GCK - Czwartek ZWROT

Kategoria

sport / sztuki walki

Opis

Grom Combat Kids to zajęcia samoobrony, w których główny nacisk położony jest na budowanie sprawności ogólnej uczestników zajęć. Na zajęciach kształtowane są nawyki ruchowe i zachowania maksymalizujące bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia. W trakcie zajęć uczestnicy uczą się, jak działać i jakie techniki stosować w sytuacji agresji rówieśniczej i agresji ze strony osób starszych. Techniki z uwzględnieniem poziomu zagrożenia płynącego z ich zastosowania są dostosowane do wieku i poziomu poznawczego uczestników zajęć, tak aby dzieci potrafiły zastosować adekwatne środki do zagrożenia.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.
Dwa razy w roku realizowane są egzaminy na stopnie uczniowskie weryfikujące zdobywane umiejętności.
Dodatkowym elementem szkolenia są spotkania o charakterze Seminaryjnym (raz na dwa miesiące), kiedy to w trybie warsztatowym adepci (wraz z rodzicami) zapoznają się m.in. z zasadami:

komunikacji bez przemocy,
komunikacji z osobą agresywną,
radzenia sobie ze stresem,
stawiania granic wobec innych (np. w sytuacji nagabywania do spróbowania przyjęcia środków psychoaktywnych),
pierwszej pomocy przedmedycznej,
strzelectwa
terenoznawstwa i topografii,
survivalu,
Kulminacyjnym elementem Szkolenia są obozy na których zawsze w trybie dostosowanym do możliwości poznawczych adeptów wszystkie elementy są realizowane kompleksowo.

Elementem uzupełniającym i wspierającym efektywność całego procesu Szkolenia dla dzieci (zalecanym, acz nieobowiązkowym) są warsztaty dedykowane rodzicom i opiekunom, tak aby Ci wiedząc co potrafią dzieci sami mogli z nimi w formie zabawy utrwalać i poszerzać zdobywane umiejętności, a w kwestiach związanych z kompetencjami interpersonalnymi wspierać proces kształtowania odpowiednich postaw i nawyków.
Efektem dodatkowym osiąganym dzięki takiemu procesowi jest pogłębienie relacji między rodzicami a dziećmi i poszerzenie wspólnych płaszczyzn zainteresowań i możliwych form spędzania wolnego czasu razem.

Założenie współpracy z adeptami i rodzicami jest długoterminowe i nastawione na wsparcie rodziców w procesie kształtowania i rozwoju dzieci na mądrych, zrównoważonych i sprawnie funkcjonujących w świecie ludzi.

Proces szkolenia odbywa się w Systemie Szkoleniowym GROM COMBAT – Systemie wywodzącym się z Jednostki Specjalnej GROM.

Prowadzący: Cały proces nadzorowany jest przez Bartosza Gaguckiego, Głównego Instruktora Systemu GROM COMBAT, Instruktora Karate i Strzelectwa Sportowego, Trenera umiejętności miękkich, Coucha rozwoju osobistego, z doświadczeniem w pracy nauczycielskiej, wykładowej i szkoleniowej skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych, z wykształceniem akademickim w dziedzinie Filozofii.

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
16.15-17.00 (4 - 6 lat)
17.05-17.50 (7 - 8 lat)
17.55-18.55 (9 - 13 lat)
19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli)


