Lista zajęć Edyta Bystroń WAKACJE Z KOMIKSEM #zostańwkadrze 10 – 13 lat (20.07 - 24.07)

WAKACJE Z KOMIKSEM #zostańwkadrze 10 – 13 lat (20.07 - 24.07)

Kategoria

sztuka / plastyka

Opis

13.00 – 14.30, sala 217
OPŁATA: 200 zł/tydzień
Instruktorka : Edyta Bystroń

Zapraszamy Was do zabawy w opowiadanie własnych historii. Warsztaty komiksowe to nauka kreatywności! To tekst i rysunek, które wzajemnie dopełniają się, dlatego podczas warsztatów będziemy ćwiczyć tworzenie scenariuszy, komponować ciekawe kadry i przekazywać wiele emocji za pomocą rysunku.

Przyjdź do nas! Gwarantujemy fajną zabawę w małych grupach.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, jeśli zapisujecie się na zajęcia lub warsztaty w Kadrze zgadzacie się z poniższym:

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuje zapisy „Procedury bezpieczeństwa w Domu Kultury KADR” oraz zapoznałem się z „Instrukcją funkcjonowania i świadczenia usług przez Dom Kultury „KADR” Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w trakcie epidemii SARS-CoV-2”

W tym m.in. wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mnie/ mojego dziecka w razie podejrzenia zakażenia oraz ewentualne wezwanie pogotowia

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom pełnej odpowiedzialności za dobrowolny udział w zajęciach/warsztatach w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jestem narażony, tj.

  • mimo wprowadzonych w Domu Kultury KADR obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, ze na terenie placówki może dojść do zarażenia Covid-19

-w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w palcówce ( nie tylko na terenie) personel/uczestnik/rodzic uczestnika – zdaję sobie sprawę, iż zarówno pracownicy, instruktorzy, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę

-w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u uczestnika, jego opiekuna lub personelu Domu Kultury zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na jej terenie oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę

-w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u uczestnika/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/ opiekun uczestnika oraz stosowne służby i organy

Lekcje

# Data Czas trwania Temat Grupa Miejsce
1 pn, 13:00
20.07.2020
1 godz. 30 min. Podstawowe informacje na temat rysowania komiksów Warszawa,
Sala McGyver 217, piętro II DK Kadr
2 wt, 13:00
21.07.2020
1 godz. 30 min. Warszawa,
Sala McGyver 217, piętro II DK Kadr
3 śr, 13:00
22.07.2020
1 godz. 30 min. Warszawa,
Sala McGyver 217, piętro II DK Kadr
4 czw, 13:00
23.07.2020
1 godz. 30 min. Warszawa,
Sala McGyver 217, piętro II DK Kadr
5 pt, 13:00
24.07.2020
1 godz. 30 min. Warszawa,
Sala McGyver 217, piętro II DK Kadr

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również