Lista zajęć Dorota Bielawska Od 31 maja stacjonarnie ONLINE Gimnastyka z elementami tańca dla Seniorów

Od 31 maja stacjonarnie ONLINE Gimnastyka z elementami tańca dla Seniorów

Kategoria

taniec / inne

Opis

Opis zajęć : Układy ruchowe z wykorzystaniem elementów aerobiku oraz podstawowych kroków i figur tańców latynoamerykańskich, dostosowane do uczestników.
Rezultaty: sprawność fizyczno-umysłowa, wdzięk, płynność ruchów, kształtowanie prawidłowej postawy, umiejętności taneczne.
Prowadzący: Dorota Bielawska – dyplomowany instruktor, absolwentka m.in.  AWF w Warszawie w zakresie Edukacji Tanecznej, wieloletnia tancerka w Zespole Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego Warszawianka
Wiek uczestników: 60+
Koszt zajęć: raz w tygodniu, opłata 40 zł za m-c; 2 razy w tygodniu, opłata 80 zł za m-c
Czas trwania 1 zajęć: 60 min 
Termin: ŚR, PT 11:00-12:00
Miejsce: Centrum Kultury Izabelin, sala 225

Płatności:

 1. Wysokość opłat za zajęcia określa Cennik Zajęć CKI na sezon 2020/2021. Cennik dostępny jest na stronie www.centrum.izabelin.pl oraz w kasie CKI.
 2. Opłaty za zajęcia przyjmowane są z góry, do 10 dnia każdego miesiąca.
 3. Formą opłaty jest miesięczny ryczałt, o stałej wysokości, niezależnie od ilości dni zajęciowych w danym miesiącu.
  4. Warunkiem przystąpienia do pierwszych zajęć jest wypełnienie i złożenie Karty uczestnictwa oraz dokonanie opłaty za miesiąc, w którym przystąpienie następuje.
 4. Opłat za miesiące od października 2020 r. do czerwca 2021 r. należy dokonywać z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca rozliczeniowego:
  a. za pośrednictwem operatora płatności PayU udostępnionego poprzez stronę Strefa Zajęć,
  b. gotówką lub kartą płatniczą w kasie CKI.
 5. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach, które odbyły się w okresie obowiązywania umowy, opłaty wniesione za te zajęcia nie podlegają zwrotowi.
 6. Uczestnik może zrezygnować z zajęć z zachowaniem 1-miesiecznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Rezygnację należy zgłosić na piśmie w siedzibie CKI lub mailowo na adres: sekretariat@centrum.izabelin.pl
 7. Uczestnik, który mimo dwukrotnego upomnienia zalega z opłatą, może zostać skreślony z listy uczestników zajęć CKI.
 8. Instruktor ma prawo nie wpuścić na zajęcia Uczestnika skreślonego z listy. W takim przypadku CKI nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczonego do zajęć Uczestnika.
 9. Centrum Kultury Izabelin umożliwia jednorazowy udział w zajęciach próbnych.
  W tym celu w sekretariacie CKI należy uiścić opłatę w wysokości 40 zł (czterdzieści złotych). Można uczestniczyć tylko jeden raz w zajęciach próbnych każdej sekcji.

Każdy z uczestników, po zapisaniu się i wniesieniu opłaty zgodnie z cennikiem zajęć online, otrzyma na adres e-mail kod/link uprawniający do udziału w zajęciach na platformie ZOOM. Kody/linki będą przekazywane od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00. Uczestnik biorący udział w zajęciach loguje się nie później niż 5 minut przed ich rozpoczęciem.

Regulamin dostępny: https://centrum.izabelin.pl/pliki-do-pobrania/

Zajęcia rozpoczną się po utworzeniu grupy (min. 5 osób).

Pierwsze zajęcia odbędą się 16 września.
W razie pytań prosimy o kontakt do sekretariatu - 22 752 68 00.

