Lista zajęć język angielski - dorośli

Język angielski - dorośli

Kategoria

edukacja / języki obce

Opis

KURSY DLA DOROSŁYCH

Kursanci rozwijają  swoje umiejętności językowe, pogłębiają znajomość środków językowych pozwalających na doskonalenie kompetencji komunikacyjnej w języku obcym oraz zdobywają pewność w posługiwaniu się językiem obcym.

 • kursy organizowane są od poziomu A1 do poziomu C2
 • kursy obejmują 60, 90 lub 120 godzin lekcyjnych
 • zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne lub 3 godziny lekcyjne oraz 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, kurs trwa dwa semestry

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH

Kursy egzaminacyjne zawierają zagadnienia gramatyczne i słownictwo, systematycznie rozwijają sprawność pisania i rozumienia ze słuchu. Kładą także nacisk na umiejętność wypowiadania się w języku angielskim. Dużą uwagę przykłada się do poznania technik zdawania egzaminu: rozwiązywanie testów, oswajanie się z materiałami audio, poznawanie zasad pisania wypracowań, ćwiczenie spójności wypowiedzi ustnej z zadanym tematem. Daje to gwarancję biegłości we wszystkich dziedzinach sprawdzanych na egzaminie, a także umożliwia poznanie sposobu przeprowadzania samego egzaminu .

Kursy przygotowujące do egzaminów  w ramach Cambridge ESOL obejmują:

 • FCE (First Certificate in English) – egzamin potwierdzający znajomość języka   angielskiego na poziomie średnim ( pozimo B2 )
 • CAE (Certificate in Advanced English) – egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym ( poziom C1 )
 • CPE (Certificate of Proficiency in English) – egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym ( poziom C2 )

Egzaminy Cambridge z języka angielskiego stanowią poświadczenie kwalifikacji językowych. Dzięki swojej międzynarodowej renomie doskonale wyglądają w CV i otwierają wiele drzwi na całym świecie.

 • kurs obejmuje 90 lub 120 godzin lekcyjnych
 • zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne lub dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
 • kurs trwa dwa semestry

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA SENIORÓW

Program kursu przygotowany specjalnie dla osób, które chcą nauczyć się języka od podstaw w miłej, bezstresowej atmosferze, bądź odświeżyć sobie posiadane umiejętności językowe. Kurs języka angielskiego  może przynieść dużo satysfakcji, pozwoli rozwijać zainteresowania, umożliwia utrzymywanie aktywności umysłowej na wysokim poziomie.

 • kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych
 • zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne

CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH budynek A, pokój 121

tel. 12 644 02 66 wew. 40

e-mail: jezyki@nck.krakow.pl

http://nck.krakow.pl/kursy-jezykow-obcych-menu/

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również