.2019
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
21 pn, 18:00
25.11.2019
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
22 śr, 18:45
27.11.2019
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
23 pn, 18:00
02.12.2019
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
24 śr, 18:45
04.12.2019
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
25 pn, 18:00
09.12.2019
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
26 śr, 18:45
11.12.2019
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
27 pn, 18:00
16.12.2019
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
28 śr, 18:45
18.12.2019
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
29 pn, 18:00
23.12.2019
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
30 pn, 18:00
30.12.2019
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
31 śr, 18:45
08.01.2020
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
32 pn, 18:00
13.01.2020
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
33 śr, 18:45
15.01.2020
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
34 pn, 18:00
20.01.2020
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
35 śr, 18:45
22.01.2020
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
36 pn, 18:00
27.01.2020
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
37 śr, 18:45
29.01.2020
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
38 pn, 18:00
03.02.2020
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
39 śr, 18:45
05.02.2020
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
40 pn, 18:00
10.02.2020
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
41 śr, 18:45
12.02.2020
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
42 pn, 18:00
17.02.2020
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
43 śr, 18:45
19.02.2020
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
44 pn, 18:00
24.02.2020
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
45 śr, 18:45
26.02.2020
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
46 pn, 18:00
02.03.2020
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
47 śr, 18:45
04.03.2020
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
48 pn, 18:00
09.03.2020
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
49 śr, 18:45
11.03.2020
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
50 pn, 18:00
16.03.2020
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
51 śr, 18:45
18.03.2020
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
52 pn, 18:00
23.03.2020
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
53 śr, 18:45
25.03.2020
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
54 pn, 18:00
30.03.2020
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
55 śr, 18:45
01.04.2020
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
56 pn, 18:00
06.04.2020
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
57 śr, 18:45
08.04.2020
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
58 śr, 18:45
15.04.2020
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
59 pn, 18:00
20.04.2020
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
60 śr, 18:45
22.04.2020
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
61 pn, 18:00
27.04.2020
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
62 śr, 18:45
29.04.2020
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
63 pn, 18:00
04.05.2020
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
64 śr, 18:45
06.05.2020
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
65 pn, 18:00
11.05.2020
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
66 śr, 18:45
13.05.2020
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
67 pn, 18:00
18.05.2020
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
68 śr, 18:45
20.05.2020
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
69 pn, 18:00
25.05.2020
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
70 śr, 18:45
27.05.2020
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
71 pn, 18:00
01.06.2020
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
72 śr, 18:45
03.06.2020
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
73 pn, 18:00
08.06.2020
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
74 śr, 18:45
10.06.2020
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
75 pn, 18:00
15.06.2020
2 godz. grupa kontynuująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
76 śr, 18:45
17.06.2020
2 godz. grupa początkująca Warszawa,
Dom Kultury Włochy
rozwiń

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również