Lista zajęć Zróbmy przedstawienie dla dzieci od 5 do 8 lat

Zróbmy przedstawienie dla dzieci od 5 do 8 lat

Kategoria

sztuka / teatr

Opis

"Zróbmy przedstawienie"
 
AKTORSTWO, ŚPIEW I TANIEC - MOJA PRZYGODA ZE SZTUKĄ!
Centrum Kultury Zachód oraz PSYCHOTEATR zapraszają na warsztat teatralno-wokalno-ruchowy.
Twórcze zajęcia dla dzieci i młodzieży mające na celu kreatywny rozwój artystyczny zarówno w obrębie aktorstwa, śpiewu oraz tańca prowadzone przez aktorkę PSYCHOTEATRU w Centrum Kultury Zachód we Wrocławiu.
Każde zajęcia będzie rozpoczynał trening na ciało i głos. Dzieci nauczą się jak istotną funkcję  pełni rozgrzewka umożliwiająca doskonalenie warsztatu prawdziwego artysty.
Trening na ciało i głos obejmuje:

 • różnorodne ćwiczenia fizyczne mające na celu poszerzenie umiejętności z zakresu ruchu każdego z uczestników: rozciąganie, utrzymywanie równowagi oraz środka ciężkości, plastyka ruchu scenicznego,
 • pracę nad dykcją i wyrazistością wymowy: rozgrzewanie aparatu mowy, prawidłowe akcentowanie wyrazów, artykulacja, wymawianie zbitek i łamańców językowych,
 • rozmaite ćwiczenia emisyjne rozwijające świadomość wydobywania głosu: impostacja głosu, poczucie rytmu, praca z przeponą, nauka prawidłowego oddechu, doskonalenie słuchu muzycznego
  Po szczegółowym treningu dzieci będą uczyły się różnych układów choreograficznych, dzięki czemu rozwiną pamięć i wyobraźnię ruchową, poczucie rytmu, wrażliwość w odczuwaniu muzyki.
  Następnie uczestnicy będą mieli możliwość sięgnięcia po improwizację aktorską, podczas której będą tworzyli indywidualne lub grupowe etiudy teatralne, pracowali nad emocjami i środkami wyrazu aktorskiego, uczyli się łączyć na scenie umiejętności zarówno z teatru, śpiewu jak i tańca.
  W efekcie z zajęć na zajęcia postanie etiuda teatralna, która będzie wynikiem całorocznej pracy wszystkich uczestników.
  Zajęcia będą prowadzone w taki sposób, aby każdy uczestnik mógł się otworzyć, zaufać grupie oraz reżyserowi, proponować własne pomysły i rozwiązania, realizować marzenia związane ze sceną.
  Warsztaty dla obu grup poprowadzi Angelika Pytel, aktorka teatralna i filmowa, absolwentka  Studium Teatralnego działającego przy Tetrze Polskim  w Bielsku – Białej, Autorskiej Szkoły Musicalowej Macieja Pawłowskiego w Warszawie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, aktorka i założycielka PSYCHOTEATRU we Wrocławiu oraz zespołu Violet Ultra, w którym działa jako wokalistka i autorka tekstów, na co dzień pasjonująca się teatrem tańca. 

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Recenzje

Oliwia G.
13.10.2020 12:54