Lista zajęć Anna Sobol Terapia logopedyczna - zajęcia indywidualne

Terapia logopedyczna - zajęcia indywidualne

Opis

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.

Wskazania:
• autyzm • dziecięce porażenie mózgowe • rozszczep wargi i podniebienia • jąkanie • niedosłuch • niepełnosprawność złożona • wady wymowy • opóźniony rozwój mowy • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia

Prowadząca - p. Anna Sobol

30 i 45 minutowe lekcje indywidualne, termin ustalany w Klubie w porozumieniu z prowadzącym

Koszt: 60 zł za 30 min. lekcji, 80 zł za 45 min. lekcji

Honorujemy Krakowską Kartę Rodzinną 3+ (KKR3+) oraz Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem (KKRN)

Informacje i zapisy:
Centrum Kultury Podgórza KLUB PRZEWÓZ ul. Łutnia 1, 30-799 Kraków
tel. + 48 12 653 22 59, +48 519 309 346, w serwisie strefazajec.pl
przewoz@ckpodgorza.pl, przewoz.ckpodgorza.pl

Instruktor

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również