# Data Czas trwania Grupa Miejsce
1 czw, 16:15
08.09.2022
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
2 czw, 17:05
08.09.2022
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
3 czw, 17:55
08.09.2022
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
4 czw, 19:00
08.09.2022
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
5 czw, 16:15
15.09.2022
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
6 czw, 17:05
15.09.2022
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
7 czw, 17:55
15.09.2022
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
8 czw, 19:00
15.09.2022
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
9 czw, 16:15
22.09.2022
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
10 czw, 17:05
22.09.2022
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
11 czw, 17:55
22.09.2022
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
12 czw, 19:00
22.09.2022
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
13 czw, 16:15
29.09.2022
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
14 czw, 17:05
29.09.2022
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
15 czw, 17:55
29.09.2022
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
16 czw, 19:00
29.09.2022
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
17 czw, 16:15
06.10.2022
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
18 czw, 17:05
06.10.2022
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
19 czw, 17:55
06.10.2022
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
20 czw, 19:00
06.10.2022
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
21 czw, 16:15
13.10.2022
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
22 czw, 17:05
13.10.2022
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
23 czw, 17:55
13.10.2022
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
24 czw, 19:00
13.10.2022
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
25 czw, 16:15
20.10.2022
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
26 czw, 17:05
20.10.2022
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
27 czw, 17:55
20.10.2022
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
28 czw, 19:00
20.10.2022
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
29 czw, 16:15
27.10.2022
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
30 czw, 17:05
27.10.2022
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
31 czw, 17:55
27.10.2022
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
32 czw, 19:00
27.10.2022
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
33 czw, 16:15
03.11.2022
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
34 czw, 17:05
03.11.2022
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
35 czw, 17:55
03.11.2022
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
36 czw, 19:00
03.11.2022
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
37 czw, 16:15
10.11.2022
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
38 czw, 17:05
10.11.2022
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
39 czw, 17:55
10.11.2022
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
40 czw, 19:00
10.11.2022
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
41 czw, 16:15
17.11.2022
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
42 czw, 17:05
17.11.2022
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
43 czw, 17:55
17.11.2022
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
44 czw, 19:00
17.11.2022
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
45 czw, 16:15
24.11.2022
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
46 czw, 17:05
24.11.2022
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
47 czw, 17:55
24.11.2022
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
48 czw, 19:00
24.11.2022
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
49 czw, 16:15
01.12.2022
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
50 czw, 17:05
01.12.2022
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
51 czw, 17:55
01.12.2022
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
52 czw, 19:00
01.12.2022
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
53 czw, 16:15
08.12.2022
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
54 czw, 17:05
08.12.2022
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
55 czw, 17:55
08.12.2022
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
56 czw, 19:00
08.12.2022
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
57 czw, 16:15
15.12.2022
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
58 czw, 17:05
15.12.2022
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
59 czw, 17:55
15.12.2022
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
60 czw, 19:00
15.12.2022
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
61 czw, 16:15
22.12.2022
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
62 czw, 17:05
22.12.2022
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
63 czw, 17:55
22.12.2022
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
64 czw, 19:00
22.12.2022
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
65 czw, 16:15
05.01.2023
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
66 czw, 17:05
05.01.2023
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
67 czw, 17:55
05.01.2023
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
68 czw, 19:00
05.01.2023
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
69 czw, 16:15
12.01.2023
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
70 czw, 17:05
12.01.2023
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
71 czw, 17:55
12.01.2023
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
72 czw, 19:00
12.01.2023
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
73 czw, 16:15
19.01.2023
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
74 czw, 17:05
19.01.2023
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
75 czw, 17:55
19.01.2023
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
76 czw, 19:00
19.01.2023
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
77 czw, 16:15
26.01.2023
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
78 czw, 17:05
26.01.2023
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
79 czw, 17:55
26.01.2023
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
80 czw, 19:00
26.01.2023
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
81 czw, 16:15
02.02.2023
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
82 czw, 17:05
02.02.2023
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
83 czw, 17:55
02.02.2023
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
84 czw, 19:00
02.02.2023
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
85 czw, 16:15
09.02.2023
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
86 czw, 17:05
09.02.2023
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
87 czw, 17:55
09.02.2023
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
88 czw, 19:00
09.02.2023
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
89 czw, 16:15
02.03.2023
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
90 czw, 17:05
02.03.2023
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
91 czw, 17:55
02.03.2023
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
92 czw, 19:00
02.03.2023
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
93 czw, 16:15
09.03.2023
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
94 czw, 17:05
09.03.2023
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
95 czw, 17:55
09.03.2023
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
96 czw, 19:00
09.03.2023
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
97 czw, 16:15
16.03.2023
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
98 czw, 17:05
16.03.2023
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
99 czw, 17:55
16.03.2023
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
100 czw, 19:00
16.03.2023
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
101 czw, 16:15
23.03.2023
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
102 czw, 17:05
23.03.2023
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
103 czw, 17:55
23.03.2023
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
104 czw, 19:00
23.03.2023
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
105 czw, 16:15
30.03.2023
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
106 czw, 17:05
30.03.2023
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
107 czw, 17:55
30.03.2023
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
108 czw, 19:00
30.03.2023
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
109 czw, 16:15
06.04.2023
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
110 czw, 17:05
06.04.2023
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
111 czw, 17:55
06.04.2023
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
112 czw, 19:00
06.04.2023
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
113 czw, 16:15
13.04.2023
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
114 czw, 17:05
13.04.2023
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
115 czw, 17:55
13.04.2023
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
116 czw, 19:00
13.04.2023
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
117 czw, 16:15
20.04.2023
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
118 czw, 17:05
20.04.2023
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
119 czw, 17:55
20.04.2023
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
120 czw, 19:00
20.04.2023
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
121 czw, 16:15
27.04.2023
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
122 czw, 17:05
27.04.2023
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
123 czw, 17:55
27.04.2023
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
124 czw, 19:00
27.04.2023
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
125 czw, 16:15
04.05.2023
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
126 czw, 17:05
04.05.2023
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
127 czw, 17:55
04.05.2023
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
128 czw, 19:00
04.05.2023
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
129 czw, 16:15
11.05.2023
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
130 czw, 17:05
11.05.2023
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
131 czw, 17:55
11.05.2023
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
132 czw, 19:00
11.05.2023
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
133 czw, 16:15
18.05.2023
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
134 czw, 17:05
18.05.2023
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
135 czw, 17:55
18.05.2023
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
136 czw, 19:00
18.05.2023
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
137 czw, 16:15
25.05.2023
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
138 czw, 17:05
25.05.2023
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
139 czw, 17:55
25.05.2023
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
140 czw, 19:00
25.05.2023
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
141 czw, 16:15
01.06.2023
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
142 czw, 17:05
01.06.2023
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
143 czw, 17:55
01.06.2023
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
144 czw, 19:00
01.06.2023
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
145 czw, 16:15
15.06.2023
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
146 czw, 17:05
15.06.2023
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
147 czw, 17:55
15.06.2023
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
148 czw, 19:00
15.06.2023
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
149 czw, 16:15
22.06.2023
45 min. 16.15-17.00 (4 - 6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
150 czw, 17:05
22.06.2023
45 min. 17.05-17.50 (7 - 8 lat) Warszawa,
Sala taneczna
151 czw, 17:55
22.06.2023
45 min. 17.55-18.55 (9 - 13 lat) Warszawa,
Sala taneczna
152 czw, 19:00
22.06.2023
45 min. 19.00-20.00 ( 14 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
rozwiń

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również