Karate

Kategoria

sport / sztuki walki

Opis

Opis zajęć: japońska sztuka walki, która w prawidłowy sposób rozwija koordynację ruchową.  Ćwiczenia koordynacyjne, nauka bloków, kopnięć i ataków, taktyka walki i edukacyjne gry zespołowe.
Rezultaty: poprawa koncentracji; egzaminy na uczniowskie stopnie karate; udział w rywalizacji sportowej na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
Prowadzący: sensei Dominik Seroka 2 DAN KWF (światowa federacja zarejestrowana w Japonii), dwukrotny mistrz świata i czterokrotny mistrz Europy w Karate. Były Trener Kadry Narodowej młodzików i kadetów.
Wiek uczestników: 5+ i dorośli
Koszt zajęć: raz w tygodniu, opłata 100 zł za miesiąc
                   dwa razy w tygodniu, opłata 160 zł za miesiąc
Czas trwania 1 zajęć: 60 min i 60 min
Termin: PN, CZW 18:00-19:00 (do 12lat),19:15-20:15 (13+ i dorośli)
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Izabelinie, ul. 3 Maja 49 (mała sala gimnastyczna)

Płatności:

 1. Wysokość opłat za zajęcia określa Cennik Zajęć CKI na sezon 2020/2021. Cennik dostępny jest na stronie www.centrum.izabelin.pl oraz w kasie CKI.
 2. Opłaty za zajęcia przyjmowane są z góry, do 10 dnia każdego miesiąca.
 3. Formą opłaty jest miesięczny ryczałt, o stałej wysokości, niezależnie od ilości dni zajęciowych w danym miesiącu.
  4. Warunkiem przystąpienia do pierwszych zajęć jest wypełnienie i złożenie Karty uczestnictwa oraz dokonanie opłaty za miesiąc, w którym przystąpienie następuje.
 4. Opłat za miesiące od października 2020 r. do czerwca 2021 r. należy dokonywać z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca rozliczeniowego:
  a. za pośrednictwem operatora płatności PayU udostępnionego poprzez stronę Strefa Zajęć,
  b. gotówką lub kartą płatniczą w kasie CKI.
 5. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach, które odbyły się w okresie obowiązywania umowy, opłaty wniesione za te zajęcia nie podlegają zwrotowi.
 6. Uczestnik może zrezygnować z zajęć z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Rezygnację należy zgłosić na piśmie w siedzibie CKI lub mailowo na adres: sekretariat@centrum.izabelin.pl
 7. Uczestnik, który mimo dwukrotnego upomnienia zalega z opłatą, może zostać skreślony z listy uczestników zajęć CKI.
 8. Instruktor ma prawo nie wpuścić na zajęcia Uczestnika skreślonego z listy. W takim przypadku CKI nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczonego do zajęć Uczestnika.
 9. Centrum Kultury Izabelin umożliwia jednorazowy udział w zajęciach próbnych.
  W tym celu w sekretariacie CKI należy uiścić opłatę w wysokości 40 zł (czterdzieści złotych). Można uczestniczyć tylko jeden raz w zajęciach próbnych każdej sekcji.
  Więcej informacji w Regulaminie:

Dla posiadaczy Karty Izabelińczyka wydanej przez Urząd Gminy Izabelin,  po okazaniu jej w kasie Centrum Kultury Izabelin udzielamy zniżki 20%. Cena zajęć po zniżce wynosi 80 zł / 128 zł miesiąc.
Dla posiadaczy Karty Rodzina 3+ (dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje) wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, po okazaniu jej w kasie Centrum Kultury Izabelin udzielamy zniżki 50%. tj. koszt zajęć po zniżce wynosi 50 zł/ 80 zł miesiąc.

Regulamin dostępny: https://centrum.izabelin.pl/pliki-do-pobrania/

Zajęcia odbędą się po utworzeniu grupy (min. 5 osób).

Planowane pierwsze zajęcia 1 października.
W razie pytań prosimy o kontakt do sekretariatu - 22 752 68 00.

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
Dzieci 13 lat + dorośli
Dzieci do 12 lat


