Lista zajęć Katarzyna Cyniak-Górnecka Warsztaty twórcze 7-10 lat - Józefów

Warsztaty twórcze 7-10 lat - Józefów

Kategoria

sztuka / plastyka

Opis

Warsztaty twórcze
Prowadzenie: Katarzyna Cyniak-Górnecka
Kategoria wiekowa: 7-10 lat (rozpoczęcie od 22.09)
Kiedy? 7-10 lat - wtorek (grupa II) godz. 17.15-18.45
Opłata: 56 zł/m-c, 1x w tygodniu
Zajęcia odbywają się
w Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie ul, Fabryczna 15

Warsztaty dotyczą zagadnień edukacyjnych, rozwojowych i artystycznych. Zadaniem jest również posługiwanie się technikami artystycznymi i mediami sztuk wizualnych, np.

 • Rysunek (rysowanie węglem, pastelami, ołówkiem)
 • Malarstwo (malowanie farbami plakatowymi, akwarelowymi, akrylowymi)
 • Rzeźba ( lepienie w glinie, masie solnej, masie samoutwardzalnej)
 • Obiekt artystyczny, trójwymiarowe instalacje (użycie różnorodnych materiałów plastikowych, papierowych, szklanych)
 • Collage (formowanie kompozycji na płótnie lub papierze z różnych materiałów i tworzyw; gazet, tkaniny, fotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku itp.)
  Cele warsztatów twórczych:
 • twórcze spędzenie wolnego czasu,
 • rozwój uczestników poprzez aktywność twórczą i związaną z nią edukacją,
 • zbudzenie w dzieciach potrzeby wiary w rzeczy niemożliwe,
 • nauka kontaktów z innymi uczestnikami, podejmowane będą działania wspólne z grupą,
 • realizacja prac indywidualnych i grupowych,
 • podniesienie motywacji,
 • kształtowanie wartości życiowych,
 • pobudzenie wyobraźni,
 • doskonalenie zdolności kreatywnych,
 • podejmowanie i realizacja działań sprzyjających samorealizacji.

Lekcje

Brak ustawionych lekcji

Recenzje

brak recenzji