Lista zajęć OD NATURY DO ARCHITEKTURY

OD NATURY DO ARCHITEKTURY

Kategoria

sztuka / plastyka

Opis

Zajęcia mają na celu rozwijać wyobraźnię architektoniczną, plastyczną i przestrzenną. Zwrócić uwagę na przestrzeń w jakiej żyjemy, na przyrodę jaka nas otacza oraz rozwijać umiejętności twórczego
i analitycznego myślenia. Projekt zapoznaje uczestników z dziełami sztuki współczesnej, zabytkami
i tradycją narodową. Zajęcia mają w sposób zarówno praktyczny, jak i teoretyczny zapoznać młodzież z tematyką środowiskową, społeczną, techniczną a przede wszystkim z estetyką kształtowania przestrzennego. Ich celem jest także zwrócenie uwagi na jakość przestrzeni publicznej i architektury krajobrazu oraz kreatywny sposób jej zmiany na lepsze.

zajęcia stałe, odbywają się raz w miesiącu w sobotę

bezpłatne

Terminy: 

25. styczeń 10:00-12:30

29. luty 12:15 - 14:45

7. marzec 10:00-12:30 

25. kwiecień 10:00-12:30 

23. maj 10:00-12:30 

6 czerwiec 10:00-12:30 

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Lekcje

Brak ustawionych lekcji

Recenzje

brak recenzji