Lista zajęć TEATRZYK WĘDROWNICZEK OD 7 - 14 LAT PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK GODZ.17.00-18.30

TEATRZYK WĘDROWNICZEK OD 7 - 14 LAT PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK GODZ.17.00-18.30

Kategoria

sztuka / teatr

Opis

Teatrzyk WĘDROWNICZEK - młodzi adepci sztuki teatralnej -uczniowie szkół podstawowych, spotykają się w Nowodworskim Ośrodku Kultury w poniedziałki i czwartki w godzinach 17.00 -18.30.
Instruktor:  Emilia Zadworna.
Pierwsze zajęcia rozpoczną się 15 października
Osoby posiadające NOWODWORSKĄ KARTĘ FAMILIJNĄ proszone są o zgłoszenie się do Nowodworskiego Ośrodka Kultury celem okazania karty (dokument musi być aktualny). Po okazaniu karty zostanie zmieniony szablon płatności na szablon uwzględniający przysługującą zniżkę. 
Odpłatność za zajęcia: 40 zł/miesięcznie, dla uczestników mieszkających poza miastem - 80 zł/m-c, płatne do 15-go każdego miesiąca,

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się z Regulaminem Funkcjonowania Nowodworskiego Ośrodka Kultury w czasie pandemii SARS-COV-2 oraz dostarczenie podpisanego Oświadczenia -Covid
Regulamin i Oświadczenie-Covid do pobrania na stronie www.nok.nowydwormaz.pl

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Lekcje

Brak ustawionych lekcji

Recenzje

brak recenzji