Lista zajęć Małgorzata Kosko Pracownia Ceramiki ,,Lepianka"

Pracownia Ceramiki ,,Lepianka"

Kategoria

sztuka / ceramika

Opis

Glina jako surowiec naturalny jest ekologicznie czysta i przyjazna człowiekowi. Bezkształtną bryłę każdy może uformować w naczynie czy rzeźbę. Nadać jej jedyny, niepowtarzalny kształt. Każda forma jest dobra. Daje powód do przeżywania radości. Wyzwala pozytywne emocje podczas doświadczeń twórczych. Ma też inne zalety. Przygotowanie gliny, jej formowanie, zdobienie i wypalanie przybliża wiedzę na temat kultury, sztuki, estetyki, wyczucia bryły, rysunku i malarstwa. Wokół pracowni gromadzą się różne grupy: dzieci, młodzież, dorośli. Wszyscy mogą spotkać się przy wspólnej pracy, mają możliwość bezpośrednich kontaktów, wzajemnego poznawania się i zrozumienia. Tworzą klimat naszej LEPIANKI. Pracownia to miejsce szczególne. Tu można realizować artystyczne projekty i ciekawie spędzić czas wolny. Może nie każdy uczestnik pracowni stanie się artystą, ale na pewno stanie się osobą bardziej wrażliwą na piękno.

poniedziałki godz. 14.00-19.00
wtorki, środy godz. 10.00-13.00
czwartki godz. 14.00-17.00

W celu ustalenia konkretnej godziny zajęć prosimy o bezpośredni kontakt z instruktorem w godzinach pracy pracowni. Tel. 510-281-747

Instruktor: Małgorzata Kosko

Opłaty:
zajęcia dla dzieci i dorosłych 1x tyg. 120 min. - 150 zł/m-c
zajęcia dla dzieci i dorosłych 1x tyg. 60 min. - 80 zł/m-c
ceramiczne soboty (120 min) - 50 zł/rodzina do 4 osób, każda następna osoba 5 zł

W ramach opłaty za zajęcia pracownia oferuje:
opiekę merytoryczną
glinę w ilości określonej przez instruktora
narzędzia do obróbki gliny
farby ceramiczne „Angoby"
szkliwo podstawowe (transparentne)
wypalanie prac w piecu ceramicznym (decyzję o wypaleniu prac podejmuje instruktor).

1. Każda osoba zapisująca się na zajęcia trafia na listę rezerwową.
2. Pierwszeństwo przy zapisach mają osoby kontynuujące zajęcia.
3. O ostatecznym przyjęciu decyduje instruktor.
4. Informacje na temat opłat pojawia się dopiero po zatwierdzeniu zapisu. Będzie to równoznaczne z przyjęciem na zajęcia.
5. Wypis z zajęć odbywa się przez stronę strefę zajęć poprzez zgłoszenie chęci rezygnacji na profilu uczestnika.
6. Uczestnik zostaje ostatecznie wypisany z zajęć po zatwierdzeniu deklaracji chęci rezygnacji przez DK Włochy. Będzie to równoznaczne ze skleśleniem z listy uczestników.

Recenzje

Jestem bardzo wzdieczna instruktorce🙏🏻
Uyanga T.
13.07.2023 15:25

Inni klienci oglądali również