Lista zajęć Gitara- Roman Sadowski

Gitara- Roman Sadowski

Dane podstawowe

Data rozpoczęcia
18.09.2017
Organizator
Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie
Filia
GOK Wiązowna
Liczba uczestników
17
Wolnych miejsc
33
Wiek od
7 lat
Wiek do
99 lat

Opis

Zajęcia mają na celu zainteresowanie ucznia muzyką, rozwijanie uzdolnień muzycznych oraz umiejętności technicznych w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji, przygotowanie do samodzielnego i świadomego opracowania utworów muzycznych, rozwijanie wyobraźni muzycznej ucznia oraz jego naturalnej ekspresji, która kształtuje wrażliwość, estetykę poczucia piękna. Na zajęciach uczeń ma możliwość nagrywania utworów za pomocą programów studyjnych i przygotowania do występów publicznych. Roman Sadowski - posiada uprawnienia MKiDN do wykonywania zawodu muzyka estradowego o specjalności gitara. W GOK zajmuje się nagłośnieniem, zespołami muzycznymi, akompaniamentem dla wokalistów i nauką gry na gitarze. Swoich podopiecznych przygotowuje do występów na konkursach wokalnych i muzycznych. Koszt: zajęcia grupowe 2-3 osoby na zajęciach - 60 zł miesięcznie zajęcia indywidualne - 100 zł miesięcznie