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
Piątek
ŚRODA
środa i piątek


# Data Czas trwania Temat Grupa Miejsce
1 śr, 11:00
16.09.2020
1 godz. ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
2 śr, 11:00
16.09.2020
1 godz. środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
3 pt, 11:00
18.09.2020
1 godz. Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
4 pt, 11:00
18.09.2020
1 godz. środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
5 śr, 11:00
23.09.2020
1 godz. ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
6 śr, 11:00
23.09.2020
1 godz. środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
7 pt, 11:00
25.09.2020
1 godz. Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
8 pt, 11:00
25.09.2020
1 godz. środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
9 śr, 11:00
30.09.2020
1 godz. ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
10 śr, 11:00
30.09.2020
1 godz. środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
11 pt, 11:00
02.10.2020
1 godz. Cha cha - obrót w lewo Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
12 pt, 11:00
02.10.2020
1 godz. Cha cha - obrót w lewo środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
13 śr, 11:00
07.10.2020
1 godz. Praca rąk- cha cha, rumba ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
14 śr, 11:00
07.10.2020
1 godz. Praca rąk- ccc, rumba środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
15 pt, 11:00
09.10.2020
1 godz. Ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem kroku cha chy Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
16 pt, 11:00
09.10.2020
1 godz. wzmacniające z wykorzystaniem kroku cha chy środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
17 śr, 11:00
14.10.2020
1 godz. Ćwiczenia z wykorzystaniem poduszek rehabilitacyjnych ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
18 śr, 11:00
14.10.2020
1 godz. z wykorzystaniem poduszek rehabilitacyjnych środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
19 pt, 11:00
16.10.2020
1 godz. Tango - przypomnienie kroków Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
20 pt, 11:00
16.10.2020
1 godz. Tango - przypomnienie kroków środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
21 śr, 11:00
21.10.2020
1 godz. Salsa - nauka sekwencji kroków ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
22 śr, 11:00
21.10.2020
1 godz. Salsa - nauka sekwencji kroków środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
23 pt, 11:00
23.10.2020
1 godz. Salsa- nauka kroku Susie Q Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
24 pt, 11:00
23.10.2020
1 godz. Salsa - nauka kroku Susie Q środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
25 śr, 11:00
28.10.2020
1 godz. Ćwiczenia na poprawę równowagi ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
26 śr, 11:00
28.10.2020
1 godz. Ćwiczenia na poprawę równowagi środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
27 pt, 11:00
30.10.2020
1 godz. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie nóg Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
28 pt, 11:00
30.10.2020
1 godz. środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
29 śr, 11:00
04.11.2020
1 godz. Salsa - doskonalenie poznanych kroków ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
30 śr, 11:00
04.11.2020
1 godz. Salsa - doskonalenie poznanych kroków środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
31 pt, 11:00
06.11.2020
1 godz. Cha cha - nauka cuban break Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
32 pt, 11:00
06.11.2020
1 godz. środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
33 śr, 11:00
11.11.2020
1 godz. ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
34 śr, 11:00
11.11.2020
1 godz. środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
35 pt, 11:00
13.11.2020
1 godz. Cuban break - ćwiczenia Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
36 pt, 11:00
13.11.2020
1 godz. Cuban break - ćwiczenia środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
37 śr, 11:00
18.11.2020
1 godz. Three cha cha - nauka kroku ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
38 śr, 11:00
18.11.2020
1 godz. Three cha cha - nauka kroku środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
39 pt, 11:00
20.11.2020
1 godz. Three cha cha - włączenie do układu Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
40 pt, 11:00
20.11.2020
1 godz. Three cha cha - włączenie do układu środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
41 śr, 11:00
25.11.2020
1 godz. Doskonalenie poznanego układu chachy ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
42 śr, 11:00
25.11.2020
1 godz. Doskonalenie poznanego układu chachy środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
43 pt, 11:00
27.11.2020
