Lista zajęć Studio Maestro+

Studio Maestro+

Kategoria

sztuka / malarstwo

Opis

Celem ogólnym spotkań jest uaktywnienie twórcze seniorów w obrębie poznawanych technik plastycznych oraz wzmacnianie wiary w swoje możliwości. Ponadto stwarzana jest możliwość wspólnego działania, wymiany doświadczeń, realizacji programu. Cykl spotkań kończy się wystawą „Międzypokoleniowe Postawy Twórcze” gdzie wybrane prace grupy połączone są z pracami innych uczestników Pracowni Plastycznej „Ż” ,wydawany jest folder i przygotowywana prezentacja multimedialna z okresu pracy. Jest to bardzo dobrze oceniane przez uczestniczki przydając ich działaniom odpowiedniej oprawy.
instruktor: Urszula Issaieff

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Recenzje

brak recenzji