Lista zajęć Stretching

Stretching

Dane podstawowe

Data rozpoczęcia
03.10.2019
Data zakończenia
30.06.2020
Organizator
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Typ
kursy
Kategoria
fitness ⟩ gimnastyka
Liczba uczestników
14
Wolnych miejsc
0
Wiek od
50 lat

Opis

Zajęcia ruchowe.

Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 11:30 / sala taneczna.

Opłata miesięczna za zajęcia wynosi:

1x w tygodniu: 60 PLN.

Instruktor / prowadzenie: Kalina Duwadzińska - ab­sol­went­ka Choreografii i tech­nik tań­ca na wydzia­le Wokalno–Aktorskim Akademii Muzycznej w Łodzi. Podczas stu­diów roz­wi­ja­ła swój warsz­tat ar­ty­stycz­ny i za­wo­do­wy po­d o­kiem naj­lep­szych polskich pe­da­go­gów tań­ca. Pod kie­run­kiem mi­strza Hari Padmana w Chennaju i Kapila Sharmy w Delhi kształ­ci­ła się w za­kre­sie kla­sycz­ne­go tań­ca Bharatanatyam i ryt­mi­ki karnatyc­kiej. Od 2005 ro­ku zwią­za­na jest z Indian Dance Group MOHINI, z któ­rą kon­cer­tu­je w ca­łej Polsce i za granicą pro­mu­jąc sztu­kę i kul­tu­rę Indii. Dzięki mediom społecznościowym twórczość zespo­łu cie­szy się ro­sną­cą po­pu­lar­no­ścią wśród publiczności na całym świecie. W swoich pracach choreograficznych za po­mo­cą ję­zy­ka cia­ła kreu­je po­etyc­kie, in­tym­ne światy nasycone metaforami. Od 2006 ro­ku ja­ko in­struk­tor różnych technik tańca i ruchu współ­pra­cu­je ze szko­ła­mi tań­ca i cen­tra­mi kul­tu­ry, gdzie dzie­li się z kur­san­ta­mi swo­ją wie­dzą, pa­sją i do­świad­cze­niem.

STRETCHING - zajęcia są kombinacją łagodnych ćwiczeń rozciągających i wzmacniających. Dzięki regularnej praktyce uczestnicy zauważą, że zakres i swoboda ruchu w stawach wzrasta, mięśnie stają się bardziej elastyczne i mniej podatne na urazy, a ból pleców stopniowo ustępuje. Podczas zajęć uczymy się również technik relaksacji i automasażu, dzięki którym uczestnicy eliminują codzienny stres nagromadzony w ciele. Wszystko to przy pogodnej, relaksującej muzyce.

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
1x w tygodniu (60zł)
2x w tygodniu (120 zł)


# Data Dzień Godzina Czas trwania Temat Grupa Sala Miasto
1 03.10.2019 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
2 07.10.2019 poniedziałek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
3 10.10.2019 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
4 14.10.2019 poniedziałek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
5 17.10.2019 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
6 21.10.2019 poniedziałek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
7 24.10.2019 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
8 31.10.2019 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
9 07.11.2019 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
10 14.11.2019 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
11 21.11.2019 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
12 28.11.2019 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
13 05.12.2019 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
14 12.12.2019 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
15 19.12.2019 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
16 02.01.2020 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
17 09.01.2020 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
18 16.01.2020 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
19 23.01.2020 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
20 30.01.2020 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
21 06.02.2020 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
22 13.02.2020 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
23 20.02.2020 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
24 27.02.2020 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
25 05.03.2020 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
26 12.03.2020 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
27 19.03.2020 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
28 26.03.2020 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
29 02.04.2020 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
30 09.04.2020 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
31 16.04.2020 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
32 23.04.2020 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
33 30.04.2020 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
34 07.05.2020 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
35 14.05.2020 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
36 21.05.2020 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
37 28.05.2020 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
38 04.06.2020 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
39 18.06.2020 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa
40 25.06.2020 czwartek 11:30 00:50 Służewski Dom Kultury - Sala taneczna (SDK) Warszawa