# Data Czas trwania Temat Grupa Miejsce
1 czw, 18:00
01.10.2020
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
2 czw, 19:15
01.10.2020
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
3 pn, 18:00
05.10.2020
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
4 pn, 19:15
05.10.2020
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
5 czw, 18:00
08.10.2020
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
6 czw, 19:15
08.10.2020
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
7 pn, 18:00
12.10.2020
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
8 pn, 19:15
12.10.2020
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
9 czw, 18:00
15.10.2020
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
10 czw, 19:15
15.10.2020
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
11 pn, 18:00
19.10.2020
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
12 pn, 19:15
19.10.2020
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
13 czw, 18:00
22.10.2020
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
14 czw, 19:15
22.10.2020
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
15 pn, 18:00
26.10.2020
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
16 pn, 19:15
26.10.2020
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
17 czw, 18:00
29.10.2020
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
18 czw, 19:15
29.10.2020
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
19 pn, 18:00
02.11.2020
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
20 pn, 19:15
02.11.2020
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
21 czw, 18:00
05.11.2020
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
22 czw, 19:15
05.11.2020
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
23 pn, 18:00
09.11.2020
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
24 pn, 19:15
09.11.2020
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
25 czw, 18:00
12.11.2020
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
26 czw, 19:15
12.11.2020
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
27 pn, 18:00
16.11.2020
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
28 pn, 19:15
16.11.2020
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
29 czw, 18:00
19.11.2020
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
30 czw, 19:15
19.11.2020
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
31 pn, 18:00
23.11.2020
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
32 pn, 19:15
23.11.2020
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
33 czw, 18:00
26.11.2020
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
34 czw, 19:15
26.11.2020
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
35 pn, 18:00
30.11.2020
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
36 pn, 19:15
30.11.2020
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
37 czw, 18:00
03.12.2020
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
38 czw, 19:15
03.12.2020
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
39 pn, 18:00
07.12.2020
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
40 pn, 19:15
07.12.2020
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
41 czw, 18:00
10.12.2020
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
42 czw, 19:15
10.12.2020
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
43 pn, 18:00
14.12.2020
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
44 pn, 19:15
14.12.2020
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
45 czw, 18:00
17.12.2020
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
46 czw, 19:15
17.12.2020
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
47 pn, 18:00
21.12.2020
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
48 pn, 19:15
21.12.2020
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
49 czw, 18:00
24.12.2020
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
50 czw, 19:15
24.12.2020
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
51 pn, 18:00
28.12.2020
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
52 pn, 19:15
28.12.2020
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
53 czw, 18:00
31.12.2020
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
54 czw, 19:15
31.12.2020
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
55 pn, 18:00
18.01.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
56 pn, 19:15
18.01.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
57 czw, 18:00
21.01.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
58 czw, 19:15
21.01.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
59 pn, 18:00
25.01.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
60 pn, 19:15
25.01.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
61 czw, 18:00
28.01.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
62 czw, 19:15
28.01.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
63 pn, 18:00
01.02.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
64 pn, 19:15
01.02.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
65 czw, 18:00
04.02.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
66 czw, 19:15
04.02.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
67 pn, 18:00
08.02.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
68 pn, 19:15
08.02.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
69 czw, 18:00
11.02.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
70 czw, 19:15
11.02.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
71 pn, 18:00
15.02.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
72 pn, 19:15
15.02.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
73 czw, 18:00
18.02.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
74 czw, 19:15
18.02.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
75 pn, 18:00
22.02.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
76 pn, 19:15
22.02.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
77 czw, 18:00
25.02.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
78 czw, 19:15
25.02.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
79 pn, 18:00
01.03.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
80 pn, 19:15
01.03.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
81 czw, 18:00
04.03.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
82 czw, 19:15
04.03.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
83 pn, 18:00
08.03.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
84 pn, 19:15
08.03.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
85 czw, 18:00
11.03.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
86 czw, 19:15
11.03.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
87 pn, 18:00
15.03.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
88 pn, 19:15
15.03.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
89 czw, 18:00
18.03.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
90 czw, 19:15
18.03.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
91 pn, 18:00
22.03.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
92 pn, 19:15
22.03.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
93 czw, 18:00
25.03.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
94 czw, 19:15
25.03.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
95 pn, 18:00
29.03.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
96 pn, 19:15
29.03.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
97 czw, 18:00
01.04.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
98 czw, 19:15
01.04.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
99 pn, 18:00
05.04.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
100 pn, 19:15
05.04.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
101 czw, 18:00
08.04.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
102 czw, 19:15
08.04.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
103 pn, 18:00
12.04.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
104 pn, 19:15
12.04.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
105 czw, 18:00
15.04.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
106 czw, 19:15
15.04.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
107 pn, 18:00
19.04.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
108 pn, 19:15
19.04.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
109 czw, 18:00
22.04.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
110 czw, 19:15
22.04.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
111 pn, 18:00
26.04.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
112 pn, 19:15
26.04.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
113 czw, 18:00
29.04.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
114 czw, 19:15
29.04.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
115 pn, 18:00
03.05.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
116 pn, 19:15
03.05.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
117 czw, 18:00
06.05.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
118 czw, 19:15
06.05.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
119 pn, 18:00
10.05.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
120 pn, 19:15
10.05.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
121 czw, 18:00
13.05.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
122 czw, 19:15
13.05.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
123 pn, 18:00
17.05.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
124 pn, 19:15
17.05.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
125 czw, 18:00
20.05.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
126 czw, 19:15
20.05.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
127 pn, 18:00
24.05.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
128 pn, 19:15
24.05.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
129 czw, 18:00
27.05.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
130 czw, 19:15
27.05.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
131 pn, 18:00
31.05.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
132 pn, 19:15
31.05.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
133 czw, 18:00
03.06.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
134 czw, 19:15
03.06.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
135 pn, 18:00
07.06.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
136 pn, 19:15
07.06.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
137 czw, 18:00
10.06.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
138 czw, 19:15
10.06.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
139 pn, 18:00
14.06.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
140 pn, 19:15
14.06.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
141 czw, 18:00
17.06.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
142 czw, 19:15
17.06.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
143 pn, 18:00
21.06.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
144 pn, 19:15
21.06.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
145 czw, 18:00
24.06.2021
1 godz. Dzieci do 12 lat Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
146 czw, 19:15
24.06.2021
1 godz. Dzieci 13 lat + dorośli Izabelin,
Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego MAŁA SALA
rozwiń

Recenzje

Kasia K.
04.12.2020 13:48