Lista zajęć ZAJĘCIA WOKALNE PONIEDZIAŁEK 15.00-20.00 WTOREK 14.00-20.00

ZAJĘCIA WOKALNE PONIEDZIAŁEK 15.00-20.00 WTOREK 14.00-20.00

Kategoria

muzyka / śpiew

Opis

Uwaga! Zapisy dla osób zakwalifikowanych podczas przesłuchań do sekcji wokalnej, które odbyły się 7 września.
Rozpoczęcie zajęć- 14.09.2020 r.
ZAJĘCIA WOKALNE  - PONIEDZIAŁEK 15.00-20.00, WTOREK 14.00-22.00 
Zajęcia wokalne w Nowodworskim Ośrodku Kultury prowadzone są przez doświadczonego nauczyciela śpiewu p. Alicję Kabacińską. Celem zajęć jest szeroko pojęte umuzykalnienie poprzez naukę śpiewu i pracę nad konkretnym repertuarem z zakresu muzyki rozrywkowej. Na zajęciach uczniowie doskonalą swoje umiejętności wokalne poprzez ćwiczenia oddechowe, emisyjne, dykcyjne, artykulacyjne. Szczególną uwagę przywiązujemy do pracy nad interpretacją piosenki, kształtowania indywidualnego stylu śpiewania, obycia scenicznego, udziału w profesjonalnych konkursach wokalnych. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych, średnich i wyższych.
Instruktor: Alicja Kabacińska
Odpłatność za zajęcia: 40 zł/miesięcznie, dla uczestników mieszkających poza miastem - 80 zł/m-c, płatne do 15-go każdego miesiąca
Osoby posiadające NOWODWORSKĄ KARTĘ FAMILIJNĄ proszone są o zgłoszenie się do Nowodworskiego Ośrodka Kultury celem okazania karty (dokument musi być aktualny). Po okazaniu karty zostanie zmieniony szablon płatności na szablon uwzględniający przysługującą zniżkę.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się z Regulaminem Funkcjonowania Nowodworskiego Ośrodka Kultury w czasie pandemii SARS-COV-2 oraz dostarczenie podpisanego Oświadczenia -Covid
Regulamin i Oświadczenie-Covid do pobrania na stronie www.nok.nowydwormaz.pl

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Lekcje

Brak ustawionych lekcji

Recenzje

Wspaniała Pani nauczycielka. Bardzo polecam.
Maciek Z.
15.06.2021 11:33