Lista zajęć Basia Głasek ONLINE Gimnastyka 18+ dorośli/seniorzy

ONLINE Gimnastyka 18+ dorośli/seniorzy

Kategoria

sport / inne

Opis

Opis zajęć : Ćwiczenia ogólnousprawniające, przeciwdziałające bólom kręgosłupa i stawów.
Rezultaty: lepsze sprawność i dobre samopoczucie.
Prowadzący: Barbara Głasek – instruktorka, absolwentka AWF w Warszawie
Wiek uczestników: 18+
Koszt zajęć: raz w tygodniu, opłata 80 zł za miesiąc
Czas trwania 1 zajęć: 90 min 
Termin: PON 15:15-16:45, SOB 8:00 - 9:30
Miejsce: Centrum Kultury Izabelin, sala 225// EDIT: obecnie ONLINE przez platformę ZOOM

Płatności:

 1. Wysokość opłat za zajęcia określa Cennik Zajęć CKI na sezon 2020/2021. Cennik dostępny jest na stronie www.centrum.izabelin.pl oraz w kasie CKI.
 2. Opłaty za zajęcia przyjmowane są z góry, do 10 dnia każdego miesiąca.
 3. Formą opłaty jest miesięczny ryczałt, o stałej wysokości, niezależnie od ilości dni zajęciowych w danym miesiącu.
  4. Warunkiem przystąpienia do pierwszych zajęć jest wypełnienie i złożenie Karty uczestnictwa oraz dokonanie opłaty za miesiąc, w którym przystąpienie następuje.
 4. Opłat za miesiące od października 2020 r. do czerwca 2021 r. należy dokonywać z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca rozliczeniowego:
  a. za pośrednictwem operatora płatności PayU udostępnionego poprzez stronę Strefa Zajęć,
  b. gotówką lub kartą płatniczą w kasie CKI.
 5. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach, które odbyły się w okresie obowiązywania umowy, opłaty wniesione za te zajęcia nie podlegają zwrotowi.
 6. Uczestnik może zrezygnować z zajęć z zachowaniem 1-miesiecznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Rezygnację należy zgłosić na piśmie w siedzibie CKI lub mailowo na adres: sekretariat@centrum.izabelin.pl
 7. Uczestnik, który mimo dwukrotnego upomnienia zalega z opłatą, może zostać skreślony z listy uczestników zajęć CKI.
 8. Instruktor ma prawo nie wpuścić na zajęcia Uczestnika skreślonego z listy. W takim przypadku CKI nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczonego do zajęć Uczestnika.
 9. Centrum Kultury Izabelin umożliwia jednorazowy udział w zajęciach próbnych.
  W tym celu w sekretariacie CKI należy uiścić opłatę w wysokości 40 zł (czterdzieści złotych). Można uczestniczyć tylko jeden raz w zajęciach próbnych każdej sekcji.

  Każdy z uczestników, po zapisaniu się i wniesieniu opłaty zgodnie z cennikiem zajęć online, otrzyma na adres e-mail kod/link uprawniający do udziału w zajęciach na platformie ZOOM. Kody/linki będą przekazywane od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00. Uczestnik biorący udział w zajęciach loguje się nie później niż 5 minut przed ich rozpoczęciem.

Dla posiadaczy Karty Izabelińczyka wydanej przez Urząd Gminy Izabelin, po okazaniu jej w kasie Centrum Kultury Izabelin udzielamy zniżki 20%. Cena zajęć po zniżce wynosi : 64 zł
Dla posiadaczy Karty Rodzina 3+ (dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje) wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, po okazaniu jej w kasie Centrum Kultury Izabelin udzielamy zniżki 50%. tj. koszt zajęć po zniżce wynosi 40 zł/ miesiąc.

Regulamin dostępny: https://centrum.izabelin.pl/pliki-do-pobrania/

Zajęcia rozpoczną się po utworzeniu grupy (min. 5 osób).

Pierwsze zajęcia odbędą się 14 września.
W razie pytań prosimy o kontakt do sekretariatu - 22 752 68 00.

