Szachy

Kategoria

sport / szachy

Opis

Opis zajęć :
Do program zajęć dla początkujących zaliczamy:
Wprowadzenia do szachów. Szachownica i jej opis.
Bierki szachowe, nazwy, ruchy bierek.
Rozwój figur, pojęcie centrum, bezpieczeństwo króla.
Podstawowe motywy szachowe.
Debiut, gra środkowa, końcówki - ogólna charakterystyka.
Mat szewski.
Podstawowe końcówki szachowe.
Rozgrywanie partii szachowych.
Zapis rozgrywanych partii.
Zapoznanie z podstawami przepisów turniejowych.

Do programu zajęć dla zaawansowanych:
1.Motywy szachowe
2.Analiza znanych partii
3.Charakterystyka końcówek
4.Typowe kombinacje
5.Tematy dopasowane do poziomu grupy.

Rezultaty:

Jak szachy wpływają na rozwój dziecka?
rozwijają logiczne myślenie
rozwijają umiejętność podejmowania trudnych decyzji
rozwijają pamięć i wyobraźnie
uczą abstrakcyjnego myślenia
uczą samodoskonalenia i ciężkiej,regularnej pracy
uczą uczciwego współzawodnictwa
uczą radzenia sobie z porażkami

Prowadzący: Mateusz Bronowicki - wielokrotny medalista Mistrzostw Polski z tytułem Mistrz FIDE od roku 2007. Najwyższy ranking FIDE w karierze: elo 2370. Licencjonowany instruktor Polskiego Związku Szachowego. Współtwórca Szkoły Szachowej TALENT. tytuł FM (Mistrz Fide)

Wiek uczestników: 7 - 13 lat
Koszt zajęć: 1x w tyg 100 zł za m-c
Czas trwania 1 zajęć: 60 min 
Termin: PT g. 16:30-17:30 grupa początkująca
g. 17:00-18:00 grupa średniozaawansowana
Miejsce: Centrum Kultury Izabelin,sala 222 na II piętrze.

ZAJĘCIA NIE ODBYWAJĄ SIĘ W CZASIE FERII ZIMOWYCH 2021

Płatności:

 1. Wysokość opłat za zajęcia określa Cennik Zajęć CKI na sezon 2021/2022. Cennik dostępny jest na stronie www.centrum.izabelin.pl oraz w kasie CKI.
 2. Opłaty za zajęcia przyjmowane są z góry, do 10 dnia każdego miesiąca.
 3. Formą opłaty jest miesięczny ryczałt, o stałej wysokości, niezależnie od ilości dni zajęciowych w danym miesiącu.
  4. Warunkiem przystąpienia do pierwszych zajęć jest wypełnienie i złożenie Karty uczestnictwa oraz dokonanie opłaty za miesiąc, w którym przystąpienie następuje.
 4. Opłat za miesiące od października 2021 r. do czerwca 2022 r. należy dokonywać z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca rozliczeniowego:
  a. za pośrednictwem operatora płatności PayU udostępnionego poprzez stronę Strefa Zajęć,
  b. gotówką lub kartą płatniczą w kasie CKI.
 5. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach, które odbyły się w okresie obowiązywania umowy, opłaty wniesione za te zajęcia nie podlegają zwrotowi.
 6. Uczestnik może zrezygnować z zajęć z zachowaniem 1-miesiecznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Rezygnację należy zgłosić na piśmie w siedzibie CKI lub mailowo na adres: [email protected]
 7. Uczestnik, który mimo dwukrotnego upomnienia zalega z opłatą, może zostać skreślony z listy uczestników zajęć CKI.
 8. Instruktor ma prawo nie wpuścić na zajęcia Uczestnika skreślonego z listy. W takim przypadku CKI nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczonego do zajęć Uczestnika.
 9. Centrum Kultury Izabelin umożliwia jednorazowy udział w zajęciach próbnych.
  W tym celu w sekretariacie CKI należy uiścić opłatę w wysokości 40 zł (czterdzieści złotych). Można uczestniczyć tylko jeden raz w zajęciach próbnych każdej sekcji.

Dla posiadaczy Karty Izabelińczyka wydanej przez Urząd Gminy Izabelin,  po okazaniu jej w kasie Centrum Kultury Izabelin udzielamy zniżki 20%. Cena zajęć po zniżce wynosi 80 zł.
Dla posiadaczy Karty Rodzina 3+ (dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku zycia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje) wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, po okazaniu jej w kasie Centrum Kultury Izabelin udzielamy zniżki 50%. tj. Cena zajęć po zniżce wynosi 50zł.

ZAJĘCIA NIE ODBYWAJĄ SIĘ W CZASIE FERII ZIMOWYCH 2022

Regulamin dostępny: https://centrum.izabelin.pl/pliki-do-pobrania/

Zajęcia odbędą się po utworzeniu grupy (min. 8 osób).

Pierwsze zajęcia odbędą się 19 listopada.
W razie pytań prosimy o kontakt do sekretariatu - 22 752 68 00.

Liczba uczestników zajęć może ulec zmianie na podstawie aktualnych przepisów związanych ze stanem epidemii wirusa COVID-19.

Uwaga
Zapis ważny z kartą uczestnictwa dostępną na stronie internetowej Centrum Kultury Izabelin.

