Lista zajęć Anita Radecka Język polski - NOWOŚĆ

Język polski - NOWOŚĆ

Opis

Zajęcia dedykowane są uczniom szkoły podstawowej na każdym etapie nauki. Skierowane są do osób pragnących rozwijać swe zdolności polonistyczne jak i tych, którzy pragną uzupełnić czy nadrobić zaległości z języka polskiego. Głównym ich celem jest rozwijanie zainteresowań polonistycznych i umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi, uzupełnianie wiedzy z literatury, utrwalanie i rozszerzanie wiadomości i umiejętności z zakresu nauki o języku i ortografii. Są one także formą zachęcenia do podejmowania prób własnej działalności literackiej, ale przede wszystkim dążenia do samodzielnego i twórczego rozwijania własnych zdolności i zainteresowań.

Zapraszamy na lekcje indywidualne, termin zajęć ustalany jest w Klubie Soboniowice: osobiście, telefonicznie: 12 451 83 44, 519 309 348 e-mail: soboniowice@ckpodgorza.pl

Lekcje raz w tygodniu.

Opłata: 180 zł za miesiąc ( 4 lekcje) tj. 45 zł za jedną lekcję 45 min.

Dla posiadaczy krakowskich kart: KKR 3+ oraz KKRN zniżka w opłatach 50%

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również