Lista zajęć Lenka Bachova MAŁE FORMY Seniorki Rybnicka Akademia Mażoretek

MAŁE FORMY Seniorki Rybnicka Akademia Mażoretek

Kategoria

taniec / inne

Opis

Instruktorki:

Lenka Bachova, Karolina Pęcherczyk, Michalina Michalik-Newe

Opłaty zazajęcia

Opłatę za zajęcia należy uregulować do 25-go dnia każdego miesiąca z góry na następny miesiąc.

Opłat za zajęcia należy dokonywać przelewem na konto Domu Kultury

PKO S.A. 32 1020 2472 0000 6102 0499 0810

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: imienia i nazwiska uczestnika zajęć oraz nazwy zajęć i grupę.
Opłatę za zajęcia należy uregulować do 25. dnia każdego miesiąca z góry za następny miesiąc. Niedotrzymanie terminu skutkuje zwiększeniem opłaty za zajęcia o 5 zł za dany miesiąc, pod warunkiem dokonania opłaty do końca danego miesiąca.

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również