Lista zajęć Anastazja Dąbrowska Wakacje z tekstami - warsztat scenariuszowy

Wakacje z tekstami - warsztat scenariuszowy

Kategoria

edukacja / inne

Opis

17.15 - 20.15, sala 301

terminy zajęć: (środa i czwartek):
15-16 lipca
19-20 sierpnia
9-10 września

minimalna liczba uczestników: 6

opłata – 450 złotych za cały kurs

Podczas warsztatów scenariuszowych nauczysz się konstruować sceny oraz sekwencje scen. Poznasz schematy konstrukcji scenariuszowych, techniki kreatywnego myślenia, nauczysz się tworzyć ciekawych bohaterów fabularnych, rozwiniesz techniki scenariopisarskie. Rezultatem warsztatów będzie krótki scenariusz fabularny.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, jeśli zapisujecie się na zajęcia lub warsztaty w Kadrze zgadzacie się z poniższym:

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuje zapisy „Procedury bezpieczeństwa w Domu Kultury KADR” oraz zapoznałem się z „Instrukcją funkcjonowania i świadczenia usług przez Dom Kultury „KADR” Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w trakcie epidemii SARS-CoV-2”
W tym m.in. wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mnie/ mojego dziecka w razie podejrzenia zakażenia oraz ewentualne wezwanie pogotowia
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom pełnej odpowiedzialności za dobrowolny udział w zajęciach/warsztatach w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jestem narażony, tj.

  • mimo wprowadzonych w Domu Kultury KADR obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, ze na terenie placówki może dojść do zarażenia Covid-19
    -w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w palcówce ( nie tylko na terenie) personel/uczestnik/rodzic uczestnika – zdaję sobie sprawę, iż zarówno pracownicy, instruktorzy, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę
    -w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u uczestnika, jego opiekuna lub personelu Domu Kultury zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na jej terenie oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę
    -w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u uczestnika/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/ opiekun uczestnika oraz stosowne służby i organy

Lekcje

# Data Czas trwania Temat Grupa Miejsce
1 śr, 17:15
15.07.2020
3 godz. Warszawa,
Sala Powiększenie 301, piętro III DK Kadr
2 czw, 17:15
16.07.2020
3 godz. Warszawa,
Sala Powiększenie 301, piętro III DK Kadr
3 śr, 17:15
19.08.2020
3 godz. Warszawa,
Sala Powiększenie 301, piętro III DK Kadr
4 czw, 17:15
20.08.2020
3 godz. Warszawa,
Sala Powiększenie 301, piętro III DK Kadr
5 śr, 17:15
09.09.2020
3 godz. Warszawa,
Sala Powiększenie 301, piętro III DK Kadr
6 czw, 17:15
10.09.2020
3 godz. Warszawa,
Sala Powiększenie 301, piętro III DK Kadr

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również