Joga Senior

Kategoria

fitness / joga

Opis

Online
Uwaga! Do odwołania zajęcia taneczne będą odbywały się w trybie online ze względu na Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 roku.
Ceny nie ulegają zmianie.

Opis zajęć : Kompleksowe ćwiczenia wzmacniające i usprawniające całe ciało, dostosowane do uczestników.
Rezultaty: poprawa samopoczucia, zwiększenie sił witalnych, obniżenie ryzyka depresji związanej z wiekiem.
Prowadzący: Krzysztof Człapski – dyplomowany instruktor
Wiek uczestników: 60+
Koszt zajęć: raz w tygodniu, opłata 40 zł za miesiąc
                      dwa razy w tygodniu, opłata 80 zł za miesiąc
Czas trwania 1 zajęć: 60 min 
Termin: WT 11:30-12:30 CZW 15:00-16:00
Miejsce: Centrum Kultury Izabelin, sala 225

Płatności:

 1. Wysokość opłat za zajęcia określa Cennik Zajęć CKI na sezon 2020/2021. Cennik dostępny jest na stronie www.centrum.izabelin.pl oraz w kasie CKI.
 2. Opłaty za zajęcia przyjmowane są z góry, do 10 dnia każdego miesiąca.
 3. Formą opłaty jest miesięczny ryczałt, o stałej wysokości, niezależnie od ilości dni zajęciowych w danym miesiącu.
  4. Warunkiem przystąpienia do pierwszych zajęć jest wypełnienie i złożenie Karty uczestnictwa oraz dokonanie opłaty za miesiąc, w którym przystąpienie następuje.
 4. Opłat za miesiące od października 2020 r. do czerwca 2021 r. należy dokonywać z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca rozliczeniowego:
  a. za pośrednictwem operatora płatności PayU udostępnionego poprzez stronę Strefa Zajęć,
  b. gotówką lub kartą płatniczą w kasie CKI.
 5. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach, które odbyły się w okresie obowiązywania umowy, opłaty wniesione za te zajęcia nie podlegają zwrotowi.
 6. Uczestnik może zrezygnować z zajęć z zachowaniem 1-miesiecznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Rezygnację należy zgłosić na piśmie w siedzibie CKI lub mailowo na adres: sekretariat@centrum.izabelin.pl
 7. Uczestnik, który mimo dwukrotnego upomnienia zalega z opłatą, może zostać skreślony z listy uczestników zajęć CKI.
 8. Instruktor ma prawo nie wpuścić na zajęcia Uczestnika skreślonego z listy. W takim przypadku CKI nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczonego do zajęć Uczestnika.
 9. Centrum Kultury Izabelin umożliwia jednorazowy udział w zajęciach próbnych.
  W tym celu w sekretariacie CKI należy uiścić opłatę w wysokości 40 zł (czterdzieści złotych). Można uczestniczyć tylko jeden raz w zajęciach próbnych każdej sekcji.

Każdy z uczestników, po zapisaniu się i wniesieniu opłaty zgodnie z cennikiem zajęć online, otrzyma na adres e-mail kod/link uprawniający do udziału w zajęciach na platformie ZOOM. Kody/linki będą przekazywane od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00. Uczestnik biorący udział w zajęciach loguje się nie później niż 5 minut przed ich rozpoczęciem.

Regulamin dostępny: https://centrum.izabelin.pl/pliki-do-pobrania/

Zajęcia rozpoczną się po utworzeniu grupy (min. 5 osób).

Pierwsze zajęcia odbędą się 15 września.
W razie pytań prosimy o kontakt do sekretariatu - 22 752 68 00.

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
CZWARTEK
Wtorek
wtorek i czwartek


