Lista zajęć RYTMIKA Z EL.TAŃCA 5-6 LAT ŚRODA GODZ. 17.15-18.00

RYTMIKA Z EL.TAŃCA 5-6 LAT ŚRODA GODZ. 17.15-18.00

Kategoria

muzyka / rytmika

Opis

RYTMIKA Z EL. TAŃCA DLA DZIECI W WIEKU 5-6 LAT, ŚRODA GODZ. 17.15-18.00
Zajęcia rozpoczynają się w dniu 16.09.2020r                                                                                     
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w każdą środę po 45 minut
Rytmika z elementami tańca to rozwijające i interesujące ćwiczenia dla młodszych dzieci. Istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, ale jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. Pierwszym etapem kształcenia jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo ruchowej poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, tempa, metrum itp.. Podstawą zajęć są zabawy rytmiczne i taniec.
Instruktor: Marta Skrzypczyńska
Odpłatność za zajęcia: 40zł/miesięcznie, dla osób mieszkających poza miastem 80zł/miesięcznie, płatne do 15-go każdego miesiąca
Osoby posiadające NOWODWORSKĄ KARTĘ FAMILIJNĄ proszone są o zgłoszenie się do Nowodworskiego Ośrodka Kultury celem okazania karty (dokument musi być aktualny). Po okazaniu karty zostanie zmieniony szablon płatności na szablon uwzględniający przysługującą zniżkę.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się z Regulaminem Funkcjonowania Nowodworskiego Ośrodka Kultury w czasie pandemii SARS-COV-2 oraz dostarczenie podpisanego Oświadczenia -Covid
Regulamin i Oświadczenie-Covid do pobrania na stronie www.nok.nowydwormaz.pl

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Lekcje

Brak ustawionych lekcji

Recenzje

brak recenzji