Lista zajęć Marta Wojdyna RUCHOWE ROZWIJANKI - Strefa Kultury

RUCHOWE ROZWIJANKI - Strefa Kultury

Kategoria

inne / inne

Opis

Zajęcia odbywaja się w Strefie Kultury na ul. Jana Pawła II 55 (Centrum Edukacyjno-Multimedialne), tel: 505-856-669.
Zajęcia rozpoczną się w momencie kiedy uzbiera się minimalna liczba osób w grupie i wtedy także w systemie zostanie włączona funkcja płatności.
Ruchowe Rozwijanki - baze tych zajęć stanowi metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Zajęcia składają się z ćwiczeń- relacji (w parach: dziecko-dziecko lub rodzic-dziecko). Przypominają ćwiczenia gimnastyczne, jednak głównym ich celem, nie jest rozwój fizyczny, a kształtowanie za pomocą ruchu świadomości własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni, dzielenie przestrzeni z innymi osobami, a przede wszystkim nawiązywanie z rodzicami lub/i dziećmi bliskiego kontaktu. Ćwiczenia odbywają się przede wszystkim w parach (na boso lub w skarpetkach) i przypominają wczesnodziecięce zabawy rodziców z dziećmi. Podczas zajęć wykorzystane zostaną także: dziecięce masażyki, kołysanki, zabawy z rekwizytem (koc i chusta), piosenki oraz zabawy na powitanie i pożegnanie. 
Ruch rozwijający Weroniki Sherborne
Celem metody jest wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka i stopniowa korekta jego zaburzeń. Bardzo ważne miejsce w tej metodzie zajmuje wielozmysłowa stymulacja psychomotoryczna i społeczna oparta o ruch, jako czynnik wspomagania. Wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne we wspomaganiu rozwoju dziecka i terapii zaburzeń.
System ćwiczeń wywodzi się z okresu wczesnego dzieciństwa i zawiera w sobie bardzo dużo elementów bliskości fizycznej i emocjonalnej. Stosowane jest kołysanie, przytulanie, turlanie, przeciąganie. Jest to naturalna potrzeba dziecka nawet zamkniętego i nie potrafiącego okazywać uczuć czy zainteresowania.
Charakterystyczną cechą tej metody jest rozwijanie dziecka poprzez ruch, stopniowe budowanie :

  • świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, - świadomości istnienia przestrzeni i naszego działania w niej - dzielenia tej przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi kontaktu.  
    Prowadząca - Marta Wojdyna, jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz psychologiem. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 9 lat. Ukończyła szkolenie z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, które stanowi bazę do zajęć Ruchowe Rozwijanki. Uwielbia prowadzić warsztaty z dziećmi i rodzicami.
    Dzieci 2-3 lata z opiekunem, czwartek 15:30-16:15, 60 zł/mc.

Recenzje

brak recenzji