# Data Czas trwania Temat Grupa Miejsce
1 wt, 11:30
15.09.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
2 wt, 11:30
15.09.2020
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
3 czw, 15:00
17.09.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
4 czw, 15:00
17.09.2020
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
5 wt, 11:30
22.09.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
6 wt, 11:30
22.09.2020
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
7 czw, 15:00
24.09.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
8 czw, 15:00
24.09.2020
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
9 wt, 11:30
29.09.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
10 wt, 11:30
29.09.2020
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
11 czw, 15:00
01.10.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
12 czw, 15:00
01.10.2020
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
13 wt, 11:30
06.10.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
14 wt, 11:30
06.10.2020
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
15 czw, 15:00
08.10.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
16 czw, 15:00
08.10.2020
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
17 wt, 11:30
13.10.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
18 wt, 11:30
13.10.2020
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
19 czw, 15:00
15.10.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
20 czw, 15:00
15.10.2020
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
21 wt, 11:30
20.10.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
22 wt, 11:30
20.10.2020
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
23 czw, 15:00
22.10.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
24 czw, 15:00
22.10.2020
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
25 wt, 11:30
27.10.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
26 wt, 11:30
27.10.2020
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
27 czw, 15:00
29.10.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
28 czw, 15:00
29.10.2020
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
29 wt, 11:30
03.11.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
30 wt, 11:30
03.11.2020
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
31 czw, 15:00
05.11.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
32 czw, 15:00
05.11.2020
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
33 wt, 11:30
10.11.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
34 wt, 11:30
10.11.2020
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
35 czw, 15:00
12.11.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
36 czw, 15:00
12.11.2020
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
37 wt, 11:30
17.11.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
38 wt, 11:30
17.11.2020
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
39 czw, 15:00
19.11.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
40 czw, 15:00
19.11.2020
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
41 wt, 11:30
24.11.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
42 wt, 11:30
24.11.2020
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
43 czw, 15:00
26.11.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
44 czw, 15:00
26.11.2020
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
45 wt, 11:30
01.12.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
46 wt, 11:30
01.12.2020
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
47 czw, 15:00
03.12.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
48 czw, 15:00
03.12.2020
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
49 wt, 11:30
08.12.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
50 wt, 11:30
08.12.2020
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
51 czw, 15:00
10.12.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
52 czw, 15:00
10.12.2020
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
53 wt, 11:30
15.12.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
54 wt, 11:30
15.12.2020
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
55 czw, 15:00
17.12.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
56 czw, 15:00
17.12.2020
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
57 wt, 11:30
22.12.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
58 wt, 11:30
22.12.2020
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
59 czw, 15:00
24.12.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
60 czw, 15:00
24.12.2020
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
61 wt, 11:30
29.12.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
62 wt, 11:30
29.12.2020
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
63 czw, 15:00
31.12.2020
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
64 czw, 15:00
31.12.2020
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
65 wt, 11:30
05.01.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
66 wt, 11:30
05.01.2021
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
67 czw, 15:00
07.01.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
68 czw, 15:00
07.01.2021
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
69 wt, 11:30
12.01.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
70 wt, 11:30
12.01.2021
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
71 czw, 15:00
14.01.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
72 czw, 15:00
14.01.2021
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
73 wt, 11:30
19.01.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
74 wt, 11:30
19.01.2021
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
75 czw, 15:00
21.01.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
76 czw, 15:00
21.01.2021
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
77 wt, 11:30
26.01.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
78 wt, 11:30
26.01.2021
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
79 czw, 15:00
28.01.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
80 czw, 15:00
28.01.2021
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
81 wt, 11:30
02.02.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
82 wt, 11:30
02.02.2021
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
83 czw, 15:00
04.02.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
84 czw, 15:00
04.02.2021
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
85 wt, 11:30
09.02.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
86 wt, 11:30
09.02.2021
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
87 czw, 15:00
11.02.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
88 czw, 15:00
11.02.2021
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
89 wt, 11:30
16.02.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
90 wt, 11:30
16.02.2021
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
91 czw, 15:00
18.02.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
92 czw, 15:00
18.02.2021
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
93 wt, 11:30
23.02.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
94 wt, 11:30
23.02.2021
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
95 czw, 15:00
25.02.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
96 czw, 15:00
25.02.2021
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
97 wt, 11:30
02.03.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
98 wt, 11:30
02.03.2021
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
99 czw, 15:00
04.03.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
100 czw, 15:00
04.03.2021
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
101 wt, 11:30
09.03.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
102 wt, 11:30
09.03.2021
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
103 czw, 15:00
11.03.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
104 czw, 15:00
11.03.2021
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
105 wt, 11:30
16.03.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
106 wt, 11:30
16.03.2021
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
107 czw, 15:00
18.03.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
108 czw, 15:00
18.03.2021
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
109 wt, 11:30
23.03.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
110 wt, 11:30
23.03.2021
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
111 czw, 15:00
25.03.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
112 czw, 15:00
25.03.2021
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
113 wt, 11:30
30.03.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
114 wt, 11:30
30.03.2021
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
115 czw, 15:00
01.04.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
116 czw, 15:00
01.04.2021
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
117 wt, 11:30
06.04.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
118 wt, 11:30
06.04.2021
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
119 czw, 15:00
08.04.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
120 czw, 15:00
08.04.2021
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
121 wt, 11:30
13.04.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
122 wt, 11:30
13.04.2021
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
123 czw, 15:00
15.04.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
124 czw, 15:00
15.04.2021
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
125 wt, 11:30
20.04.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
126 wt, 11:30
20.04.2021
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
127 czw, 15:00
22.04.2021
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
128 wt, 11:30
27.04.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
129 wt, 11:30
27.04.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
130 wt, 11:30
27.04.2021
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
131 czw, 15:00
29.04.2021
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
132 wt, 11:30
04.05.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
133 wt, 11:30
04.05.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
134 wt, 11:30
04.05.2021
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
135 czw, 15:00
06.05.2021
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
136 wt, 11:30
11.05.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
137 wt, 11:30
11.05.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
138 wt, 11:30
11.05.2021
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
139 czw, 15:00
13.05.2021
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
140 wt, 11:30
18.05.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
141 wt, 11:30
18.05.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
142 wt, 11:30
18.05.2021
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
143 czw, 15:00
20.05.2021
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
144 wt, 11:30
25.05.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
145 wt, 11:30
25.05.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
146 wt, 11:30
25.05.2021
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
147 czw, 15:00
27.05.2021
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
148 wt, 11:30
01.06.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
149 wt, 11:30
01.06.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
150 wt, 11:30
01.06.2021
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
151 czw, 15:00
03.06.2021
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
152 wt, 11:30
08.06.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
153 wt, 11:30
08.06.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
154 wt, 11:30
08.06.2021
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
155 czw, 15:00
10.06.2021
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
156 wt, 11:30
15.06.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
157 wt, 11:30
15.06.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
158 wt, 11:30
15.06.2021
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
159 czw, 15:00
17.06.2021
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
160 wt, 11:30
22.06.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
161 wt, 11:30
22.06.2021
1 godz. wtorek i czwartek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
162 wt, 11:30
22.06.2021
1 godz. Wtorek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
163 czw, 15:00
24.06.2021
1 godz. CZWARTEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
rozwiń

Recenzje

brak recenzji