Lista zajęć Maria Maciejewska - Szostak Pianino KK Złotokłos M. Maciejewska - Szostak

Pianino KK Złotokłos M. Maciejewska - Szostak

Opis

Nauka gry na pianinie rozwija wrażliwość i wyobraźnię i muzyczną. Uczy koncentracji uwagi, wytrwałości, systematyczności i dążenia do celu. Kształtuje pamięć wzrokową i słuchową.

Dzięki indywidualnemu trybowi zajęć instruktor ma możliwość skupienia się na potrzebach i gustach muzycznych uczestnika.

Prowadzący:Maria Maciejewska-Szostak
Plastyk, magister sztuki. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Kielcach, Społecznej Szkoły Muzycznej w Kielcach, UMCS w Lublinie na wydziale artystycznym oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Recenzje

brak recenzji