Lista zajęć Drugi termin - Warsztaty z wykorzystaniem metod aktywizujących

Drugi termin - Warsztaty z wykorzystaniem metod aktywizujących

Kategoria

sztuka / inne

Opis

Zapraszamy nauczycieli klas młodszych i przedszkoli, wychowawców świetlic szkolnych, ośrodków wychowawczych, domów dziecka oraz wszystkich zainteresowanych na warsztaty z wykorzystaniem metod aktywizujących (pedagogika zabawy) zatytułowane ,,Lista przebojów czyli cztery pory roku w edukacji i animacji czasu wolnego"

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Bielańskiego Ośrodka Kultury warsztaty nie odbędą się w planowanym terminie 11 stycznia 2020 r. Zostają przeniesione na listopad 2020 r.  Za zmianę przepraszamy.

 

Termin: 11 stycznia 2020 r. w godz. 10.00-17.00

Koszt: 100 zł (w cenę wliczone są materiały plastyczne)

Prowadzenie - Beata Arabska (pedagog i animator działań edukacyjnych)

W programie:

- p... jak pomysł czyli poradnik twórczego pedagoga

- zabawy ruchowe inspirujące działania poznawcze

- ekspresja plastyczna na różne okazje

- kreatywne spotkania z książką

- wędrówki po Polsce czyli turystyka dla każdego

Liczba miejsc na zajęciach - 20

Zapisy do 3 stycznia 2020 r.:

 1. przez "Strefę zajęć"

2. u koordynatora warsztatów pod nr tel. 22 834 65 47 lub e-mailem: a.zaremba@bok-bielany.eu - dotyczy to osób, za które płaci zakład pracy na podstawie faktury przelewowej.

Proszę o zapoznanie się z regulaminem zajęć i warsztatów doskonalących w BOK.

Koordynator warsztatów: Anna Zaremba-Moulahcene

Ważne!
Prosimy o terminowe wnoszenie opłaty:

- do 3 stycznia 2020 r.

W tytule wpłaty proszę podać: imię, nazwisko uczestnika oraz tytuł zajęć - warsztaty z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Wpłaty należy dokonać:

 - przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2,                                                       

29 1240 1037 1111 0010 0499 5433

- gotówką lub kartą w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna w środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 - 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00

Po warsztatach wystawiamy zaświadczenia, a w razie potrzeby - faktury.

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Lekcje

Brak ustawionych lekcji

Recenzje

brak recenzji