Joga - Alto

Kategoria

fitness / joga

Opis

Nazwa zajęć: JogaProwadzący: Beata PasikowskaWiek: 18+ latDzień i godzina zajęć: poniedziałki 9.30-11.00 i/lub środy 19.30-21.00Koszt: 120 zł miesięcznie (1xtyg.), 150 zł miesięcznie (2xtyg.)
Możliwość skorzystania ze zniżki 50% na jedne wybrane zajęcia po okazaniu w Recepcji CKW: Karty Dużej Rodziny, Karty Warszawiaka, Legitymacji Emeryta-Rencisty ZUS. Zniżka nie obowiązuje na zajęcia indywidualne.Esencja jogi zebrana w oparciu o jogę kundalini to pełne mocy i bogate w różnorodność narzędzie, pomocne w usprawnianiu ciała, relaksowaniu, budowaniu spójności. Joga ta dostarcza nam doświadczenie spełniania naszych marzeń, celów życia oraz aktywuje wewnętrzne samouzdrowienie.   Podczas zajęć rozwijamy uwagę na sobie dzięki różnym rodzajom ćwiczeń, wymiennie pracujemy z różnymi rodzajami oddechu, skupienia, układami dłoni, z dźwiękami oraz z relaksacją i medytacją. Dzięki jodze uzdrawiamy stronę fizyczną: ciało, sferę emocjonalną, psychologiczną oraz możemy uzdrowić swoje życie i blokady okolicznościowe i społeczne. Joga ta jest techniką dzisiejszych czasów, gdzie potrzebujemy szybkich i skutecznych rozwiązań. Nie jest wymagana sprawność fizyczna, pracujemy na indywidualnych możliwościach każdej osoby, we własnym tempie.PROWADZĄCA: Beata Pasikowska (Jagat Prem) - przez ok. 10 lat rozwijałam się przy Hatha jodze (w tym jodze Iyengara). Od 3,5 roku zajmuję się Kundalini jogą. Dużo pracuję z kobietami, specjalizuję się również w konsultacjach jogi dla biznesu. Aktualnie pogłębiam wiedzę o stronie terapeutycznej jogi, również pracując z seniorami. W przestrzeni jogi zajmuję się też uzdrawianiem enegetycznym, co jest moją ścieżką życiową.(eng.)
Please be invited to yoga classes for adults in the branch of the Cultural Center in ALTO Wilanów, which are held on Mondays at 9.30 - 11.00 and / or Wednesdays at 19.30 - 21.00.
The essence of yoga collected on the basis of Kundalini Yoga is a powerful and rich in diversity tool, helpful in improving the body, relaxing and building cohesion. This yoga provides us with the experience of fulfilling our dreams, life goals and activates inner self-healing.
During the classes, we develop attention on ourselves due to different types of exercises, we alternatively work with different types of breathing, concentration, hand sets, with sounds and with relaxation and meditation. Thanks to yoga, we heal the physical side: body, emotional and psychological sphere, and we can heal our life and occasional and social blockages. This yoga is a technique of modern times, where we need quick and effective solutions. Physical fitness is not required, we work on the individual capabilities of each person at their own pace.
LEAD: Beata Pasikowska (@Jagat Prem Kaur) - for about 10 years I developed at Hatha yoga (including Iyengar yoga). I have been practicing Kundalini yoga for 4 years. I work a lot with women, I also specialize in yoga consultations for business. Currently, I am deepening my knowledge about the therapeutic side of yoga, also working with seniors. In the yoga space I also deal with healing, which is my way of life.
The cost of classes: 120 PLN for the whole month, 150 PLN (twice weekly).

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również