Bystry Maluch

Opis

Data rozpoczęcia zajęć: 16.09.2021

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności: koordynacja ruchowa, umiejętności językowe, muzyczne, plastyczne, zdolności interpersonalne jak również integrację sensoryczną. Stosujemy elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i kinezjologii Edukacyjnej, zabawy sensoryczne oraz elementy pedagogiki Marii Montessori.

Cena: 110 zł/miesiąc

Zajęcia w czwartki godz. 9:30 i 10:45

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
1-2 lata (czwartki 10:45)
2-3 lata (czwartki 9:30)


Brak ustawionych lekcji

Recenzje

brak recenzji