Lista zajęć Anna Zieja Rozbawione literki

Rozbawione literki

Opis

Rozbawione literki wtorek - 17.00-18.00
Anna Zieja swoje artystyczne powołanie realizuje w dziedzinie słowa. Jako kulturoznawca i filolog wierzy w moc dobrych książek, myśli i manier. Pisze wiersze. Swój warsztat poetycki szlifowała podczas studiów na warsztatach literackich u doktor Danuty Muchy - poetki, tłumaczki, krytyka literackiego.

Zajęcia literackie pn. „Rozbawione literki” mają zabawowo-edukacyjny charakter,
w ich trakcie dzieci biorą udział w zajęciach plastycznych, uczą się prostych
wierszyków, wyliczanek, słuchają głośnego czytania. Animacje inspirowane
alfabetem pomagają w jego zapamiętaniu. Minikącik bajkopisarski rozwija
wyobraźnię oraz poszerza słownictwo najmłodszych.
Liczba uczestników: 10 uczestników
Wiek: 5-6 lat
Cena: 50zł/miesiąc
Formą opłaty za zajęcia jest miesięczny ryczałt, o stałej wysokości , niezależnie od ilości dni zajęciowych w danym miesiącu.

Posiadacze Karty Tomaszowianina lub Karty Dużej Rodziny uprawnieni są do 20% zniżki na zajęcia prowadzone przez instruktorów MCK za okazaniem ważnej karty wraz z dokumentem tożsamości. Zniżki nie łączą się.
Dokonując pierwszej wpłaty, należy osobiście okazać ważną Kartę Tomaszowianina wraz z dowodem tożsamości w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury przy pl.Kościuszki 18.

Instruktor

Swoje artystyczne powołanie realizuje w dziedzinie słowa. Jako kulturoznawca i filolog wierzy w moc dobrych książek, myśli i manier. Pisze wiersze. Swój warsztat poetycki szlifowała podczas studiów na warsztatach literackich u doktor Danuty Muchy - poetki, tłumaczki, krytyka literackiego.

Recenzje

Kalina M.
30.09.2022 12:17