Lista zajęć Bożena Wojciuk ZPiT ZS "Chodowiacy" 2019/2020

ZPiT ZS "Chodowiacy" 2019/2020

Kategoria

taniec / ludowy

Opis

<p>Próby Zespołu Pieśni i Tanca Ziemi Siedleckiej "Chodowiacy" zawierające elementy nauki spiewu, tańca i improwiacji aktorskiej. Doskonalenie techniki wykonania elementów oraz pełnego koncertu prezentowanego na scenie.</p>

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
Grupa podstawowa


# Data Czas trwania Temat Grupa Miejsce
1 śr, 17:00
04.09.2019
5 godz. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
2 pt, 17:00
06.09.2019
5 godz. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
3 śr, 17:00
11.09.2019
4 godz. 30 min. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
4 pt, 17:00
13.09.2019
4 godz. 30 min. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
5 śr, 17:00
18.09.2019
4 godz. 30 min. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
6 pt, 17:00
20.09.2019
4 godz. 30 min. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
7 śr, 17:00
25.09.2019
4 godz. 30 min. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
8 pt, 17:00
27.09.2019
5 godz. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
9 śr, 17:00
02.10.2019
4 godz. 30 min. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
10 pt, 17:00
04.10.2019
4 godz. 30 min. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
11 śr, 17:00
09.10.2019
4 godz. 30 min. Przygotowane wokalne i taneczne programu do prezentacji podczas koncertu galowego kończącego projekt. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
12 pt, 17:00
11.10.2019
4 godz. 30 min. Przygotowanie programu spójnego z planowanym koncertem galowym projektu polsko - ukraińskiego. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
13 sb, 09:00
12.10.2019
5 godz. Zapoznanie się z elementami tańca ukraińskiego "hopak" oraz tekstami i linią melodyczną pieśni ukraińskich. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
14 nd, 09:00
13.10.2019
5 godz. Nauka elementów tanecznych oraz wymowy slów i linii melodycznej tanców i pieśni ukraińskich. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
15 pn, 09:00
14.10.2019
5 godz. Opracowanie choreografii tańca ukraińskiego"Hopak" oraz doskonalenie wykonania pieśni ukraińskiej "Niesie Gala wodę" Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
16 wt, 09:00
15.10.2019
5 godz. Doskonalenie wykonania tańca ukraińskiego i piesni "Oj nie nie" Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
17 śr, 09:00
16.10.2019
5 godz. Nauka dalszej części choreografii tańca ukraińskiego o doskonalenie wykonania pieśni ukraińskich. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
18 czw, 09:00
17.10.2019
5 godz. Praca nad jak najlepszym wykonaniem pieśni i tańcow ukraińskich. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
19 pt, 17:00
18.10.2019
4 godz. 30 min. Przygotowanie do prezentacji scenicznych opracowwywanych elementów ukraińskich. Proba generalna. Koncert galowy projektu "Polska i Ukraina takie same hołubce wycina" Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
20 pt, 17:00
25.10.2019
4 godz. 30 min. Nauka elementow sprawiających trudności w wykonaniu przy realizacji projektu. Elementy polskich tańców ludowych: kujawiaka, oberka,polki oraz elementów ogólnotanecznych. Powtórzenie wokalanych pozycji ukraińskich i polskich. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
21 śr, 17:00
30.10.2019
4 godz. 30 min. Elementy i motywy kujawiaka, krok podstawowy oberka. Choreografia oberka i kujawiaka. Nauka elementów popisowych. Powtórzenie pieśni ukraińskich. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
22 śr, 17:00
06.11.2019
4 godz. 30 min. Nauka kroków podstawowych, elementów, motywów kujawiaka i oberka. Powtórzenie wokalnych ukraińskich elementow programu. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
23 pt, 17:00
08.11.2019
4 godz. 30 min. Nauka elementów kujawiaka i oberka. Doskonalenie wykonania motywów tanecznych. Powtórzenie pieśni ukraińskich. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
24 śr, 17:00
13.11.2019
4 godz. 30 min. Elementy kujawiaka, oberka. Powtórzenie wokalnych pozycji repertuarowych. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
25 pt, 17:00
15.11.2019
4 godz. 30 min. Nauka kroków podstawowych tańców ludowych pojedynczo, w parach, po prostej, w obrotach. Choreografia kujawiaka z oberkiem. Powtórzenie pieśni "Moje Siedlce" Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
26 śr, 17:00
20.11.2019
