Lista zajęć Marta Bagnicka Zajęcia Wakacyjne AIKIDO #zostańwkadrze godz. 11.00-12.00 (3.08-07.08)

Zajęcia Wakacyjne AIKIDO #zostańwkadrze godz. 11.00-12.00 (3.08-07.08)

Kategoria

sport / sztuki walki

Opis

poniedziałek – piątek
terminy:
3.08-07.08.2020
10.08-14.08.2020
godz. 11.00-12.00
instruktor: Arkadiusz Grzyb
opłata: 150 zł/tydzień (5 dni)
sala: 307, III piętro

Treningowi Aikido towarzyszą konkretne fizyczne korzyści. Dzięki niemu podnosimy wszechstronnie sprawność fizyczną, elastyczność i uczymy się rozluźniać. Ludzkie ciało może czerpać siłę z dwóch źródeł: skurczy mięśni lub dynamiki rozluźnionego ciała. Aikido rozwija ciało w wyjątkowy sposób. Sprawność aerobową uzyskuje się dzięki intensywnemu treningowi. Elastyczność stawów i tkanek łącznych rozwija się poprzez różne ćwiczenia rozciągające i poprzez same techniki. Relaks przychodzi automatycznie, ponieważ bez niego techniki nie będą działać. Zrównoważone wykorzystanie obu źródeł energii umożliwia nawet małej osobie generowanie ogromnej siły.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, jeśli zapisujecie się na zajęcia lub warsztaty w Kadrze zgadzacie się z poniższym:

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuje zapisy „Procedury bezpieczeństwa w Domu Kultury KADR” oraz zapoznałem się z „Instrukcją funkcjonowania i świadczenia usług przez Dom Kultury „KADR” Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w trakcie epidemii SARS-CoV-2”
W tym m.in. wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mnie/ mojego dziecka w razie podejrzenia zakażenia oraz ewentualne wezwanie pogotowia
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom pełnej odpowiedzialności za dobrowolny udział w zajęciach/warsztatach w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jestem narażony, tj.

  • mimo wprowadzonych w Domu Kultury KADR obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, ze na terenie placówki może dojść do zarażenia Covid-19
    -w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w palcówce ( nie tylko na terenie) personel/uczestnik/rodzic uczestnika – zdaję sobie sprawę, iż zarówno pracownicy, instruktorzy, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę
    -w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u uczestnika, jego opiekuna lub personelu Domu Kultury zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na jej terenie oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę
    -w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u uczestnika/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/ opiekun uczestnika oraz stosowne służby i organy

Lekcje

# Data Czas trwania Temat Grupa Miejsce
1 pn, 11:00
03.08.2020
1 godz. nauka ukemi Warszawa,
Sala Tańcząc w ciemnościach 307, piętro III DK Kadr
2 wt, 11:00
04.08.2020
1 godz. ćwiczenia ogólnorozwojowe i rozciąganie Warszawa,
Sala Tańcząc w ciemnościach 307, piętro III DK Kadr
3 śr, 11:00
05.08.2020
1 godz. sposoby poruszania sie w Aikido Warszawa,
Sala Tańcząc w ciemnościach 307, piętro III DK Kadr
4 czw, 11:00
06.08.2020
1 godz. ćwieczenie ogólnorozwojowe i oddechowe Warszawa,
Sala Tańcząc w ciemnościach 307, piętro III DK Kadr
5 pt, 11:00
07.08.2020
1 godz. nauka padów i przewrotów Warszawa,
Sala Tańcząc w ciemnościach 307, piętro III DK Kadr

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również