Lista zajęć Amatorska Grupa Twórcza "Strumień"

Amatorska Grupa Twórcza "Strumień"

Kategoria

sztuka / malarstwo

Opis

Organizator: emgok w Strumieniu
Miejsce zajęć: Galeria pod Ratuszem Urzędu Miejskiego w Strumieniu
Opiekun: Maria Michalczyk
Spotkania: wg indywidualnych ustaleń
Wiek uczestników: 18-100 lat
Opłaty: bezpłatne
Zapisy: wstępnych zapisów można dokonywać,dzwoniąc pod nr tel. emgoku - 33 8570 174.

Grupa powstała w 1987 roku, a w jej skład wchodzą poeci, literaci, malarze oraz rzeźbiarze z gminy Strumień, ale nie tylko, ponieważ członkami grupy są również mieszkańcy Zaborza, Chybia, Skoczowa i Zebrzydowic.

Celem roboczych spotkań tejże grupy jest wymiana doświadczeń, popularyzowanie amatorskiej twórczości i rozbudzanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych możliwości twórczych każdego z członków. Podczas spotkań mają oni możliwość prezentowania własnego dorobku, a także dokonań innych artystów będących inspiracją, wzorem w czynieniu własnych praktyk. Działalność grupy opiera się również na tworzeniu wieczorków poetyckich lub wystaw tematycznych, niekoniecznie na terenie gminy Strumień – grupa bowiem ceniona w środowisku artystów, wielokrotnie prezentowała swoją twórczość poza własnym środowiskiem.

Namacalnym świadectwem istnienia AGT Strumień są również wydawnictwa prezentujące twórczość jej członków, które można nabyć w ośrodku kultury.

Foto: archiwum MGOK-u

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Recenzje

brak recenzji