Warsztaty plakatu on-line

Kategoria

sztuka / plastyka

Opis

Instruktor: Katarzyna Korpus-Mielczarska

HARMONOGRAM WARSZTATÓW PLAKTU ONLINE
Czas trwania: 8 spotkań
Forma warsztatów: webinarium + konsultacje indywidualne
WEBINARIA
1.Webinaria będą odbywać się 2 razy na tydzień, w poniedziałki i czwartki
2.Pierwsze 3-4 spotkania teoretyczne, po przekazaniu teorii webinaria skupiać się będą na wykorzystaniu teorii w praktyce – uczestnicy będą projektować swoje plakaty, będą odbywać się konsultacje, oraz nawiązywanie do zagadnień teoretycznych, tak aby uczestnicy lepiej je sobie przyswoili i mogli wykorzystać. 3.Zawartość poszczególnych spotkań będzie na bieżąco dostosowywana do potrzeb uczestników i tempa ich pracy. Harmonogram jest ramowy i elastyczny.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ
WEBINARIUM_1 /czwartek 04.06.

 1. Spotkanie wstępne, powitalne, organizacyjne, wprowadzające w tematykę pracy.
 2. Krótka historia plakatu: jego historia w Polsce i na świecie, artyści tworzący plakaty, plakacie jako odrębny nośnik sztuki i myśli ludzkiej.
 3. Zadania po webinarium_1: Zapoznanie się z wybranym filmem Andrzeja Barańskiego . Do wyboru trzy tytuły: „ Księstwo”, „Tabu”, „Dzień wielkiej ryby”.
 4. WEBINARIUM_2 poniedziałek / 08.06.

 5. uniwersalne zasady i rodzaje kompozycji, proporcje, rodzajach dominant, a także o metodologii pracy nad projektem, (zasada „od ogółu do szczegółu”), o znaczeniu koncepcji.
 6. Ukazanie uniwersalizmu zasad, jak bardzo wykorzystujemy je w wielu dziedzinach życia i sztuki:
 7. Poruszymy temat interpretacji fabuły filmu na potrzeby plakatu.
 8. Pod koniec webinarium_2 - możliwość zadawania pytań, rozmowy.

WEBINARIUM_3 czwartek /11.06.

 1. Spotkanie teoretyczne, mówiące o rodzajach materiałów używanych do tworzenia grafik, o metodologii pracy nad plakatem, o zasadach tworzenia plakatów filmowych, o doborze barw, o znaczeniu czcionki, jej rodzaju, wielkości i usytuowaniu, etc.
 2. Tworzeniu koncepcji – pomysłu na plakat.
 3. Każdy uczestnik ma już wybrany film, teraz sam będzie twórcą – każdy zaczyna tworzyć indywidualne wizje do wybranych przez siebie tytułów. Znowu poruszymy temat interpretacji fabuły filmu na potrzeby plakatu, będziemy o nich rozmawiać, aby łatwiej było wpaść na pomysł na plakat.
 4. Zadania - każdy na kolejne spotkanie do przygotowania 2-3 koncepcje plakatu, wybrać swoim zdaniem najlepszą i umieć swój wybór uzasadnić pod kątem graficznym.
 5. WEBINARIUM_4 poniedziałek/ 15.06.

 6. Praca nad indywidualnymi projektami uczestników warsztatów, podczas których będzie możliwość zadawania pytań. Omawianie powstających projektów.
 7. Zadaniem na kolejny czas będzie przeniesienie koncepcji na rozmiar docelowy, czyli 50 x 70cm, praca wciąż na brudno, praca wciąż w myśl zasady „od ogółu do szczegółu”, zabawa materiałami, barwami i fakturami, komponowanie luźne (bez klejenie i łączenia na gotowo), próby, zmiany i wybory. Uczestnicy nie mają dążyć do jak najszybszego skończenia pracy, ale do zabawy, uczenia się przez próbowanie, pytanie, eksperymenty.

WEBINARIUM_5 czwartek/ 18.06.

 1. Praca nad projektami.
 2. Konsultacje i tematy, które będą pojawiać się na bieżąco.

WEBINARIUM_6 poniedziałek /22.06.

 1. Praca nad projektem
 2. Konsultacje i tematy, które będą pojawiać się na bieżąco.

WEBINARIUM_7 czwartek /25.06.

 1. Ostatnie spotkanie robocze, ostatnie poprawki, pytania, szlif.
 2. Zadaniem na kolejny czas będzie przeniesienie koncepcji na format docelowy na czysto.

WEBINARIUM_8 poniedziałek /29.06.

 1. Spotkanie ostatnie, prezentacja gotowych projektów, przygotowanych „na czysto” w formacie 50x70 cm.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE
1.Konsultacje indywidualne będą odbywać się w formie wirtualnych spotkań jeden na jeden, jeśli taka będzie wola uczestnika.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU:
Przesłanie wykonanej podczas warsztatów pracy- plakatu filmowego inspirowanego twórczością A. Barańskiego w celu wykonania ich wielkoformatowego wydruku oraz zorganizowania wystawy w przestrzeni miejskiej Pińczowa.

Recenzje

brak recenzji