Lista zajęć Zajęcia edukacyjno-prawne dla Seniorek i Seniorów

Zajęcia edukacyjno-prawne dla Seniorek i Seniorów

Kategoria

edukacja / inne

Opis

Spotkania edukacyjno-prawne w projekcie Zdrowy i Aktywny senior.

Celem spotkań w projekcie Zdrowy i Aktywny Senior jest organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa seniorów. Będą one obejmować różnorodne zagrożenia, z jakimi może się spotkać senior (wyłudzenia, niekorzystne umowy, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo w sieci itp.) oraz formy zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami. Program obejmuje : Warsztat edukacyjno-prawny "Jak być bezpiecznym seniorem konsumentem? Pytania i odpowiedzi" w ilości 5 spotkań, czas trwania każdego 3 godziny zegarowe z częścią wykładową, ćwiczeniami oraz rozmowami indywidualnymi z seniorami w temacie zakresu przysługującego prawa oraz w budowaniu bezpieczeństwa konsumpcyjnego. W czasie zajęć edukacyjnych prowadzący przekaże także wiedzę z zakresu przysługującego prawa reklamacji lub zwrotu towaru i sposobu zgłaszania wad.

W programie m.in. wiedza z zakresu jakie potrzeby mają starsze osoby, gry symulacyjne, pokazujące jak robić zakupy przez internet, korzystać z bankowości mobilnej, ćwiczenia praktyczne jak być asertywnym w sytuacjach tzw domokrążców.

Prowadząca: Ekspert prawa Patrycja Tomala.

Na spotkaniu dodatkowym tematem będą zaprezentowane aspekty prawne dla osób w wieku 60+ w celu pokazania jak można świadomie i bezpieczne podpisywać umowy, darowizny.

W programie m.in. wiedza z zakresu jakie potrzeby mają starsze osoby, studium przypadków, pokazujące jak zawierać umowy, ćwiczenia praktyczne jak być bezpiecznym i asertywnym, dyskusja niekorzystnie zawartych umów i możliwości rezygnacji z umowy.

Spotkanie przeznaczone dla każdego seniora lub jego rodziny.

Celem spotkań jest podniesienie świadomości prawnej seniorów oraz poszerzenie ich wiedzy na temat ich praw, a także wskazanie możliwości rozwiązania na drodze prawnej i media- cyjnej najczęstszych problemów osób starszych. Zostanie poruszony temat na spotkaniu w kwestie przekazanie majątku najbliższym w spadku (dziedziczenie ustawowe i testamentowe), darowizna, nieruchomości (możliwość jej odwołania, dożywocie w akcie notarialnym) oraz obowiązki dzieci w stosunku do rodziców (obowiązek opieki, obowiązek alimentacyjny).

CZAS TRWANIA: 3 godz

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 10

GODZINY I DNI: 10:00-13:00 SALONIK LITERACKI

PROGRAM:

  • Prezentacja zagadnienia i przekazanie materiałów

  • Studium Przypadków z zakresu prawa spadkowego i umów darowizn

  • Dyskusja na temat bezpiecznego i świadomego zawierania umów.

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Lekcje

# Data Czas trwania Temat Grupa Miejsce
1 czw, 10:00
10.09.2020
3 godz. Warszawa,
Służewski Dom Kultury - Salon literacki (SDK)
2 czw, 10:00
17.09.2020
3 godz. Warszawa,
Służewski Dom Kultury - Salon literacki (SDK)
3 czw, 10:00
24.09.2020
3 godz. Warszawa,
Służewski Dom Kultury - Salon literacki (SDK)

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również