Lista zajęć Patrycja Modlińska ONLINE Studio Piosenki piosenki, poniedziałek, wtorek

ONLINE Studio Piosenki piosenki, poniedziałek, wtorek

Kategoria

muzyka / emisja głosu

Opis

INFORMACJE O ZAPISACH W SEKRETARIACIE CKI

Opis zajęć: lekcje odbywają się w trybie indywidualnym. Każda lekcja składa się z dwóch części: emisji głosu oraz interpretacji piosenki. Dobór piosenki do możliwości wykonawcy. Praca z mikrofonem, także ćwiczenia na scenie.
Rezultaty: uczniowie osiągają znaczące sukcesy w konkursach wokalnych.
Prowadzący: Patrycja Modlińska – wokalistka uniwersalna, laureatka wielu nagród muzycznych
Zajęcia trwają: 30 min lub 45 min - do ustalenia z instruktorem
Grupa wiekowa: 7+ 13+ 18+
Cena: 70 zł/ 1 lekcja - 30 min
Cena: 90 zł/ 1 lekcja - 45 min
Termin: poniedziałek, wtorek 13:30-20:30
Miejsce: Centrum Kultury Izabelin, s. 226

Płatności:

 1. Wysokość opłat za zajęcia określa Cennik Zajęć CKI na sezon 2020/2021. Cennik dostępny jest na stronie www.centrum.izabelin.pl oraz w kasie CKI.
 2. Opłaty za zajęcia przyjmowane są z góry, do 10 dnia każdego miesiąca.
 3. Formą opłaty jest miesięczny ryczałt, o stałej wysokości, niezależnie od ilości dni zajęciowych w danym miesiącu.
  Warunkiem przystąpienia do pierwszych zajęć jest wypełnienie i złożenie Karty uczestnictwa oraz dokonanie opłaty za miesiąc, w którym przystąpienie następuje.**
 4. Opłat za miesiące od października 2020 r. do czerwca 2021 r. należy dokonywać z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca rozliczeniowego:
  a. za pośrednictwem operatora płatności PayU udostępnionego poprzez stronę Strefa Zajęć,
  b. gotówką lub kartą płatniczą w kasie CKI.
 5. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach, które odbyły się w okresie obowiązywania umowy, opłaty wniesione za te zajęcia nie podlegają zwrotowi.
 6. Uczestnik może zrezygnować z zajęć z zachowaniem 1-miesiecznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Rezygnację należy zgłosić na piśmie w siedzibie CKI lub mailowo na adres: sekretariat@centrum.izabelin.pl
 7. Uczestnik, który mimo dwukrotnego upomnienia zalega z opłatą, może zostać skreślony z listy uczestników zajęć CKI.
 8. Instruktor ma prawo nie wpuścić na zajęcia Uczestnika skreślonego z listy. W takim przypadku CKI nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczonego do zajęć Uczestnika.
 9. Centrum Kultury Izabelin umożliwia jednorazowy udział w zajęciach próbnych.

Każdy z uczestników, po zapisaniu się i wniesieniu opłaty zgodnie z cennikiem zajęć online, otrzyma na adres e-mail kod/link uprawniający do udziału w zajęciach na platformie ZOOM. Kody/linki będą przekazywane od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00. Uczestnik biorący udział w zajęciach loguje się nie później niż 5 minut przed ich rozpoczęciem.

Dla posiadaczy Karty Izabelińczyka wydanej przez Urząd Gminy Izabelin,  po okazaniu jej w kasie Centrum Kultury Izabelin udzielamy zniżki 20% - cena zajęć 30-minutowych po zniżce wynosi 56 zł za lekcję lub po okazaniu Karty Rodzina 3+ - cena po zniżce wynosi 35 zł za lekcję. Cena za zjęcia 45-minutowe (Karta Izabelińczyka) po zniżce wynosi 72 zł za lekcję, przy okazaniu Karty Rodzina 3+ - cena po zniżce wynosi 45 zł za lekcję.

