Lista zajęć Lucyna Makowska Rysunek i malarstwo Lucyna Makowska

Rysunek i malarstwo Lucyna Makowska

Kategoria

sztuka / malarstwo

Opis

Termin zajęć: poniedziałek

Prowadząca: Lucyna Makowska – absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Sztuk Pięknych (malarstwo sztalugowe, witraż).

Uczymy osoby w każdym wieku oraz na różnych etapach zaawansowania. Program zakłada kształcenie od podstaw, elastyczny dobór tematów plastycznych, zróżnicowane techniki artystyczne. Zapoznajemy z warsztatem rysunkowym i malarskim, motywujemy do własnych kreatywnych działań i poszukiwań twórczych. Uczeń podczas zajęć, poznaje podstawowe pojęcia takie jak: kompozycja, konstrukcja, struktura, kadry, modelunek, światłocień, kolorystyka, faktura, przestrzeń, bryła, perspektywa.
Podejmowane tematy to: studium rysunkowe i malarskie martwej natury, modela, postać, zwierzę, roślinność, natura, przedmiot, anatomia plastyczna. Uczniowie poznają zasady proporcji w rysunku, uczą się dobierania kolorów a także rozwijają wyobraźnię. Oprócz tradycyjnego rysowania (ołówek ,węgiel, kreda) obejmuje: malowanie różnymi technikami (także na sztalugach i płótnie), kolaż, tusz, flamastry, techniki mieszane.

W realizacji programu pracowni plastycznej wspieramy aktywność twórczą poprzez:

 • metody działania praktycznego
 • metody doświadczeń i eksperymentu
 • metodę pokazu i obserwacji

Dzieci poznają i doskonalą swoje umiejętności w technikach:

 • rysunkowych – rysowanie ołówkiem, kredką, węglem, kredą, flamastrami, pastelami;
 • malarskich – malowanie temperą, plakatówką, akwarelą, kolorowymi tuszami, farbami witrażowymi, farbami akrylowymi;
 • dekoracyjnych na płaszczyźnie;
 • batik, pisanki, mozaika, wydzieranka, kolaż, wycinanka „richelieu”, witraż z papieru, aplikacje, monotypia;

Metodyka nauczania rysunku i malarstwa:

 • ćwiczenia obserwacyjne (studyjne i pół studyjne) – studium martwej natury i przestrzeni, studium postaci ludzkiej oraz - zwierząt w oparciu o wiedzę anatomiczną,
 • ćwiczenia z wyobraźni (kształcenie wyobraźni i rozwijanie umiejętności wyrażania własnych uczuć, myśli, doznań środkami wyrazu plastycznego)
 • ćwiczenia po obserwacyjne
 • zajęcia plenerowe – szkice rysunkowe i malarskie z natury, pejzaż,
 • teoria– demonstracja na przykładowych pomocach dydaktycznych
  mini wykład (przekazanie uczniom wiedzy teoretycznej wraz z możliwością poznania ich przemyśleń)

Wykłady wprowadzające:
Treści kształcenia :

 1. Studium natury :
  – analiza przedmiotu, wielkości, proporcji, wzajemnego układu kształtów
 2. Kompozycja:
  – kształtowanie umiejętności komponowania na płaszczyźnie
  – precyzowanie pojęć w zakresie : kreski, waloru, koloru, światłocienia
 3. Kompozycyjne układy tematyczne:
  – interpretacja rysunkowa i kolorystyczna motywów krajobrazu, martwej natury, postaci na podstawie obserwowanej natury
 4. Kompozycja strukturalna :
  – analiza rysunkowa motywu pejzażowego
  – studium kolorystyczne martwej natury
 5. Studium charakteru formy:
  – rysunek studyjny martwej natury
  – syntetyczne studium postaci ludzkiej lub zwierzęcia
  – kolorystyczne studium martwej natury
 6. Interpretacja przestrzeni w rysunku i malarstwie:
  – wyrażanie przestrzeni na płaszczyźnie
  – perspektywa
  – bryła w relacji do płaszczyzny
  – plany w obrazie
  – głębia obrazu- organizacji
 7. Temat w syntetycznej pracy rysunkowej
  – rysunek konstrukcyjny
 8. Studium postaci ludzkiej
 9. Portret w kompozycji
 10. Kompozycja tematyczna

