Lista zajęć Klub Szkraba dla dzieci w wieku 1-2 lata

Klub Szkraba dla dzieci w wieku 1-2 lata

Opis

Klub Szkraba dla dzieci w wieku 1-2 lat
(zajęcia łącznie z opiekunem)  
Prowadzenie: Anita Lutowska 
wymagane obuwie zmienne dla dziecka i opiekuna
Adresatami zajęć w Klubie Szkraba są dzieci w wieku 1-2 lata wraz z opiekunami. Czas trwania zajęć 45min. Ideą Klubu Szkraba jest stymulowanie dziecka do rozwoju psychoruchowego, czyli oddziaływanie na trzy sfery dziecka, które są ze sobą silnie powiązane i wzajemnie na siebie wpływają:
·         umysłową (poznawcza) –procesy percepcji zmysłowej, uwagi, pamięci, mowy, myślenie),
·         emocjonalno-społeczną (rozwój emocji, uczuć, czynności samoobsługowych, przystosowawczych)
·         ruchową (rozwój lokomocji, koordynacji  i precyzji ruchów)
 
Anita Lutowska - z wykształcenia pedagog. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Ukończone warsztaty to m.in.:

  • Ruch Rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborne - warszaty I stopnia
  • Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały wg metody prof. Ginota

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Recenzje

brak recenzji