Teatr Rebus

Kategoria

sztuka / teatr

Opis

W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi technikami aktorskimi: teatr ruchu, słowa, dźwięku, przedmiotu, lalki i cienia i elementarnymi zagadnieniami warsztatowymi: emisja głosu, dykcja, świadomość ciała. Rozwiną kreatywność i wyobraźnię uczestników.

W trakcie zajęć uczestnicy przygotują spektakl – małą formę teatralną, wykorzystującą w znaczącym stopniu sztukę nowych mediów. Dodatkowym elementem zajęć będzie indywidualna praca z tekstem, która przygotuje młodzież do wystąpień publicznych i konkursów recytatorskich.

**Zajęcia dla dzieci w wieku 10-13 lat.

Instruktor: Bartosz Pietrzyk

Koszt: 90 zł/miesięcznie, 30 zł zajęcia próbne

Kiedy: wtorek godz. 18.30 – 20.00**

Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10-ego każdego miesiąca.
W tytule wpłaty prosimy napisać:
imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona, nazwa zajęć i dopisek "Filia"

Wpłaty należy dokonać
– przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2, 29 1240 1037 1111 0010 0499 5433

WAŻNE INFORMACJE!

W związku ze stanem epidemii COVID-19 działalność Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury odbywa się w nowych rygorach sanitarnych oraz w ograniczonym zakresie. W przestrzeni może przebywać maksymalnie: 7 osób w Sali Radość oraz 10 osób w Sali Wolność plus osoba prowadząca. Obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic dla wszystkich uczestników zajęć.

SALA WOLNOŚĆ: https://bok-filia.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/06/Regulamin-Sala-Wolno%C5%9B%C4%87.pdf

SALA RADOŚĆ: https://bok-filia.eu/wp-content/uploads/sites/3/2020/06/Regulamin-Sala-Rado%C5%9B%C4%87.pdf

Instruktor

Absolwent Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu na kierunku Reżyseria Teatru Dzieci i Młodzieży oraz Akademii Teatralno-Wokalnej na kierunku aktorstwo. Brał udział w licznych warsztatach i kursach aktorskich takich jak: Warsztaty Aktorskie Doroty Zięciowskiej, Kurs Dubbingu (organizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie). Obecnie pracuje z wybraną grupą docelową w Domach Kultury, prywatnych placówkach kształcenia –oraz w Akademii Teatralno-Wokalnej Jerzego Turowicza w Lublinie. Prowadzi też grupy teatralne i zajęcia recytatorskie w Domu Kultury w Zwoleniu. Od 2014 roku pracuje z dziećmi.

Efekty działań Bartosza Pietrzyka odzwierciedlone są w dyplomach i nagrodach z konkursów i przeglądów teatralnych takich jak: Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich, Festiwal Teatrów Międzyszkolnym im. W. Siemiona, Zamkowe Spotkania Teatralne o Laur Złotego Gargulca, Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej. Pracował jako aktor w spektaklach dla dzieci Teatru Muzycznego w Lublinie, Filharmonii Lubelskiej, Teatru Kameralnego w Lublinie i Teatru Studio Buffo w Warszawie.

Lekcje

Brak ustawionych lekcji

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również