Sekcja wokalna

Kategoria

muzyka / śpiew

Opis

Podczas zajęć prowadząca, za pomocą grupowych i indywidualnych zadań wokalnych poszerzy umiejętności techniczne uczestników, pracy z mikrofonem, interpretacji piosenek, dykcji i artykulacji, pamięci muzycznej i innych elementów. Zajęcia dostosowane zostaną do wieku i umiejętności uczestników, skierowane są do dzieci i młodzieży.

Zajęcia prowadzi Alicja Janosz (LINK - informacje o instruktorce).

Recenzje

brak recenzji