Pianino KK Bogatki

Opis

Zapisy ruszają 5 września o godz. 9:00
Nauka gry na pianinie rozwija wrażliwość i wyobraźnię i muzyczną. Uczy koncentracji uwagi, wytrwałości, systematyczności i dążenia do celu. Kształtuje pamięć wzrokową i słuchową.
Dzięki indywidualnemu trybowi zajęć instruktor ma możliwość skupienia się na potrzebach i gustach muzycznych uczestnika.
Pierwszeństwo na zajęciach indywidualnych mają osoby kontynuujące. Osoby zapisujące się na zajęcia muzyczne indywidualne, są na liście rezerwowej, gdy zwolni się jakaś godzina, instruktor kontaktuje się z kolejną osobą z listy rezerwowej. Zapisanie się w systemie na dane zajęcia indywidualne nie daje gwarancji miejsca.

dni tygodnia: poniedziałek - godziny do ustalenia z instruktorem

koszt: 160 zł / 30 minut / miesiąc, 200 zł / 45 minut / miesiąc

Prowadzący: Elżbieta Giner

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, wydziału Wychowania Muzycznego i Rytmiki. Wcześniej ukończyła Szkołę Muzyczną II st. w Ostrowie Wlkp. w klasie fortepianu pod kierunkiem prof. Doroty Szczepanik. Pracowała w Szkole Muzycznej I st. w Jarocinie jako nauczyciel gry na fortepianie i akompaniator. Pracowała również w Szkole Podstawowej w Warszawie jako nauczyciel muzyki. Od 3 lat pracuje w Szkole Maestro. Jest nauczycielem kształcenia słuchu i rytmiki w klasach I – III.

Recenzje

brak recenzji