Lista zajęć Alina Marszał-Haracz Kapela ludowa "Przewrotniacy"

Kapela ludowa "Przewrotniacy"

Opis

Kapela „Przewrotniacy” z Przewrotnego – Zespół został utworzony w 1991 r. przez Alinę Marszał. Liczył wtedy 8 osób. W jego skład wchodziła kapela utworzona przez rodzinę Marszałów i 5-osobowy zespół śpiewaczy. Z biegiem lat stopniowo powiększał swoją liczebność, wciągając w swoje szeregi młodzież. W 1998 r. włączył do repertuaru tańce z różnych regionów Polski. Od lipca 2013 r. zakończyła się współpraca tancerzy z Zespołem.

Kapela ma na swoim koncie liczne osiągnięcia i nagrody oraz pięciokrotnie występowała za granicą.
Kierownikiem organizacyjnym Kapeli i kierownikiem muzycznym grupy śpiewaczej jest Pani Alina Marszał-Haracz, a kierownikiem muzycznym Kapeli jest Pan Henryk Marszał. Senior zespołu jest laureatem siedmiu ogólnopolskich konkursów w kategorii skrzypek instrumentalista, w tym trzech w Kazimierzu nad Wisłą, gdzie otrzymał kolejno wyróżnienie, pierwsze miejsce i drugie miejsce. 14 sierpnia tego roku zajął drugie miejsce w konkursie Sabałowe Bajania 2016 w Bukowinie Tatrzańskiej.

Lekcje

Brak ustawionych lekcji

Recenzje

brak recenzji