1 godz. Nauka kroków w charakterze paso doble Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
44 pt, 11:00
27.11.2020
1 godz. Nauka kroków w charakterze paso doble środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
45 śr, 11:00
02.12.2020
1 godz. Praca rąk w układzie ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
46 śr, 11:00
02.12.2020
1 godz. Praca rąk w układzie środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
47 pt, 11:00
04.12.2020
1 godz. Ćwiczenia koordynacyjne Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
48 pt, 11:00
04.12.2020
1 godz. Ćwiczenia koordynacyjne środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
49 śr, 11:00
09.12.2020
1 godz. Cucaracha - ćwiczenia ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
50 śr, 11:00
09.12.2020
1 godz. Cucaracha - ćwiczenia środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
51 pt, 11:00
11.12.2020
1 godz. Ćwiczenia poprawiające równowagę Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
52 pt, 11:00
11.12.2020
1 godz. Ćwiczenia poprawiające równowagę środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
53 śr, 11:00
16.12.2020
1 godz. Kick ball change ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
54 śr, 11:00
16.12.2020
1 godz. Kick ball change środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
55 pt, 11:00
18.12.2020
1 godz. Przypomnienie wszystkich układów tanecznych Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
56 pt, 11:00
18.12.2020
1 godz. Przypomnienie wszystkich układów tanecznych środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
57 śr, 11:00
23.12.2020
1 godz. Samba - powtórzenie poznanych kroków ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
58 śr, 11:00
23.12.2020
1 godz. Samba - powtórzenie poznanych kroków środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
59 pt, 11:00
25.12.2020
1 godz. Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
60 pt, 11:00
25.12.2020
1 godz. środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
61 śr, 11:00
30.12.2020
1 godz. Poświąteczny rozruch, podsumowanie poznanych tańców ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
62 śr, 11:00
30.12.2020
1 godz. Poświąteczny rozruch, podsumowanie poznanych tańców środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
63 pt, 11:00
01.01.2021
1 godz. Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
64 pt, 11:00
01.01.2021
1 godz. środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
65 śr, 11:00
06.01.2021
1 godz. ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
66 śr, 11:00
06.01.2021
1 godz. środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
67 pt, 11:00
08.01.2021
1 godz. Ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem krzesła Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
68 pt, 11:00
08.01.2021
1 godz. wzmacniające z wykorzystaniem krzesła środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
69 śr, 11:00
13.01.2021
1 godz. ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
70 czw, 11:00
14.01.2021
1 godz. Ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem poduszki, kostki Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
71 pt, 11:00
15.01.2021
1 godz. Salsa - kombinacja obrotów Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
72 pt, 11:00
15.01.2021
1 godz. Salsa - kombinacja obrotów środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
73 śr, 11:00
20.01.2021
1 godz. Tango - pozy ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
74 śr, 11:00
20.01.2021
1 godz. Tango - pozy środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
75 pt, 11:00
22.01.2021
1 godz. Tango - doskonalenie kroków Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
76 pt, 11:00
22.01.2021
1 godz. Tango - doskonalenie kroków środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
77 śr, 11:00
27.01.2021
1 godz. Salsa - przejście ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
78 śr, 11:00
27.01.2021
1 godz. Salsa - przejście środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
79 pt, 11:00
29.01.2021
1 godz. Jive - krok podstawowy Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
80 pt, 11:00
29.01.2021
1 godz. Jive - krok podstawowy środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
81 śr, 11:00
03.02.2021
1 godz. Jive - chasse w obrocie ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
82 śr, 11:00
03.02.2021
1 godz. Jive - chasse w obrocie środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
83 pt, 11:00
05.02.2021
1 godz. Jive - nauka kombinacji kicków Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
84 pt, 11:00
05.02.2021
1 godz. Jive - nauka kombinacji kicków środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
85 śr, 11:00
10.02.2021
1 godz. Jive - doskonalenie poznanych kroków ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