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
gr.początkująca godz.16.30
gr.średniozaawansowana godz.17.00


# Data Czas trwania Grupa Miejsce
1 pt, 16:30
05.11.2021
1 godz. gr.początkująca godz.16.30 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
2 pt, 17:45
05.11.2021
1 godz. gr.średniozaawansowana godz.17.00 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
3 pt, 16:30
12.11.2021
1 godz. gr.początkująca godz.16.30 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
4 pt, 17:45
12.11.2021
1 godz. gr.średniozaawansowana godz.17.00 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
5 pt, 16:30
19.11.2021
1 godz. gr.początkująca godz.16.30 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
6 pt, 17:45
19.11.2021
1 godz. gr.średniozaawansowana godz.17.00 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
7 pt, 16:30
26.11.2021
1 godz. gr.początkująca godz.16.30 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
8 pt, 17:45
26.11.2021
1 godz. gr.średniozaawansowana godz.17.00 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
9 pt, 16:30
03.12.2021
1 godz. gr.początkująca godz.16.30 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
10 pt, 17:45
03.12.2021
1 godz. gr.średniozaawansowana godz.17.00 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
11 pt, 16:30
10.12.2021
1 godz. gr.początkująca godz.16.30 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
12 pt, 17:45
10.12.2021
1 godz. gr.średniozaawansowana godz.17.00 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
13 pt, 16:30
17.12.2021
1 godz. gr.początkująca godz.16.30 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
14 pt, 17:45
17.12.2021
1 godz. gr.średniozaawansowana godz.17.00 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
15 pt, 16:30
14.01.2022
1 godz. gr.początkująca godz.16.30 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
16 pt, 17:45
14.01.2022
1 godz. gr.średniozaawansowana godz.17.00 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
17 pt, 16:30
21.01.2022
1 godz. gr.początkująca godz.16.30 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
18 pt, 17:45
21.01.2022
1 godz. gr.średniozaawansowana godz.17.00 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
19 pt, 16:30
28.01.2022
1 godz. gr.początkująca godz.16.30 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
20 pt, 17:45
28.01.2022
1 godz. gr.średniozaawansowana godz.17.00 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
21 pt, 16:30
04.02.2022
1 godz. gr.początkująca godz.16.30 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
22 pt, 17:45
04.02.2022
1 godz. gr.średniozaawansowana godz.17.00 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
23 pt, 16:30
11.02.2022
1 godz. gr.początkująca godz.16.30 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
24 pt, 17:45
11.02.2022
1 godz. gr.średniozaawansowana godz.17.00 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
25 pt, 16:30
18.02.2022
1 godz. gr.początkująca godz.16.30 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
26 pt, 17:45
18.02.2022
1 godz. gr.średniozaawansowana godz.17.00 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
27 pt, 16:30
25.02.2022
1 godz. gr.początkująca godz.16.30 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
28 pt, 17:45
25.02.2022
1 godz. gr.średniozaawansowana godz.17.00 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
29 pt, 16:30
04.03.2022
1 godz. gr.początkująca godz.16.30 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
30 pt, 17:45
04.03.2022
1 godz. gr.średniozaawansowana godz.17.00 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
31 pt, 16:30
11.03.2022
1 godz. gr.początkująca godz.16.30 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
32 pt, 17:45
11.03.2022
1 godz. gr.średniozaawansowana godz.17.00 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
33 pt, 16:30
18.03.2022
1 godz. gr.początkująca godz.16.30 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
34 pt, 17:45
18.03.2022
1 godz. gr.średniozaawansowana godz.17.00 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
35 pt, 16:30
25.03.2022
1 godz. gr.początkująca godz.16.30 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
36 pt, 17:45
25.03.2022
1 godz. gr.średniozaawansowana godz.17.00 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
37 pt, 16:30
01.04.2022
1 godz. gr.początkująca godz.16.30 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
38 pt, 17:45
01.04.2022
1 godz. gr.średniozaawansowana godz.17.00 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
39 pt, 16:30
08.04.2022
1 godz. gr.początkująca godz.16.30 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
40 pt, 17:45
08.04.2022
1 godz. gr.średniozaawansowana godz.17.00 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
41 pt, 17:45
15.04.2022
1 godz. gr.średniozaawansowana godz.17.00 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
42 pt, 16:30
22.04.2022
1 godz. gr.początkująca godz.16.30 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
43 pt, 17:45
22.04.2022
1 godz. gr.średniozaawansowana godz.17.00 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
44 pt, 16:30
29.04.2022
1 godz. gr.początkująca godz.16.30 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
45 pt, 17:45
29.04.2022
1 godz. gr.średniozaawansowana godz.17.00 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
46 pt, 16:30
06.05.2022
1 godz. gr.początkująca godz.16.30 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
47 pt, 17:45
06.05.2022
1 godz. gr.średniozaawansowana godz.17.00 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
48 pt, 16:30
20.05.2022
1 godz. gr.początkująca godz.16.30 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
49 pt, 17:45
20.05.2022
1 godz. gr.średniozaawansowana godz.17.00 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
50 pt, 16:30
27.05.2022
1 godz. gr.początkująca godz.16.30 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
51 pt, 17:45
27.05.2022
1 godz. gr.średniozaawansowana godz.17.00 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
52 pt, 16:30
03.06.2022
1 godz. gr.początkująca godz.16.30 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
53 pt, 17:45
03.06.2022
1 godz. gr.średniozaawansowana godz.17.00 Izabelin,
Centrum Kultury sala 226
rozwiń

Recenzje

brak recenzji