4 godz. 30 min. Elementy tańca klasycznego w tańcu ludowym - doskonalenie wykonania. Praca nad krokami i motywami kujawiaka, oberka, polki. Cwiczenia z emisji głosu. Praca nad pieśnią "Moje Siedlce" Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
27 pt, 17:00
22.11.2019
4 godz. 30 min. Zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe. Powtórzenie znanych zespołowi choreografii. Doskonalenie wykonania wokalnego pieśni ukraińskich. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
28 śr, 17:00
27.11.2019
4 godz. 30 min. Cwiczenia z techniki tańca klasycznego. Nauka elementów polki,kujawiaka,walca,. Cwiczenia solo i w parach. Nauka kroku podstawowego "polki z boku" i "polki od Przeworska". Przypomnienie pieśni ukraińskich. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
29 pt, 17:00
29.11.2019
4 godz. 30 min. Ćwiczenia ogólnotaneczne, opracowanie motywu tanecznego walczyka górniczego, oberek i jego elementy popisowe. Doskonalenie emisji glosu. Przygotowanie pieśni gorniczych. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
30 śr, 17:00
04.12.2019
4 godz. 30 min. Ćwiczenia elementów tanecznych: odmiany chodu, biegu, podskoków, polki, walca. Doskonalenie wykonania kroku podstawowego walczyka. Krok podstawowy polki "od Przeworska" oraz przygotowanie suity tzw. "Mały Rzeszów". Wokalne przygotowanie pieśni górniczych. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
31 pt, 17:00
06.12.2019
4 godz. 30 min. Opracowanie choreografii walca śląskiego. Doskonalenie wykonania suity rzeszowskiej. Przygotowanie wokalne pieśni górniczych. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
32 śr, 17:00
11.12.2019
4 godz. 30 min. Opracowanie choreografii walca górniczego i rechtora. Opracowanie i doskonalenie wykonania elementow "Małego Rzeszowa" i kujawiaka. Praca nad emisja głosu w oparciu o pieśni górnicze. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
33 pt, 17:00
13.12.2019
4 godz. 30 min. Ćwiczenia ogólnotaneczne ze szczegolnym zwroceniem uwagi na kroki i elementy walca, oberka, polki "z boku" i polki "od Przeworska". wybór solistów do partii w programie gorniczym. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
34 śr, 17:00
18.12.2019
4 godz. 30 min. Choreografia suity tańcow śląskich, doskonalenie wykonania kujawiaka, oberka i rzeszowa. Powtórzenie repertuaru wokalnego. Przypomnienie repertuaru kolędowego. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
35 pt, 17:00
20.12.2019
4 godz. 30 min. Spotkanie wigilijne kadry, oldbojów i członków zespołu Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
36 śr, 17:00
08.01.2020
17 godz. 30 min. Ćwiczenia ogólnotaneczne, obrotowe oraz doskonalenie wykonania walca górniczego. Powtórzenie kroków z malej suity rzeszowskiej oraz kujawiaka i oberka. Powtórzenie przyśpiewek i pieśni planowanych na koncert Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
37 pt, 17:00
10.01.2020
17 godz. 30 min. Elementy krakowiaka, choreografie przygotowywane na planowany koncert w auli UPH. Powtórzenie wokalnego repertuaru koncertowego. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
38 śr, 17:00
15.01.2020
17 godz. 30 min. Elementy ogólnotaneczne, walc górniczy - doskonalenie wykonania. Powtórzenie tańców przygotowywanych do prezentacji koncertowej. Ustalenie składu wykonawców. Powtórzenie wokalnych pozycji przygotowanych do prezentacji. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
39 pt, 17:00
17.01.2020
17 godz. 30 min. Przygotowanie wokalne i taneczne do koncertu. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
40 sb, 13:00
18.01.2020
1 godz. Koncert z okazji noworocznego spotkania seniorow na UPH Siedlce. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
41 śr, 17:00
22.01.2020
17 godz. 30 min. Zebranie rodziców. Omówienie planów zespołu na sezon letni 2020. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
42 pt, 17:00
24.01.2020
17 godz. 30 min. Przygotowanie kolejnych elementów suity górniczej. Cwiczenia taneczne rozwijajśce świadomośc ruchu oparte na krokach cha-cha-cha. Wokalne świczenia emisyjne i artykujacyjne. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
43 śr, 17:00
29.01.2020
17 godz. 30 min. Przygotowanie kolejnych elementów suity górniczej. Nauka elementów krakowiaka. Praca nad wokalnymi pozycjami występującymi w programie górniczym. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
44 pt, 17:00
31.01.2020
17 godz. 30 min. Cwiczenia rozgrzewkowe. Elementy krakowiaka. Doskonalenie wykonania finału oberka, zmiany choreograficzne. Elementy tańców kujawskich. Zapoznanie z pieśniami z Kujaw. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
