Lista zajęć Lato z kulturą 2020 - Pikniki Artystyczne

Lato z kulturą 2020 - Pikniki Artystyczne

Opis

Celem pikników artystycznych jest stworzenie twórczej przestrzeni, miejsca, gdzie mieszkańcy Łodzi będą mogli się spotkać, bawić się i tworzyć, wziąć udział w różnorodnych działaniach: edukacyjnych animacyjnych i artystycznych. Podczas siedmiu spotkań zorganizujemy międzypokoleniowe plenerowe działania edukacyjne, animacyjne, integracyjne, artystyczne( taneczne, plastyczne, gry terenowe i zabawy podwórkowe). Spotkania ułatwią nawiązanie pozytywnych relacji mieszkańców osiedla a wspólne działania wzmocnią ich poczucie wspólnoty. Pikniki skierowane są do odbiorcy w każdym wieku, dają niepowtarzalną okazję integracji społeczności lokalnej . Miejsce organizacji tych wydarzeń jest nieprzypadkowe, uzupełnia lukę na kulturalnej mapie Łodzi.

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Lekcje

Brak ustawionych lekcji

Recenzje

brak recenzji