86 śr, 11:00
10.02.2021
1 godz. Jive - doskonalenie poznanych kroków środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
87 pt, 11:00
12.02.2021
1 godz. Salsa - nauka kroku tres tres Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
88 pt, 11:00
12.02.2021
1 godz. Salsa - nauka kroku tres tres środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
89 śr, 11:00
17.02.2021
1 godz. Salsa - połączenie wszystkich kroków ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
90 śr, 11:00
17.02.2021
1 godz. Salsa - połączenie wszystkich kroków środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
91 pt, 11:00
19.02.2021
1 godz. Powtórzenie poznanych układów Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
92 pt, 11:00
19.02.2021
1 godz. Salsa - połączenie wszystkich kroków środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
93 śr, 11:00
24.02.2021
1 godz. Jive - nauka kombinacji ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
94 śr, 11:00
24.02.2021
1 godz. Jive - nauka kombinacji środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
95 pt, 11:00
26.02.2021
1 godz. Doskonalenie obrotu w jive Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
96 pt, 11:00
26.02.2021
1 godz. Doskonalenie obrotu w jive środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
97 śr, 11:00
03.03.2021
1 godz. Praca nad poprawą koordynacji ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
98 śr, 11:00
03.03.2021
1 godz. Praca nad poprawą koordynacji środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
99 pt, 11:00
05.03.2021
1 godz. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
100 pt, 11:00
05.03.2021
1 godz. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
101 śr, 11:00
10.03.2021
1 godz. Salsa - ćwiczenia na poprawę koordynacji ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
102 śr, 11:00
10.03.2021
1 godz. Salsa - ćwiczenia na poprawę koordynacji środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
103 pt, 11:00
12.03.2021
1 godz. Jive - kick ball change Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
104 pt, 11:00
12.03.2021
1 godz. Jive - kick ball change środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
105 śr, 11:00
17.03.2021
1 godz. Powtórzenie poznanych układów ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
106 śr, 11:00
17.03.2021
1 godz. Powtórzenie poznanych układów środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
107 pt, 11:00
19.03.2021
1 godz. Jerusalema - nauka układu Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
108 pt, 11:00
19.03.2021
1 godz. Jerusalema - nauka układu środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
109 śr, 11:00
24.03.2021
1 godz. Zajęcia odbyły się 30.03. Bachata - wprowadzenie do tańca ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
110 śr, 11:00
24.03.2021
1 godz. Zajęcia odbyły się 30.03. Bachata - wprowadzenie do tańca środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
111 pt, 11:00
26.03.2021
1 godz. (Odrobione 8.04) taniec irlandzki - nauka kombinacji kroków Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
112 pt, 11:00
26.03.2021
1 godz. 8.04) taniec irlandzki - nauka kombinacji kroków środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
113 śr, 11:00
31.03.2021
1 godz. Bachata - nauka układu ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
114 śr, 11:00
31.03.2021
1 godz. Bachata - nauka układu środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
115 pt, 11:00
02.04.2021
1 godz. Elementy tańca irlandzkiego- zapoznanie Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
116 pt, 11:00
02.04.2021
1 godz. Elementy tańca irlandzkiego- zapoznanie środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
117 śr, 11:00
07.04.2021
1 godz. Elementy tańca irlandzkiego- zapoznanie ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
118 śr, 11:00
07.04.2021
1 godz. Elementy tańca irlandzkiego- zapoznanie środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
119 pt, 11:00
09.04.2021
1 godz. Taniec irlandzki - ćwiczenia Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
120 pt, 11:00
09.04.2021
1 godz. Taniec irlandzki - ćwiczenia środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
121 śr, 11:00
14.04.2021
1 godz. Bachata na 4 strony świata- doskonalenie ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
122 śr, 11:00
14.04.2021
1 godz. Bachata na 4 strony świata- doskonalenie środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
123 pt, 11:00
16.04.2021
1 godz. Ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem krzesła Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
124 pt, 11:00
16.04.2021
1 godz. wzmacniające z wykorzystaniem krzesła środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
125 śr, 11:00
21.04.2021
