Wkręceni w przyrodę

Kategoria

edukacja / inne

Opis

Wkręceni w przyrodę to zajęcia, które uczą dzieci aktywnego poznawania przyrody i pogłębiania więzi z naturą poprzez twórcze działania inspirowane m.in. plastyką, muzyką, architekturą, literaturą. Zajęcia rozwijają spostrzegawczość i umiejętności wielozmysłowego obserwowania zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym.

W programie warsztatów 4 cykle: "Między drzewami", "Picasso w lesie", "Przyrodnicze SPA", "Roślinne piękności".

piątki, godz. 17:00-18:30 - dzieci 4-8 lat
DK Praga, ul. Dąbrowszczaków 2

Opłaty: 130 zł / m-c

Zapisy on-line od 12 września 2022 r. od godz. 12:00.
Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest zebranie się minimalnej ilości osób w grupie.

Instruktor

Magdalena Kołodziejczyk-Kielich absolwentka SGGW na Wydziale o Zwierzętach oraz Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego Nauczycieli i Podyplomowych Studiów w zakresie Zarządzania Projektami Współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych.
Prowadzi firmę "Tulę Las" w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej dla różnych grup wiekowych. Celem prowadzonych przez nią działań jest podnoszenie wiedzy o otaczającym nas środowisku, zachęcanie do pogłębiania więzi z przyrodą i jej ochroną. Realizowała i brała udział w licznych projektach przyrodniczych m.in. Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich w Warszawie, współtworzyła serię filmów o zagrożonych gatunkach zwierząt w Polsce "Dzikie oblicze Polski", emitowanej na kanale National Geographic.

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również