Regulamin dostępny: https://centrum.izabelin.pl/pliki-do-pobrania/

Więcej szczegółów: sekretariat Centrum Kultury Izabelin, tel. 22 752 68 00

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
PONIEDZIAŁEK
WTOREK


# Data Czas trwania Temat Grupa Miejsce
1 pn, 13:00
05.10.2020
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
2 wt, 14:00
06.10.2020
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
3 pn, 13:00
12.10.2020
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
4 wt, 14:00
13.10.2020
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
5 pn, 13:00
19.10.2020
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
6 wt, 14:00
20.10.2020
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
7 pn, 13:00
26.10.2020
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
8 wt, 14:00
27.10.2020
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
9 pn, 13:00
02.11.2020
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
10 wt, 14:00
03.11.2020
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
11 pn, 13:00
09.11.2020
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
12 wt, 14:00
10.11.2020
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
13 pn, 13:00
16.11.2020
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
14 wt, 14:00
17.11.2020
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
15 pn, 13:00
23.11.2020
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
16 wt, 14:00
24.11.2020
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
17 pn, 13:00
30.11.2020
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
18 wt, 14:00
01.12.2020
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
19 pn, 13:00
07.12.2020
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
20 wt, 14:00
08.12.2020
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
21 pn, 13:00
14.12.2020
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
22 wt, 14:00
15.12.2020
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
23 pn, 13:00
21.12.2020
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
24 wt, 14:00
22.12.2020
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
25 pn, 13:00
28.12.2020
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
26 wt, 14:00
29.12.2020
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
27 pn, 13:00
04.01.2021
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
28 wt, 14:00
05.01.2021
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
29 pn, 13:00
11.01.2021
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
30 wt, 14:00
12.01.2021
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
31 pn, 13:00
18.01.2021
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
32 wt, 14:00
19.01.2021
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
33 pn, 13:00
25.01.2021
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
34 wt, 14:00
26.01.2021
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
35 pn, 13:00
01.02.2021
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
36 wt, 14:00
02.02.2021
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
37 pn, 13:00
08.02.2021
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
38 wt, 14:00
09.02.2021
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
39 pn, 13:00
15.02.2021
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
40 wt, 14:00
16.02.2021
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
41 pn, 13:00
22.02.2021
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
42 wt, 14:00
23.02.2021
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
43 pn, 13:00
01.03.2021
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
44 wt, 14:00
02.03.2021
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
45 pn, 13:00
08.03.2021
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
46 wt, 14:00
09.03.2021
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
47 pn, 13:00
15.03.2021
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
48 wt, 14:00
16.03.2021
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
49 pn, 13:00
22.03.2021
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
50 wt, 14:00
23.03.2021
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
51 pn, 13:00
29.03.2021
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
52 wt, 14:00
30.03.2021
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
53 pn, 13:00
05.04.2021
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
54 wt, 14:00
06.04.2021
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
55 pn, 13:00
12.04.2021
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
56 wt, 14:00
13.04.2021
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
57 pn, 13:00
19.04.2021
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
58 wt, 14:00
20.04.2021
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
59 pn, 13:00
26.04.2021
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
60 wt, 14:00
27.04.2021
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
61 pn, 13:00
03.05.2021
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
62 wt, 14:00
04.05.2021
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
63 pn, 13:00
10.05.2021
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
64 wt, 14:00
11.05.2021
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
65 pn, 13:00
17.05.2021
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
66 wt, 14:00
18.05.2021
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
67 pn, 13:00
24.05.2021
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
68 wt, 14:00
25.05.2021
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
69 pn, 13:00
31.05.2021
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
70 wt, 14:00
01.06.2021
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
71 pn, 13:00
07.06.2021
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
72 wt, 14:00
08.06.2021
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
73 pn, 13:00
14.06.2021
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
74 wt, 14:00
15.06.2021
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
75 pn, 13:00
21.06.2021
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
76 wt, 14:00
22.06.2021
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
77 pn, 13:00
28.06.2021
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
78 wt, 14:00
29.06.2021
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
79 pn, 13:00
05.07.2021
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
80 wt, 14:00
06.07.2021
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
81 pn, 13:00
12.07.2021
45 min. PONIEDZIAŁEK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
82 wt, 14:00
13.07.2021
45 min. WTOREK Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
rozwiń

Recenzje

Urszula W.
15.12.2020 22:17
Teresa J.
25.09.2020 10:34