1 godz. Rumba - nauka kombinacji kroków ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
126 śr, 11:00
21.04.2021
1 godz. Rumba - nauka kombinacji kroków środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
127 pt, 11:00
23.04.2021
1 godz. Cumbia - elementy tańca Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
128 pt, 11:00
23.04.2021
1 godz. Cumbia - elementy tańca środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
129 śr, 11:00
28.04.2021
1 godz. Cumbia - nauka układu ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
130 śr, 11:00
28.04.2021
1 godz. Cumbia - nauka układu środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
131 pt, 11:00
30.04.2021
1 godz. W tanecznych rytmach z okazji Dnia Tańca Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
132 pt, 11:00
30.04.2021
1 godz. W tanecznych rytmach z okazji Dnia Tańca środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
133 śr, 11:00
05.05.2021
1 godz. Praca nad prawidłową postawą ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
134 śr, 11:00
05.05.2021
1 godz. Praca nad prawidłową postawą środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
135 pt, 11:00
07.05.2021
1 godz. Jive - nauka kombinacji kicków i obrotu Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
136 pt, 11:00
07.05.2021
1 godz. Jive - nauka kombinacji kicków i obrotu środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
137 śr, 11:00
12.05.2021
1 godz. Jive - przypomnienie starej kombinacji ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
138 śr, 11:00
12.05.2021
1 godz. Jive - przypomnienie starej kombinacji środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
139 pt, 11:00
14.05.2021
1 godz. Jive - połączenie wszystkich kroków Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
140 pt, 11:00
14.05.2021
1 godz. Jive - połączenie wszystkich kroków środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
141 śr, 11:00
19.05.2021
1 godz. Ćwiczenia cardio z wykorzystaniem salsy ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
142 śr, 11:00
19.05.2021
1 godz. Ćwiczenia cardio z wykorzystaniem salsy środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
143 pt, 11:00
21.05.2021
1 godz. Stretching, praca nad prawidłową postawą Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
144 pt, 11:00
21.05.2021
1 godz. Stretching, praca nad prawidłową postawą środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
145 śr, 11:00
26.05.2021
1 godz. Nauka układu do piosenki "cosita linda" ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
146 śr, 11:00
26.05.2021
1 godz. Nauka układu do piosenki "cosita linda" środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
147 pt, 11:00
28.05.2021
1 godz. Doskonalenie poznanego układu Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
148 pt, 11:00
28.05.2021
1 godz. Doskonalenie poznanego układu środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
149 śr, 11:00
02.06.2021
1 godz. Salsa - przypomnienie kroków, nauka układu ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
150 śr, 11:00
02.06.2021
1 godz. Salsa - przypomnienie kroków, nauka układu środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
151 pt, 11:00
04.06.2021
1 godz. Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
152 pt, 11:00
04.06.2021
1 godz. środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
153 śr, 11:00
09.06.2021
1 godz. Przypomnienie układu do piosenki Jerusalema ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
154 śr, 11:00
09.06.2021
1 godz. Przypomnienie układu do piosenki Jerusalema środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
155 pt, 11:00
11.06.2021
1 godz. Merengue - ćwiczenia Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
156 pt, 11:00
11.06.2021
1 godz. Merengue - ćwiczenia środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
157 śr, 11:00
16.06.2021
1 godz. Ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem krzesła ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
158 śr, 11:00
16.06.2021
1 godz. wzmacniające z wykorzystaniem krzesła środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
159 pt, 11:00
18.06.2021
1 godz. Rumba - powtórzenie poznanych kroków Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
160 pt, 11:00
18.06.2021
1 godz. Rumba - powtórzenie poznanych kroków środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
161 śr, 11:00
23.06.2021
1 godz. ŚRODA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
162 śr, 11:00
23.06.2021
1 godz. środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
163 pt, 11:00
25.06.2021
1 godz. Piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
164 pt, 11:00
25.06.2021
1 godz. środa i piątek Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
rozwiń

Recenzje

Maria P.
17.11.2020 04:21