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
PONIEDZIAŁEK
SOBOTA


# Data Czas trwania Temat Grupa Miejsce
1 pn, 15:30
14.09.2020
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
2 sb, 08:00
19.09.2020
1 godz. 30 min. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
3 pn, 15:30
21.09.2020
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
4 sb, 08:00
26.09.2020
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
5 pn, 15:30
28.09.2020
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
6 sb, 08:00
03.10.2020
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
7 pn, 15:30
05.10.2020
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
8 sb, 08:00
10.10.2020
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
9 pn, 15:30
12.10.2020
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
10 sb, 08:00
17.10.2020
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
11 pn, 15:30
19.10.2020
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
12 sb, 08:00
24.10.2020
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
13 pn, 15:30
26.10.2020
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
14 sb, 08:00
31.10.2020
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
15 pn, 15:30
02.11.2020
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
16 sb, 08:00
07.11.2020
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
17 pn, 15:30
09.11.2020
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
18 sb, 08:00
14.11.2020
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
19 pn, 15:30
16.11.2020
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
20 sb, 08:00
21.11.2020
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
21 pn, 15:30
23.11.2020
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
22 sb, 08:00
28.11.2020
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
23 pn, 15:30
30.11.2020
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
24 sb, 08:00
05.12.2020
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
25 pn, 15:30
07.12.2020
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
26 sb, 08:00
12.12.2020
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
27 pn, 15:30
14.12.2020
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
28 sb, 08:00
19.12.2020
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
29 pn, 15:30
21.12.2020
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
30 sb, 08:00
26.12.2020
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
31 pn, 15:30
28.12.2020
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
32 sb, 08:00
02.01.2021
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
33 pn, 15:30
04.01.2021
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
34 sb, 08:00
09.01.2021
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
35 pn, 15:30
11.01.2021
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
36 sb, 08:00
16.01.2021
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
37 pn, 15:30
18.01.2021
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
38 sb, 08:00
23.01.2021
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
39 pn, 15:30
25.01.2021
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
40 sb, 08:00
30.01.2021
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
41 pn, 15:30
01.02.2021
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
42 sb, 08:00
06.02.2021
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
43 pn, 15:30
08.02.2021
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
44 sb, 08:00
13.02.2021
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
45 pn, 15:30
15.02.2021
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
46 sb, 08:00
20.02.2021
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
47 pn, 15:30
22.02.2021
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
48 sb, 08:00
27.02.2021
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
49 pn, 15:30
01.03.2021
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
50 sb, 08:00
06.03.2021
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
51 pn, 15:30
08.03.2021
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
52 sb, 08:00
13.03.2021
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
53 pn, 15:30
15.03.2021
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
54 sb, 08:00
20.03.2021
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
55 pn, 15:30
22.03.2021
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
56 sb, 08:00
27.03.2021
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
57 pn, 15:30
29.03.2021
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
58 sb, 08:00
03.04.2021
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
59 pn, 15:30
05.04.2021
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
60 sb, 08:00
10.04.2021
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
61 pn, 15:30
12.04.2021
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
62 sb, 08:00
17.04.2021
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
63 pn, 15:30
19.04.2021
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
64 sb, 08:00
24.04.2021
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
65 pn, 15:30
26.04.2021
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
66 sb, 08:00
01.05.2021
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
67 pn, 15:30
03.05.2021
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
68 sb, 08:00
08.05.2021
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
69 pn, 15:30
10.05.2021
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
70 sb, 08:00
15.05.2021
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
71 pn, 15:30
17.05.2021
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
72 sb, 08:00
22.05.2021
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
73 pn, 15:30
24.05.2021
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
74 sb, 08:00
29.05.2021
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
75 pn, 15:30
31.05.2021
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
76 sb, 08:00
05.06.2021
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
77 pn, 15:30
07.06.2021
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
78 sb, 08:00
12.06.2021
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
79 pn, 15:30
14.06.2021
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
80 sb, 08:00
19.06.2021
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
81 pn, 15:30
21.06.2021
1 godz. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
82 sb, 08:00
26.06.2021
1 godz. SOBOTA Izabelin,
Centrum Kultury sala 225
rozwiń

Recenzje

Katarzyna R.
24.03.2021 17:22