Treści:
– środki wyrazu plastycznego
– linia, plama, kreska, forma, kompozycja, materia, barwa, światło, światłocień, walor, kontrast, kolor, przestrzeń, faktura
– umiejętność komponowania
– typy kompozycji (otwarta, zamknięta, statyczna, dynamiczna, symetryczna, asymetryczna, strefowa, pasowa)
– zasady kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni -izokefalizm, diagonalizm, wertykalizm, horyzontalizm
– znak graficzny, synteza symbol (logo, logotyp, znaki i symbole plastyczne proste i złożone- plakat, reklama)
– liternictwo ,znak (litera, układ literniczy, zasada budowy litery i kompozycji literniczej, podstawy typografii i technik wydawniczych)
– podstawowe wiadomości o barwie- podstawowe wiadomości o barwie– barwy ciepłe, zimne, podstawowe, pochodne, dominanta kolorystyczna , akcent kolorystyczny, rodzaje plam barwnych , nasycenie, walor, temperatura, kontrast, harmonia
– wrażenia wzrokowe

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l
poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l
Zimowe spotkania ze sztuką (8 - 14 lat)


# Data Czas trwania Grupa Miejsce
1 pn, 16:00
05.09.2022
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
2 pn, 17:45
05.09.2022
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
3 pn, 16:00
12.09.2022
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
4 pn, 17:45
12.09.2022
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
5 pn, 16:00
19.09.2022
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
6 pn, 17:45
19.09.2022
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
7 pn, 16:00
26.09.2022
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
8 pn, 17:45
26.09.2022
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
9 pn, 16:00
03.10.2022
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
10 pn, 17:45
03.10.2022
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
11 pn, 16:00
10.10.2022
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
12 pn, 17:45
10.10.2022
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
13 pn, 16:00
17.10.2022
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
14 pn, 17:45
17.10.2022
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
15 pn, 16:00
24.10.2022
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
16 pn, 17:45
24.10.2022
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
17 pn, 16:00
31.10.2022
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
18 pn, 17:45
31.10.2022
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
19 pn, 16:00
07.11.2022
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
20 pn, 17:45
07.11.2022
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
21 pn, 16:00
14.11.2022
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
22 pn, 17:45
14.11.2022
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
23 pn, 16:00
21.11.2022
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
24 pn, 17:45
21.11.2022
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
25 pn, 16:00
28.11.2022
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
26 pn, 17:45
28.11.2022
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
27 pn, 16:00
05.12.2022
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
28 pn, 17:45
05.12.2022
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
29 pn, 16:00
12.12.2022
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
30 pn, 17:45
12.12.2022
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
31 pn, 16:00
19.12.2022
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
32 pn, 17:45
19.12.2022
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
33 pn, 16:00
02.01.2023
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
34 pn, 17:45
02.01.2023
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
35 pn, 16:00
09.01.2023
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
36 pn, 17:45
09.01.2023
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
37 pn, 16:00
16.01.2023
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
38 pn, 17:45
16.01.2023
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
39 pn, 16:00
23.01.2023
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
40 pn, 17:45
23.01.2023
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
41 pn, 16:00
30.01.2023
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
42 pn, 17:45
30.01.2023
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
43 pn, 16:00
06.02.2023
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
44 pn, 17:45
06.02.2023
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
45 pn, 16:00
27.02.2023
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
46 pn, 17:45
27.02.2023
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
47 pn, 16:00
06.03.2023
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
48 pn, 17:45
06.03.2023
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
49 pn, 16:00
13.03.2023
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
50 pn, 17:45
13.03.2023
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
51 pn, 16:00
20.03.2023
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
52 pn, 17:45
20.03.2023
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
53 pn, 16:00
27.03.2023
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
54 pn, 17:45
27.03.2023
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
55 nd, 02:00
02.04.2023
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
56 pn, 16:00
03.04.2023
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
57 pn, 17:45
03.04.2023
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
58 pn, 16:00
17.04.2023
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
59 pn, 17:45
17.04.2023
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
60 pn, 16:00
24.04.2023
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
61 pn, 17:45
24.04.2023
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
62 pn, 16:00
08.05.2023
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
63 pn, 17:45
08.05.2023
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
64 pn, 16:00
15.05.2023
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
65 pn, 17:45
15.05.2023
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
66 pn, 16:00
22.05.2023
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
67 pn, 17:45
22.05.2023
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
68 pn, 16:00
29.05.2023
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
69 pn, 17:45
29.05.2023
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
70 pn, 16:00
05.06.2023
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
71 pn, 17:45
05.06.2023
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
72 pn, 16:00
19.06.2023
1 godz. 30 min. poniedziałek 16.00-17.30 6- 9 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
73 pn, 17:45
19.06.2023
2 godz. poniedziałek 17.45-19.45 10-15 l Warszawa,
Sala nr 11 (plastyczna)
rozwiń

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również