Lista zajęć Łukasz Depa WARSZTATY BREAKING ( BREAK DANCE ) #zostańwkadrze 7 – 15 LAT godz. 10.00-12.00

WARSZTATY BREAKING ( BREAK DANCE ) #zostańwkadrze 7 – 15 LAT godz. 10.00-12.00

Kategoria

taniec / street dance

Opis

10.00-12.00, sala 307
opłata: 250/TYDZIEŃ

Breaking ( Break Dance ) jest niezwykle efektowny. Z podziwem patrzymy na występy b-boyów – ich ewolucje połączone z czystym, rytmicznym tańcem i muzyką. To wszystko wprawia w zachwyt! Toprock, power moves, freeze i footwor. Breaking to taniec wymagający dużej sprawności fizycznej oraz systematycznego, intensywnego treningu, co pociąga za sobą zachowanie samodyscypliny. Z drugiej strony pozwala na dowolność ruchową, funkcjonuje poza normami, pozwala na improwizację, daje możliwość wyzwolenia osobistej ekspresji i jest jedną z form rywalizacji.
Instruktor Łukasz Depa wyjaśni i pokaże o co w tym wszystkim chodzi. Nauczycie się tworzyć rozbudowane sekwencje, wykonywać ruchy oraz kroki na różnych poziomach i łączyć je w jedną oryginalną płynną formę. Rozwiniecie kreatywność, swój indywidualny charakter i sprawność. Warsztaty to bez wątpienia duża porcja inspiracji i wiedzy poparta wieloletnim doświadczeniem i osiągnięciami. Dodatkowo będziecie mogli skorzystać z wskazówek dotyczących treningu siłowo-wytrzymałościowego I kondycyjnego.

Plan Warsztatów:

Trening elementów tańca:

-TOP-ROCKING - charakterystyczny dla Breakingu sposób wykonywania kroków i poruszania się w pozycji stojącej.

-DROPY(GO-DOWNS) - zejście w parter z pozycji stojącej ( TOP ROCKING )

-FOOTWORK - kroki wykonywane w parterze podierając się nogami i rękami często też leżąc na ziemi plecami ( BACK ROCK )

-FREEZY - tzw. zamrożenie ruchu w dowolnej pozycji i płaszczyźnie

-POWER MOVES - zaawansowane figury obrotowe inspirowane często figurami akrobatycznymi.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, jeśli zapisujecie się na zajęcia lub warsztaty w Kadrze zgadzacie się z poniższym:

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuje zapisy „Procedury bezpieczeństwa w Domu Kultury KADR” oraz zapoznałem się z „Instrukcją funkcjonowania i świadczenia usług przez Dom Kultury „KADR” Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w trakcie epidemii SARS-CoV-2”
W tym m.in. wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mnie/ mojego dziecka w razie podejrzenia zakażenia oraz ewentualne wezwanie pogotowia
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom pełnej odpowiedzialności za dobrowolny udział w zajęciach/warsztatach w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jestem narażony, tj.

  • mimo wprowadzonych w Domu Kultury KADR obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, ze na terenie placówki może dojść do zarażenia Covid-19
    -w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w palcówce ( nie tylko na terenie) personel/uczestnik/rodzic uczestnika – zdaję sobie sprawę, iż zarówno pracownicy, instruktorzy, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę
    -w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u uczestnika, jego opiekuna lub personelu Domu Kultury zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na jej terenie oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę
    -w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u uczestnika/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/ opiekun uczestnika oraz stosowne służby i organy

Instruktor

Lekcje

# Data Czas trwania Temat Grupa Miejsce
1 pn, 10:00
06.07.2020
2 godz. Warszawa,
Sala Tańcząc w ciemnościach 307, piętro III DK Kadr
2 wt, 10:00
07.07.2020
2 godz. Warszawa,
Sala Tańcząc w ciemnościach 307, piętro III DK Kadr
3 śr, 10:00
08.07.2020
2 godz. Warszawa,
Sala Tańcząc w ciemnościach 307, piętro III DK Kadr
4 czw, 10:00
09.07.2020
2 godz. Warszawa,
Sala Tańcząc w ciemnościach 307, piętro III DK Kadr
5 pt, 10:00
10.07.2020
2 godz. Warszawa,
Sala Tańcząc w ciemnościach 307, piętro III DK Kadr

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również