Lista zajęć 1.12 Dziecięce trele ДИТЯЧІ ТРЕЛІ PL/UA UNICEF

1.12 Dziecięce trele ДИТЯЧІ ТРЕЛІ PL/UA UNICEF

Opis

Zajęcia integracyjne dla rodziców lub opiekunów z dziećmi do lat 3 pochodzących z Ukrainy i z Polski finansowane ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)

24.11 (czwartek) godz. 11.00-11.45
Dziecięce trele
prowadząca: Anna Krauzowicz
asystentka kulturowa: Bogdana Wiecha
Warsztaty łączące ruch-słuch-słowo, czyli warsztaty opierające się na programie logorytmika autorstwa Ewy Bambol. Zajęcia mają na celu: usprawnianie słuchowe i ruchowe dzieci, pracę nad szybką reakcją na bodziec dźwiękowy (w tym słowo), wzrokowy lub ruchowy, rozwijanie umiejętności sprawnego wykonywania ruchów z zakresu motoryki dużej i małej (planowanie, precyzja, tempo, rytmiczność), wspieranie rozwoju, naśladowanie, zabawa „na niby", wzrost świadomości swojego ciała i sprawczości, rozwój sfery emocjonalnej i społecznej, wzbogacenie słownika biernego i czynnego, stymulowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

Інтеграційні заходи для батьків або опікунів з дітьми до 3 років з України та Польщі за фінансування Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)

24.11, червер, 11:00-11:45
“Дитячі трелі”
Ведуча: Анна Краузовіч
Культурна асистентка: Богдана Вєха
Майстер-класи, що поєднують рух-слух-слово, тобто заняття за програмою “logorytmika” Еви Бамбол. Заняття спрямовані на: удосконалення слухо-моторних навичок дітей, відпрацювання швидкої реакції на звуковий подразник (у тому числі слово), зоровий чи руховий подразник, розвиток уміння ефективно виконувати рухи великої та дрібної моторики (планування, точність, темп, ритмічність), підтримка розвитку, наслідування, імітаційна гра, посилення усвідомлення тіла та волі, розвиток емоційної та соціальної сфери, збагачення пасивного та активного словника, стимулюванню причинно-наслідкового мислення.

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również