Lista zajęć Chór Mieszany Jadwiga

Chór Mieszany Jadwiga

Kategoria

muzyka / śpiew

Opis

Chór mieszany Jadwiga pochodzi z Wodzisławia śląskiego - Radlina II. Głównym dyrygentem jest Ryszard Ucher, drugim Donata Miłowska. Grupa ma ponad 90-letnią tradycję.

Czas narodzin chóru zbiega się z czasem ponownego uzyskiwania niepodległości przez Polskę. Dla narodu polskiego wszelkie inicjatywy, które miały na celu krzewienie polskości były bardzo ważne, a taką inicjatywą było m.in. tworzenie towarzystw śpiewaczych. Chór krzewił pieśnią słowo i kulturę polską uczestnicząc w corocznych zjazdach śpiewaczych. Pierwszym prezesem po II wojnie światowej został Augustyn Brachmański a zaraz po nim Paweł Kowol, który pełnił tę funkcję przez 50 lat a obecnie jest prezesem honorowym.

Od 1998 r. patronat nad chórem sprawuje Urząd Miasta Wodzisławia Śl.

Obecnie zespoł tworzy pod skrzydłami ARA, czyli Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Wodzisławskim Centrum Kultury.

Nabór - poprzez kontakt telefoniczny 608 426 857 (Ryszard Uher - dyrygent)

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Recenzje

brak recenzji