45 śr, 17:00
05.02.2020
5 godz. Cwiczenia przygotowujące do tańczenia okroczaków w parach. Powtórzenie przygotowanej części programu górniczego. Nauka tekstów i zapoznanie z melodiami kujawskimi. Opracowanie nowego finałowego zestawu elementów do oberka. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
46 sb, 09:30
08.02.2020
5 godz. Ćwiczenia rozgrzewkowe i techniczne. Nauka tekstów i melodii pieśni kujawskich. Nauka kroków rzeszowskich. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
47 nd, 09:30
09.02.2020
5 godz. Nauka elementów tańców kujawskich. Nauka pieśni kujawskich. Technika tańca ludowego. Nauka kroków rzeszowskich. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
48 pn, 09:30
10.02.2020
5 godz. Ćwiczenia techniki tanecznej głównie obrotowe. Okroczaki i inne elementy tańców kujawskich. Doskonalenie wykonania pieśni kujawskich, ćwiczenia w grupach i indywidualne. Nauka tańców rzeszowskich. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
49 wt, 09:30
11.02.2020
5 godz. Ćwiczenia rozgrzewkowe , rozciągające i siłowe. Partnerowanie i podnoszenia. Nauka oberka i szota kujawskiego. Nauka pieśni kujawskich i rzeszowskich. Przygotowanie partii solowych. Nauka kroku polki "Dzwon" i "Kucanej" Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
50 śr, 17:00
12.02.2020
5 godz. Opracowanie części inscenizacyjnej "Przywoływek". Ćwiczenia intonacyjne, emisyjne i dykcyjne oraz powtórzenie pieśni kujawskich i rzeszowskich. Powtórzenie przygotowanego materiału artystycznego. Dokumentacja foto i video. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
51 śr, 17:00
26.02.2020
5 godz. Nauka wirowania w prawo w I i II kierunku tańca krokiem polki. Analiza i powtórzenie elementów i choreografii polki mazurki, kowala i dyny. Cwiczenia wokalne intonacyjne, rytmiczne. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
52 pt, 17:00
28.02.2020
5 godz. Elementy i motywy tańców śląskich. Choreograficzne przygotowanie części trojakowej. Powtórzenie kujawskiego oberka i szota. Wokalne ćwiczenia intonacyjne repertuaru kujawskiego i śląskiego. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
53 śr, 17:00
04.03.2020
5 godz. Opracowanie choreografii trojaka. Doskonalenie wykonania oberka narodowego i szota oraz czarnej kury i polki mazurki z Kujaw. Doskonalenie wykonania przyśpiewek i pieśni kujawskich oraz śląskich. Wybór solistów do poszczególnych partii wokalnych. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
54 pt, 17:00
06.03.2020
5 godz. Powtórzenie programu górniczego i kujawskiego w aspekcie wokalnym, choreograficznym. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
55 śr, 17:00
11.03.2020
5 godz. Zajęcia odwołane - koronawirus Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
56 pt, 17:00
13.03.2020
5 godz. Zajęcia odwołane. Epidemia Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
57 śr, 17:00
18.03.2020
5 godz. Zajęcia odwołane. Epidemia Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
58 pt, 17:00
20.03.2020
5 godz. Zajęcia odwołane. Epidemia Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
59 śr, 17:00
25.03.2020
5 godz. Zajęcia odwołane. Epidemia Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
60 pt, 17:00
27.03.2020
5 godz. Zajęcia odwołane. Epidemia Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
61 śr, 18:00
06.05.2020
1 godz. Zajęcia ogólnotaneczne z uwzględnieniem warunkow technicznych. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
62 pt, 18:00
08.05.2020
1 godz. ćwiczenia techniczne i doskonalenie wykonania elementów krakowskich w kombinacjach z innymi elementami. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
63 śr, 18:00
13.05.2020
1 godz. Zajęcia ruchowe ze szczególnym podkreśleniem elementow krakowiaka wykonywanych solo. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
64 pt, 18:00
15.05.2020
1 godz. Cwiczenia techniczne przygotowujące do wykonywania krzesanego, hołubców i obrotów. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
65 śr, 18:00
20.05.2020
1 godz. Cwiczenia ogólnotaneczne. Elementy krakowiaka i oberka. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
66 pt, 18:00
22.05.2020
1 godz. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
67 śr, 18:00
27.05.2020
1 godz. Grupa podstawowa Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
68 pt, 18:00
29.05.2020
1 godz. Siedlce,
Miejski Ośrodek Kultury
rozwiń

Recenzje

brak recenzji