Teatr ANCYMON

Kategoria

sztuka / teatr

Opis

Teatr ANCYMON zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat do wspólnej zabawy w teatr Jeśli chcesz poczuć magię teatru, poznać kulisy pracy aktora, jeśli lubisz brykać i roznosi Cię energia, zapraszamy do naszego zespołu. Scenę Teatru Ancymon tworzą dzieci, które wolny czas przeznaczają na aktywność artystyczną rozwijając swój intelektualno-emocjonalny, a przede wszystkim twórczy potencjał. Współpraca w materii teatru oparta na dialogu, wzajemnym szacunku, lojalności, akceptacji, zabawie i odpowiedzialności zbiorowej wraz z nabywaniem umiejętności scenicznych staje się środkiem wprowadzającym dzieci w świat szeroko pojętej kultury. Warsztat stwarza możliwość rozpoznania i rozwijania innych niż teatr uzdolnień: śpiew, taniec, instrument, formy plastyczne i literackie, które następnie budują świat sceniczny. Sezon artystyczny kończymy pełnym spektaklem przy udziale publiczności, co jest dla dzieci czynnikiem motywującym do rzetelnej i systematycznej współpracy oraz budowania poczucia wartości, gdzie celem nadrzędnym jest nieograniczony potencjał dziecka. Członkowie Teatru Ancymon występują także w spektaklach Teatru Ab Intra, filmie, reklamie oraz innych wydarzeniach artystycznych NCK. Główne tematy zajęć: koncentracja i uwaga, praca zespołowa i indywidualna, rozwijanie wyobraźni, świadomość ciała, emocji i myśli, ruch sceniczny, ciało w przestrzeni, pamięć emocjonalna i ruchowa, dykcja i wymowa, mowa sceniczna, emisja głosu, bezprzedmiotowość, praca z rekwizytem i kostiumem, ekspresja, plastyka i dynamika ciała, improwizacja, gry i zabawy parateatralne, budowa postaci i świata scenicznego.

instruktor: Marlena Topolska

kontakt: Dział Artystyczny te. 12 6440266 wew.10

Lekcje

Brak ustawionych lekcji

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również